Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Een vereniging van mensen die het iets kan schelen
Thema's

Ziek zijn

Als je ziek wordt, krijg je te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. In deze wet staat beschreven wat werkgevers en werknemers moeten doen om ervoor te zorgen dat zieke werknemers weer zo snel mogelijk aan de slag kunnen.

Rechten en plichten

De Wet Verbetering Poortwachter brengt een aantal rechten en plichten met zich mee. Het is belangrijk om te weten wat je rechten en plichten zijn, om die na te komen en om zelf initiatieven te nemen. Doe je dat niet, dan kan dat uiteindelijk bij langdurig ziekteverlof gevolgen hebben voor een eventuele uitkering. De Wet Verbetering Poortwachter kent een tijdschema waarin de rechten en plichten van de werknemer zijn vastgelegd. Na 2 ziektejaren kun je de WIA-uitkering aanvragen.

Word nu lid van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen 
 • Rechtshulp voor werk en privé 
 • Hulp bij je belastingaangifte 
 • Korting op verzekeringen 
 • Informatie en advies bij ziekte

 

Word lid met 50% korting

Veelgestelde vragen

 • Mijn werkgever accepteert mijn ziekmelding niet. Wat nu?

  Je werkgever kan niet bepalen of ziek bent of niet; hij is geen arts

  Je werkgever is wettelijk verplicht om je ziekmelding te accepteren als hij geen medische reden heeft om dit niet te doen. Hij is namelijk geen arts en kan dus ook niet bepalen of je daadwerkelijk ziek bent of niet. Als je werkgever aangeeft dat hij twijfelt of je wel echt ziek bent, biedt dan aan om langs te gaan bij de bedrijfsarts. Die kan namelijk wel beslissen of je echt ziek bent of niet. Ga nooit akkoord met het afschrijven van vrije dagen of het inleveren van loon als je ziek bent en je werkgever daaraan twijfelt.

 • De bedrijfsarts wil dat ik meer uren ga werken. Wat nu?

  Laat de bedrijfsarts contact opnemen met je specialist

  Als je specialist een goede reden heeft om je niet meer dan een aantal uren per dag te laten werken, bijvoorbeeld omdat dit je herstel vertraagt, geef dit dan aan bij de bedrijfsarts. Je kunt ook aanbieden dat de bedrijfsarts je gegevens opvraagt bij de specialist. Dit mag alleen met jouw schriftelijke toestemming. Als jullie er niet uitkomen, kan je een second opinion aanvragen bij het UWV. Dit deskundigenoordeel moet jezelf betalen (€ 100,-)