Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die met jou meedenkt
Dit is een tijd waarin je moet blijven investeren in jezelf

Terugvordering WW-uitkering

CNV Vakmensen maakt steeds vaker mee dat de WW-uitkering van leden wordt teruggevorderd. Niet alleen moeten zij (een deel van) de WW-uitkering terugbetalen, ook krijgen zij vaak een boete opgelegd. Wat kun je doen als je zo'n beslissing van het UWV ontvangt?

Een terugvordering van de WW-uitkering gebeurt als het UWV van mening is dat je jouw inkomsten niet goed hebt doorgegeven. Je hebt dan volgens het UWV niet aan de verplichtingen voldaan die de WW oplegt.

Eerste stap: bezwaar indienen

Heb je zo'n beslissing van het UWV ontvangen? Dan kan CNV Vakmensen daartegen bezwaar indienen. Het is heel belangrijk dat dat binnen de daarvoor geldende termijn gebeurt (6 weken na datum van de beslissing).

In eerste instantie stellen we een voorlopig bezwaarschrift op, waarmee we de stukken bij het UWV opvragen. Na ontvangst van de stukken beoordelen we of het zinvol is om bezwaar in te dienen. Hierna is er nog 4 weken tijd om een aanvullend bezwaarschrift in te dienen.

Tweede stap: terugbetalen

Ondanks dat je een bezwaarschrift hebt ingediend, moet je de terugvordering wel eerst terugbetalen. Wordt het bezwaar vervolgens goedgekeurd? Dan krijg je het terugbetaalde bedrag weer teruggestort van het UWV.

Je moet dus hoe dan ook eerst beginnen met terugbetalen. Afhankelijk van de hoogte van jouw inkomen is het mogelijk een betalingsregeling af te spreken met het UWV. De betalingsregeling kun je telefonisch regelen via het nummer op de brief van het UWV. Lukt dat niet, dan kun je bellen met het algemene nummer van het UWV: 0900 9294.

Het UWV zal je vertellen wat je verder moet doen. Waarschijnlijk krijg je een formulier inkomens- en vermogensonderzoek thuis gestuurd met het verzoek om dat in te vullen. Aan de hand daarvan wordt dan vervolgens vastgesteld wat jouw afloscapaciteit is en welk bedrag je maandelijks kunt terugbetalen.

Terugvordering: terecht of onterecht?

De wet verplicht het UWV om teveel betaalde WW-uitkeringen terug te vorderen. Daarbij maakt het niet uit waardoor je teveel betaald hebt gekregen. Zelfs als dit komt door fouten van het UWV moet je terugbetalen.

In het bezwaar tegen de terugvordering gaat het dus vooral om het vaststellen of je inderdaad teveel uitkering hebt ontvangen en zo ja, of het teruggevorderde bedrag klopt.

Niet al jouw inkomen opgegeven? Dan krijg je een boete

Heb je niet al jouw inkomen opgegeven bij de aanvraag van jouw WW-uitkering? Dat wordt ook wel schending van de inlichtingenverplichting genoemd. Volgens de wet krijg je dan een boete bovenop het teveel ontvangen geld. Deze boete kan per situatie verschillen:

  • Opzettelijk inkomen achtergehouden: een boete van mogelijk 100% van het terug te vorderen bedrag.
  • Minder grote verwijtbaarheid (grove schuld): een boete van mogelijk 75% van het terug te vorderen bedrag.
  • Geen sprake van opzet of grove schuld: een boete van mogelijk 50% van het terug te vorderen bedrag.
  • Sprake van beperkte verwijtbaarheid: een boete van mogelijk 25% van het terug te vorderen bedrag.

Alleen bij het volledig ontbreken van verwijtbaarheid (elke vorm van schuld dus) krijg je geen boete opgelegd.

Hulp bij deze situatie

Heb jij ook bericht ontvangen van het UWV dat je een deel van de ontvangen WW-uitkering moet terug betalen en heb je een boete opgelegd gekregen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met CNV Vakmensen.

Ieder lid van CNV Vakmensen heeft recht op juridisch advies en rechtshulp. Voor kwesties rond werk en inkomen die ontstaan direct na ingang van het lidmaatschap (tot 6 maanden) wordt een lidmaatschapsverklaring gevraagd. Kwesties ontstaan vóór de ingangsdatum van het lidmaatschap kunnen niet (ook niet tegen betaling) in behandeling genomen worden zoals beschreven staat in de Polisvoorwaarden CNV Gezinsrechtshulpverzekering.