Jongeren
Werktijden
Wat zijn de regels?
Werktijden

Veelgestelde vragen

Probeer de Bond

Terug naar thema werktijden

 • Wat staat in de Arbeidstijdenwet?

  De werktijden voor jongeren zijn vastgelegd in de Arbeidstijdenwet

  Hoe jonger de werknemer, des te strenger de regels over arbeidstijden. Hoeveel uur je precies mag werken lees je in de items 'lees meer over'.

 • Mag ik volgens de Arbeidstijdenwet op zondagen werken?

  Hoofdregel is dat er niet gewerkt wordt op zondag

  Uitzondering op deze regel kan gemaakt worden als: 
  • de aard van je werk het noodzakelijk maakt om op zondag te werken (denk aan de brandweer of verpleging);
  • de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken.

  Heb je een vraag hierover?
  Neem contact met ons op > 

 • Hoeveel zondagen mag ik maximaal per jaar werken?

  In de arbeidstijdenwet staat het volgende:

  De arbeidstijdenwet regelt dat je als werknemer ten minste 13 weken per jaar (dus 13 van de 52 weken) een vrije zondag hebt. In je cao kan zijn afgesproken dat er meer vrije zondagen per 52 weken zijn, maar ook minder. Een individuele werknemer kan dan in ieder geval op grond van de wet weigeren om meer dan 40 zondagen te werken.