KLM-cao wordt opengebroken

Naar aanleiding van de onderhandelingsresultaten van de cao cabine en cockpit heeft jullie directie de grondbonden bij elkaar geroepen. Hier is het onderhandelingsresultaat van de cabine- en cockpit-cao besproken. Lees verder voor het officiële standpunt van CNV Vakmensen:

Vanuit de directie hebben wij een voorstel ontvangen om de cao open te breken in lijn met wat bij cabine en cockpit is afgesproken. Ons standpunt hierover is simpel. De afspraak dat de loonstijging niet hoger kan zijn bij cockpit en cabine, over de looptijd van de door grondbonden eerder afgesloten cao, dient hierdoor in werking te treden. KLM is dat met ons eens. Hierdoor heeft automatisch een positieve reparatie plaatsgevonden ten opzichte van ons eerdere cao-resultaat. Dit bevestigt nogmaals dat deze gemaakte afspraak een goede zet is geweest, om de gelijkwaardigheid met de andere cao’s binnen KLM te waarborgen.

De volgende afspraken zijn toegevoegd boven de bestaande cao-afspraken:

  • Per 1 januari 2023 2% loonsverhoging
  • Van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage die tot en met februari 2022 ingeleverd is (niet zijnde de 5% aan uitgestelde loonstijging), wordt 20% terugbetaald, op zijn vroegst in augustus 2023 (afhankelijk van beëindiging van de kredietfaciliteit)
  • Reiskosten: Worden opgehoogd naar 19 cent per km per 1 oktober 2022 tot een max van 50 km enkele reis

Binnenkort ontvangen jullie hier de officiële aanvullende afspraken in een addendum ter informatie.

Zoals jullie merken ontvangen jullie deze nieuwsbrief niet van Michiel Wallaard. Dat klopt, Michiel gaat namelijk een nieuwe uitdaging aan binnen onze prachtige vakbond. Ik, Souleiman Amallah, zal met veel plezier het stokje overnemen als jullie nieuwe belangenbehartiger. Samen met Michiel heb ik een overdracht afgesproken de komende maand. Uiteraard wens ik Michiel veel succes toe in zijn nieuwe functie en kijk ik ernaar uit om bij KLM aan de slag te gaan.