Overuren uitbetalen: dit zijn je rechten

Je hebt op je werk overuren gemaakt. Op welke manieren kan je werkgever die uren uitbetalen? Wanneer krijg je ook een overwerktoeslag? En heb je eigenlijk altijd recht op een vergoeding?

Overuren uitbetalen

Je maakt overuren als je meer uren werkt dan in jouw contract is afgesproken. Heb je bijvoorbeeld een contract voor 36 uur per week, maar werk je 40 uur? Dan heb je vier overuren gemaakt. Je werkgever kan je overuren op verschillende manieren vergoeden. Hij kan je gewerkte uren:

  • omzetten in vrije tijd (soms heet dit tijd-voor-tijd);
  • voor het normale uurloon uitbetalen bij het loon;
  • met een extra overwerktoeslag uitbetalen bij het loon.

Kijk in je cao, arbeidsvoorwaarden of personeelshandboek om te zien hoe en of jij je overuren vergoed krijgt. In sommige cao’s is afgesproken dat je zelf mag kiezen of je overuren laat uitbetalen of in vrije uren omzet. 

Heb ik altijd recht op vergoeding van mijn overuren?

Heb je zonder overleg zelf besloten om extra uren te werken? Dan is je werkgever niet verplicht om die uren uit te betalen. Je hebt wel recht op uitbetaling of vergoeding als je werkgever:

  • met je overwerk akkoord gaat;
  • jou zelf vraagt om overuren te maken of je dit zelfs verplicht.

Je hebt voor die uren recht op je normale uurloon. Ook als in jouw cao of arbeidsvoorwaarden niks over overuren is afgesproken.

Geen aparte vergoeding

Soms hoort overwerken bij het werk dat je doet. Daarom zijn er ook sectoren waarbij de overuren al in je basisloon verwerkt zijn. Je werk moet af en het hoort bij jouw functie om af en toe overuren te maken. Je krijgt dan geen aparte vergoeding voor die uren. Maak je die overuren vaker en regelmatig? Dan kun je wel een aparte vergoeding afspreken.

Wanneer heb ik recht op overwerktoeslag? 

Heb je geen cao? Dan mag je werkgever zelf bepalen of hij een overwerktoeslag over jouw gewerkte overuren betaalt. Je krijgt voor die overuren dan een beetje extra loon. Deze toeslag is een vooraf bepaald procent van je uurloon. Per werkgever kan het verschillen hoeveel procent toeslag je krijgt.

Sommige werkgevers geven je een extra toeslag voor overwerk tijdens bijzondere uren. Als je in het weekend of op feestdagen overuren maakt bijvoorbeeld, of bij nachtwerk. De hoogte van die toeslag kan per uursoort verschillen. Zo kan de toeslag bij nachtwerk hoger zijn dan de toeslag bij werk op zondag.   

Overwerktoeslag is niet in de wet geregeld. Je hebt er dus niet zomaar recht op. Alleen als je werkgever daar afspraken over heeft gemaakt in je cao, arbeidsvoorwaarden of het personeelshandboek.  

Betaal ik meer belasting over uitbetaalde overuren? 

Je betaalt over je overuren niet meer belasting dan over je normale loon. Wel kan het zo zijn dat je door je overuren met jouw loon in een hogere belastingschijf valt. Werk je meer, dan verdien je meer. Hoe meer je verdient, hoe meer belasting je betaalt. Een hoger salaris kan ook van invloed zijn op bepaalde toeslagen die je krijgt.

Krijg ik vakantiegeld over mijn overuren? 

Sinds 2018 krijg je ook vakantiegeld uitbetaald over de overuren die je maakt, tenzij in jouw cao duidelijk is afgesproken dat er geen vakantiegeld over die uren wordt betaald. Dit is minimaal 8% van je brutoloon.

Hoe werkt tijd-voor-tijd? 

Bij tijd-voor-tijd worden je overuren niet uitbetaald. De uren die je te veel hebt gewerkt, mag je later opnemen als verlof. Dit werkt eigenlijk net als vakantiedagen. Je neemt vrij op een dag dat je werkt, maar krijgt wel je loon doorbetaald.

Je werkt dus meer uren, maar krijgt niet meer loon uitbetaald. Daarom heeft tijd-voor-tijd een belangrijke regel: je mag met jouw totaal gewerkte uren niet minder verdienen dan het minimumloon. Verdien je minder dan het minimumloon dat normaal gesproken over die gewerkte uren moet worden betaald? En heb je geen cao of heeft jouw cao geen afspraak over tijd-voor-tijd? Dan moet je baas de overuren van die maand gewoon uitbetalen bij je maandelijkse loon.

Elke situatie is anders. Deze tekst is een algemene voorlichting en geen persoonlijk advies. Voor persoonlijk advies en rechtshulp kun je terecht bij onze deskundige juristen.