Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage

Wijzigingen per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 wijzigingen er zaken rond werk en inkomen, belastingen, sociale zekerheid en zorg. CNV Vakmensen heeft een aantal van deze veranderingen op een rijtje gezet voor je.

Zo weet jij precies waar je in 2020 aan toe bent.

Werk en Inkomen

Minimumloon
Per 1 januari 2020 gaat het minimumloon en het minimum jeugdloon omhoog. Op onze themapagina over het minimumloon lees je hoeveel precies.

AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd blijft, net als in 2019, in 2020 staan op 66 jaar en 4 maanden.

BTW-tarief
Een werkgever hoeft vanaf komend jaar geen btw-aangifte meer te doen wanneer diens omzet niet hoger is dan €20.000,- per kalenderjaar (1) en het bedrijf in Nederland is gevestigd (2).

Tijdelijke contracten
Per 2020 mogen er 3 opeenvolgende tijdelijke contracten worden afgesloten binnen 3 jaar, waarbij de tussenliggende periode 6 maanden is. Het volgende contract zou dan een contract voor onbepaalde tijd moeten zijn.

Transitievergoeding
Werknemers hebben recht op een transitievergoeding vanaf dag 1 dag zij in dienst zijn. Bovendien verandert de rekenmethode en gaat de vergoeding omlaag voor mensen die langer dan tien jaar in dienst zijn.

Oproepcontract
Oproepkrachten moeten minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen. Wordt deze oproep ingetrokken binnen 4 dagen voor het begin, dan heeft de oproepkracht recht op salaris. Bovendien moet de werkgever elke 12 maanden een aanbod doen op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren.

Ontslaggrond
Als reden voor ontslag mag een werkgever verschillende persoonlijke ontslaggronden combineren.

Payrolling
Payrollers hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de collega’s die in dienst zijn bij het bedrijf, behalve pensioen.

WW-premie
Voor een werknemer met een flexibel contract moet meer WW-premie worden betaald.

Energie
De energiebelasting op aardgas gaat omhoog met bijna 8 cent per kubieke meter. De belasting op stroom met 1 cent per kWh. Toch zal een groot deel van Nederland minder belasting op energie gaan betalen. Dat komt doordat de zogenaamde ‘vermindering energiebelasting’ met ruim 200 euro stijgt. Gemiddeld zal een huishouden met een gemiddeld energieverbruik er om en nabij 100 euro op vooruit gaan. Wanneer er veel gas wordt verbruikt dan zou het zo kunnen zijn dat er meer belasting op energie betaalt wordt.

Inkomstenbelasting
In 2020 verandert er veel bij de inkomstenbelasting in box 1. Dat merk je concreet bij de aangifte in 2021. Het kabinet heeft besloten dat we versneld naar een zogenoemd ‘tweeschijvenstelsel’ gaan in 2020. Voor werkenden geldt vanaf volgend jaar bij het inkomen tot €68.507 een belastingtarief van 37,35%. Daarboven is het tarief 49,50%. In de meeste gevallen krijgen belastingplichtigen dus te maken met lagere tarieven. Alleen voor het inkomen tot bijna €21.000 gaat het tarief iets omhoog, vergeleken met het tarief van 36,65% dat nu geldt.

Fiets van de zaak
Voor een door de werkgever ter beschikking gestelde fiets geldt vanaf 1 januari 2020 een forfaitaire bijtelling voor privégebruik. Jaarlijks komt er 7% van de waarde van de adviesprijs van de ter beschikking gestelde fiets bij het belastbaar inkomen van de betreffende werknemer.

Wet Arbeidsmarkt in Balans
Vanaf 1 januari treedt veel nieuwe wetgeving in werking, waaronder de WAB, de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Dit heeft veel gevolgen voor mensen aan het werk. Op het gebied van tijdelijke contracten, transitievergoedingen en versoepeling van het ontslagrecht bijvoorbeeld. Lees het in ons dossier >

Zorg

Zorgpremie en zorgtoeslag
De zorgverzekering wordt iets duurder. De premies stijgen van 3 tot wel 10 euro per maand. De zorgtoeslag wordt echter verhoogd. Alleenstaanden krijgen er tot 67 euro per jaar bij, meerpersoonshuishoudens tot 95 euro. Met jouw CNV Vakmensen lidmaatschap ontvang je korting op je zorgverzekering >

Eigen risico
Het verplichte eigen risico blijft in 2020 gelijk. Dit betekent dus dat je net als vorig jaar de eerste 385 euro aan zorgkosten zelf moet betalen, behalve voor een bezoek aan de huisarts, verloskundige, wijkverpleging. Hierop is geen eigen risico van toepassing.

Gezin en kinderopvang

Partnerverlof
Sinds 2019 hebben partners na de geboorte van hun kind recht op vijf dagen betaald verlof (naar rato, lees hierover meer op de website van de Rijksoverheid). Per 1 juli 2020 kunnen partners dat aanvullen tot 5 weken aanvullend geboorteverlof. Zij krijgen dan een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon. Het UWV betaalt deze weken verlof. De werknemer moet deze verlofweken opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.

Kinderopvangtoeslag
De prijzen van de kinderopvang zullen in 2020 omhoog gaan. De maximale prijs per uur stijgt naar 8,17 euro voor dagopvang op een kinderdagverblijf. Nu is dat nog 8,02 euro. Het maximale uurtarief voor buitenschoolse opvang gaat ook omhoog, van 6,89 euro naar 7,02 euro.

Eigen woning

Hypotheekrenteaftrek
De hypotheekrenteaftrek wordt versneld afgebouwd, niet met 0,5% per jaar, maar vanaf 2020 met 3%, zo heeft het kabinet besloten. De maximale aftrek wordt daarmee in 2020 46% ten opzichte van 49% in 2019.

Eigenwoningforfait
Ben je bewoner van een koophuis met een WOZ-waarde van €75.000,- tot €1.060.000,-? Dan gaat het percentage voor het eigenwoningforfait dat nu nog op 0,65% staat in 2020 naar 0,60%. Hoe lager het eigenwoningforfait, hoe hoger de aftrek van de eigen woning en hierdoor een hogere belastingteruggave.

 

Contact

Vrijblijvend je vraag stellen kan ook via chat of e-mail.

met je vraag of opmerking

Ledenvoordeel

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Rechtshulp voor werk en privé 
Word lid