Adv en atv-dagen: zo werkt het

Adv en atv-dagen. Die twee zijn makkelijk door elkaar te halen. Je krijgt met allebei extra vrije uren, maar toch zijn ze anders. Wat is het verschil? En welke rechten heb je bij adv en atv?

Adv en atv 

Arbeidsduurverkorting (adv) en arbeidstijdverkorting (atv) gaan allebei over extra gewerkte uren en verlof. Werk je iedere week meer uren dan afgesproken in jouw contract, dan spaar je die extra uren bij sommige werkgevers op als adv- of atv-uren. Deze uren kun je later opnemen als verlof. Je hebt dan dus een vrije dag: een atv- of adv-dag.

Hoe werk dat? 

Stel dat je een contract hebt voor 38 uur per week, maar iedere week 40 uur werkt. Die 2 te veel gewerkte uren spaar je op. Na 4 weken heb je dan één hele verlofdag opgebouwd. Je krijgt loon voor de wekelijkse 38 uur uit jouw contract. De extra uren krijg je niet uitbetaald, maar worden omgezet in extra vrije tijd naast je vakantiedagen.  

Wat is het verschil tussen atv en adv? 

Bij adv gebruik je de uren voor een kortere werkweek. Misschien ben je om de twee weken een halve dag vrij, of elke maand een hele dag. Of je begint elke werkdag wat later, gaat eerder naar huis of neemt wat langer pauze. Hoe jij je werkweek precies verkort, spreek je met je werkgever af. Soms kun je de adv-dagen ook later opnemen. De ene werkgever laat je vrijer in je keus dan de ander.

Bij atv gaat het meestal om hele of halve roostervrije dagen die gepland worden. Je gebruikt deze uren niet wekelijks. Vaak bepaalt je werkgever op welke dagen je deze atv-dagen opneemt. Hij wijst dan jaarlijks verplicht vrije dagen aan. Deze zijn in je werkrooster verwerkt. Doet hij dit niet? Dan plan je de vrije dagen zelf, in overleg met je werkgever.   

Wat is het verschil met vakantiedagen?

Adv en atv zijn niet in de wet geregeld. Anders dan bij vakantiedagen heb je er dus niet zomaar recht op. Bij sommige werkgevers komen atv en adv helemaal niet voor. Je hebt er dan ook alleen recht op als er afspraken over zijn gemaakt in jouw cao, arbeidsvoorwaarden of personeelshandboek. 

Dat betekent ook dat je bij adv en atv andere rechten hebt dan bij vakantiedagen. De invulling van de regels kunnen per werkgever en sector verschillen, maar over het algemeen geldt: 

  • Je bouwt geen adv of atv op als je ziek bent.
  • Je krijgt je adv of atv-uren niet terug als je tijdens die extra vrije uren ziek bent.
  • Niet opgenomen adv of atv-uren vervallen aan het eind van het jaar.
  • Je werkgever hoeft de niet opgenomen adv of atv-uren niet uit te betalen als je ontslag neemt of ontslagen wordt.   

Jouw werkgever kan hier andere afspraken over hebben gemaakt. Wil je weten hoe het bij jou werkt en waar jij recht op hebt? Kijk dan in je eigen cao, arbeidsvoorwaarden of personeelshandboek. 

Uitbetalen als loon 

Soms worden je adv of atv-uren toch als loon uitbetaald. Anders dan bij vakantiedagen mag dat bij deze extra vrije uren wel. Als je werkgever daarvoor kiest en daar met jou afspraken over heeft gemaakt. Je werkgever kan dat bijvoorbeeld doen door een toeslag op je loon te betalen. Of door die uren uit te betalen en daarbij te rekenen met een bepaald procent van jouw maandloon.    

Staat er in jouw cao, arbeidsovereenkomst of personeelshandboek niets over het uitbetalen van je adv of atv-uren? Dan hoeft je baas deze niet uit te betalen. Je hebt er dan geen recht op.

Er is weinig werk door de coronacrisis. Mag mijn werkgever mij verplichten adv of atv op te nemen? 

Dat mag alleen als daar bepaalde afspraken over zijn gemaakt in jouw cao of arbeidsovereenkomst. Daarin kan staan dat jouw werkgever mag bepalen wanneer je deze dagen opneemt. Is dat niet zo en ben jij vrij om je eigen atv- of adv-uren in te plannen? Dan mag je baas je niet verplichten om die uren nu op te nemen. Hij mag het wel aan je vragen.

Elke situatie is anders. Deze tekst is een algemene voorlichting en geen persoonlijk advies. Voor persoonlijk advies en rechtshulp kun je terecht bij onze deskundige juristen.