Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die met jou meedenkt
Dit is een tijd waarin je moet blijven investeren in jezelf

Reparatie van de WW, hoe zit dat?

De vakbonden hebben met het kabinet afspraken gemaakt over de reparatie van de WW-duur. Daardoor heb je weer langer recht op WW als je werkloos wordt. Hoe werkt dat? En wat kost het?

Lees de 6 meest gestelde vragen en antwoorden over de reparatie van de WW:

 1. Wat is er veranderd?
 2. Wat wordt gerepareerd?
 3. Waarom vinden we dit belangrijk?
 4. Wanneer kan ik aanspraak maken op reparatie?
 5. Wat kost reparatie van de WW?
 6. Wat is PAWW?

In onderstaand filmpje kun je zien wat er per 1 januari 2016 is veranderd en hoe de reparatie van de WW in zijn werk gaat:

Veelgestelde vragen over reparatie van de WW-duur

 • Wat is er veranderd?

  Vóór 1 januari 2016 had je - afhankelijk van je arbeidsverleden - je recht op een WW-uitkering van maximaal 38 maanden.

  Voor elk jaar aan arbeidsverleden kreeg je 1 maand WW-uitkering. Hoe langer je arbeidsverleden, hoe langer je uitkering kon duren.

  Wat is er veranderd?

  1. De duur van de WW-uitkering wordt tot 1 april 2019 stapsgewijs afgebouwd van maximaal 38 maanden naar maximaal 24 maanden. Was jouw arbeidsverleden op 1 januari 2016 korter dan 24 jaar? Dan krijg je al direct met de nieuwe regels te maken.
  2. Vanaf het moment dat je arbeidsverleden langer dan 10 jaar is, krijg je voor elk jaar arbeidsverleden nog maar een halve maand WW-uitkering. Je bouwt dus minder WW-rechten op. In de grafiek zie je het verschil tussen de oude regeling en de nieuwe regeling.

  Schema uitkeringduur WW

  Rekenvoorbeeld

  Kirsten wordt na 18 jaar werken werkloos. In de oude situatie zou zij 18 maanden WW krijgen.

  In de nieuwe situatie gaat het als volgt:

  (10 arbeidsjaren x 1 maand WW) + (8 arbeidsjaren x 1⁄2 maand WW) = 14 maanden WW. Kirsten krijgt dus 4 maanden minder lang WW dan in de oude situatie. Die 4 maanden kunnen nu worden gerepareerd.

 • Wat wordt gerepareerd?

  Doordat de WW- en WGA-uitkeringen nu anders opgebouwd worden, wordt je recht op WW of WGA anders berekend.

  Daardoor is de periode dat je recht hebt op WW of WGA korter geworden. Werk je langer dan 10 jaar, dan bouw je in plaats van één maand nog maar een halve maand WW of WGA op per gewerkt jaar. De maximale duur van de WW- en de WGA-uitkeringen is 24 maanden geworden. Voorheen was dit 38 maanden. De PAWW repareert de kortere WW en WGA.

 • Waarom vinden we dit belangrijk?

  Elke werknemer kan vroeg of laat te maken krijgen met deze versobering van de WW.

  Iedereen met een arbeidsverleden van meer dan 10 jaar merkt de effecten al. Daar willen we met elkaar graag wat aan doen. Want op de huidige onzekere arbeidsmarkt wordt de kans steeds groter dat je te maken krijgt met de WW.

  Niet iedereen heeft snel weer een nieuwe baan. Dan is het belangrijk dat er een goed vangnet voor je is en dat je zo lang mogelijk uit de bijstand blijft. De overheid biedt dit vangnet steeds minder. Dat betekent dat we het zelf moeten doen (zoals we in het verleden ook hebben gedaan). Solidair zijn met elkaar en zorgen dat er een fatsoenlijke WW is voor die mensen die dat nodig hebben. Dus misschien ook voor jou.

 • Wanneer kan ik aanspraak maken op de reparatie?

  Je hebt recht op de reparatie als je werkt onder een cao waarin reparatie-afspraken zijn gemaakt.

  Werk je onder een cao waarin geen reparatie-afspraken zijn gemaakt en word je vanuit die baan werkloos, dan kun je geen aanspraak maken op de reparatie. Daarom is het zo belangrijk dat we in zoveel mogelijk cao's de reparatie van de WW en de WGA vastleggen.
 • Wat kost de reparatie van de WW?

  De werknemers betalen de bijdrage voor de reparatie.

  De werkgevers houden de bijdrage in op jouw brutoloon en storten de bijdrage in het PAWW-fonds. De premie voor de wettelijke WW betalen de werkgevers. Dit is zo afgesproken door de werkgevers- en werknemersorganisaties. 

  Verwachte bijdragepercentages van het brutoloon

   2017   0,1% 
   2018  0,2%
   2019  0,3%
   2020  0,4%
   2021  0,5%
   2022  0,6%
 • Wat is PAWW?

  PAWW staat voor Stichting Private Aanvulling WW en WGA.

  De Stichting PAWW beheert de bijdragegelden voor de reparatie. Het bestuur van deze stichting bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers.