Wachtdagen bij ziekte: zo werkt het

Wat is het en wat zijn de regels?

Je bent ziek en je werkgever houdt een wachtdag in. Wat betekent dat voor jou? Hoe werkt zo’n wachtdag? En wanneer mag je werkgever eigenlijk een wachtdag gebruiken?

Wat is een wachtdag? 

Als je ziek bent, krijg je minimaal 70% van je loon doorbetaald. Meestal gebeurt dit al vanaf de eerste dag dat je ziek bent, maar je kunt ook met een wachtdag te maken krijgen. Een wachtdag is een loonvrije dag. Maakt jouw werkgever daar gebruik van? Dan hoeft hij geen salaris te betalen over de eerste één of twee dagen dat jij ziek bent.

Ziektedag inruilen voor verlof

Je werkgever kan een wachtdag ook op een andere manier verrekenen. Niet door je salaris in te houden, maar door vakantiedagen in te houden. Je ruilt in dat geval ziektedagen in voor bovenwettelijke vakantiedagen.

Wanneer mag mijn werkgever een wachtdag inhouden? 

Je werkgever mag alleen gebruikmaken van een wachtdag als dat is afgesproken in jouw cao of arbeidsvoorwaarden. Daar staat ook in of er één of twee wachtdagen worden ingehouden als je ziek bent. Kiest je werkgever voor het inruilen van ziektedagen voor vakantiedagen? Ook dat moet in de afspraken in je cao of arbeidsvoorwaarden staan.

Als er nog niets over wachtdagen is afgesproken, mag je werkgever dit niet zomaar invoeren. Jouw werkgever moet deze afspraak samen met jou en je collega’s maken. In overleg met de Ondernemingsraad (OR) bijvoorbeeld.

Wat zijn de regels van een wachtdag? 

Je werkgever kan niet zomaar onbeperkt gebruikmaken van de wachtdagen. Hij moet zich aan de volgende regels houden:

  • Per ziekmelding mag je werkgever maximaal twee loonvrije wachtdagen inhouden.
  • Meld jij je binnen vier weken opnieuw ziek? Dan telt dit als één periode van ziekte. Als alle wachtdagen gebruikt zijn, mag je werkgever geen nieuwe wachtdagen inhouden.
  • Bij het inruilen van ziektedagen voor vakantiedagen mag je werkgever alleen jouw bovenwettelijke vakantiedagen gebruiken.
  • Je werkgever mag geen wachtdag inhouden als de reden van jouw ziekmelding een bedrijfsongeval is.

Wat betekent dat voor mij? 

Kijk als eerst goed naar je cao en arbeidsvoorwaarden. Daarin zie je welke afspraken er zijn gemaakt en of je baas loonvrije wachtdagen mag gebruiken of je ziektedagen mag ruilen met vakantiedagen.

  • Geen afspraak over het ruilen van ziektedagen en vakantiedagen? Dat betekent dat je werkgever dit niet zonder jouw toestemming kan doen.
  • Is er wel een afspraak over het ruilen van ziektedagen, maar heb je geen bovenwettelijke dagen over? Dat betekent dat er geen vakantiedag is om te ruilen. Wettelijke vakantiedagen mogen niet gebruikt worden.
  • Is er afgesproken dat er één loonvrije wachtdag mag worden ingehouden? Dat betekent dat je werkgever ook maar één wachtdag mag inhouden als jij ziek bent. Niet de maximale twee dagen.

Wachtdagcompensatie voor uitzendkracht 

Ben je een uitzendkracht en val je onder de cao ABU of NBBU? Dan heb je recht op een wachtdagcompensatie voor één van de twee wachtdagen. Je krijgt dan extra geld bovenop jouw loon. Word je ziek en krijg je de eerste twee dagen geen loon, dan helpt deze aanvulling dat verlies aan loon op te vangen. De wachtdagcompensatie bestaat uit 0,71 of 1,16% van je brutoloon en krijg je bij je maandelijkse loon uitbetaald. Kijk in je cao om te zien hoeveel procent jij krijgt.

Elke situatie is anders. Deze tekst is een algemene voorlichting en geen persoonlijk advies. Voor persoonlijk advies en rechtshulp kun je terecht bij onze deskundige juristen.