Ziekte en re-integratie: dit zijn je rechten en plichten

En wat moet je erover weten?

Ben je al een lange tijd ziek? En kun je je eigen werk even niet doen? Dan ga je re-integreren. Weet jij wat er allemaal van jou en je baas wordt verwacht? Hier lees je hoe re-integratie werkt en wat je rechten en plichten zijn.

Wat is re-integratie?

Je bent een langere tijd ziek en kunt je eigen werk tijdelijk niet doen. Soms zelfs helemaal niet meer. Samen met je werkgever kijk je wat er wel mogelijk is en hoe je toch aan het werk kunt gaan. Dat heet re-integreren. Bij je re-integratie is ook altijd een bedrijfsarts betrokken.

Wat moet je baas doen?

Jij en je werkgever moeten allebei meewerken aan jouw herstel. Jullie doen je best om jou zo snel mogelijk op een passende manier weer aan het werk te krijgen. Je werkgever is verantwoordelijk voor jouw re-integratie. Je werkgever:

 • Houdt zich aan het stappenplan en de afspraken die jullie hebben gemaakt .
 • Bewaart alle belangrijke papieren over je re-integratie in een re-integratieverslag.
 • Zorgt voor een casemanager. Dit is iemand die jouw re-integratie volgt. Hij weet wat de afspraken zijn en houdt je voorgang bij.
 • Controleert regelmatig hoe het met je gaat.
 • Moet op zoek naar werkzaamheden die jij kunt doen, ook als dit niet bij je werkgever zelf kan. 

Doorbetaling van je loon

Jouw ziekte mag nooit reden zijn voor ontslag. Pas na 2 jaar arbeidsongeschiktheid mag je werkgever je contract beëindigen. Tot die tijd krijg je gewoon je loon doorbetaald.  

 • Bij een contract voor onbepaalde tijd betaalt je baas je de eerste 2 jaar van je ziekte door. Dit is minstens 70% van je loon.
 • Loopt je contract af binnen de periode dat je ziekt bent? Dan betaalt je baas je loon door tot de einddatum in je contract.

Wat moet jij doen?

Er wordt van je verwacht dat jij doet wat je kunt doen om beter te worden en opnieuw met werk te beginnen. Je gaat naar de bedrijfsarts en werkt mee aan een plan van aanpak voor je re-integratie. Werk je je herstel tegen? Of houd je je niet aan de afspraken of regels van je bedrijf? Dan kan je baas het recht hebben om je minder of zelfs helemaal geen loon te betalen.

Re-integratie en het plan van aanpak: zo werkt het

Maximaal 6 weken na je ziekmelding ga je op gesprek bij de arbo- of bedrijfsarts. Je vertelt over jouw situatie en je verwachtingen. Zijn er werkzaamheden die je nu kunt doen of kun je helemaal niet werken? En kun je uiteindelijk je eigen werk weer doen? Daar kijkt de bedrijfsarts naar. 

Advies en recht op oordeel andere arts

Na het gesprek schrijft de arts een advies. Daarin staat wat er nodig is voor jouw re-integratie. Dit advies stuurt hij naar jou en je baas. Ben je het niet eens met dat advies? Dan kun je vragen om een second opinion bij een andere bedrijfsarts. Dit doe je in overleg met je baas en de eerste bedrijfsarts.

Het plan van aanpak maken

Na 8 weken moeten jij en je casemanager een plan van aanpak maken. Hij maakt een stappenplan met je en volgt jouw re-integratie. Je kijkt hoe je weer aan het werk kunt en maakt afspraken over opbouw en tempo. Het advies van je bedrijfsarts wordt vaak meegenomen. Soms vragen werkgevers een re-integratiebureau om hulp. Je re-integratie kan er zo uit gaan zien:    

 • Je gaat aan het werk op je eigen werkplek. Met of zonder aanpassingen. Dit is re-integratie eerste spoor.
 • Je gaat andere werkzaamheden op een andere werkplek bij je eigen werkgever doen. Ook dit is re-integratie eerste spoor.
 • Je gaat aan het werk bij een andere werkgever. Dit is re-integratie tweede spoor.

Passend werk

Eerst kijk je of je je eigen werk kunt doen. Misschien start je met minder uren of neemt een collega een deel van je taken over. Kun je je oude werk helemaal niet doen tijdens je herstel? Dan moet je baas op zoek naar tijdelijk passend werk. Passend werk is werk dat je kunt doen ondanks je ziekte. Hij houdt daarbij rekening met:

 • Jouw mentale en lichamelijke gezondheid
 • Je opleiding en werkervaring
 • De zwaarte van het werk
 • Hoogte van je loon
 • De afstand tussen je huis en de werkplek

Je werkgever kijkt eerst naar passend werk binnen het eigen bedrijf. Dit moet zoveel mogelijk bij je oude baan passen of leiden tot een nieuwe baan. Is dat niet mogelijk? Dan kijkt hij naar werk bij een andere werkgever. Je bent verplicht om passend werk te doen als je baas dat voor je heeft.

Tussentijdse gesprekken 

Tijdens de re-integratie heb je minimaal 1 keer per 6 weken een gesprek met je casemanager. Hij houdt bij of de afspraken in het plan van aanpak worden uitgevoerd. Je bespreekt hoe het met jou en je vooruitgang gaat. Zijn er misschien aanpassingen nodig in het stappenplan? Hier worden aantekeningen van gemaakt.

Eerstejaarsevaluatie

Na 1 jaar is het tijd voor de eerstejaarsevaluatie. Je vult samen met je baas in hoe het met je re-integratie gaat en hoe het komende jaar eruit gaat zien. Ben je na ruim 1,5 jaar nog steeds ziek en wil je een WIA-uitkering aanvragen? Dan geeft de bedrijfsarts een oordeel over jouw situatie en vul je samen met je werkgever de eindevaluatie in. 

Ziektewetuitkering UWV 

Ben je na 2 jaar nog steeds ziek? Of is je contract afgelopen in de periode dat je ziek bent? Dan heb je recht op een ziektewetuitkering van het UWV. Dit vraagt je werkgever voor je aan. 

Wat als je een conflict of meningsverschil hebt?

Het kan gebeuren dat je er niet uit komt met je werkgever. Misschien wil je een andere casemanager of vind je dat je baas niet genoeg doet voor je re-integratie. Of misschien vind je dat je te snel weer volledig aan het werk moet zijn. Of dat het passende werk helemaal niet passend is. Een vakbond of een vertrouwenspersoon op je werk kan advies geven.

Kom je er niet uit? Vraag dan een deskundigenoordeel aan bij het UWV.

Elke situatie is anders. Deze tekst is een algemene voorlichting en geen persoonlijk advies. Voor persoonlijk advies en rechtshulp kun je terecht bij onze deskundige juristen.