Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Staking basisschoolleraren

De meester of juf staakt: wat nu?

Oh nee, wat als basisschoolleraren staken? De meeste basisscholen zijn dan dicht. Maar wat als jij gewoon op je werk wordt verwacht?

Er zijn verschillende wettelijke verlofregelingen waarop je een beroep kunt doen in onverwachte situaties. Bij ziekte van je kind kun je bijvoorbeeld calamiteitenverlof of kortdurend zorgverlof opnemen. Bij een staking ligt dat anders.

Voorwaarden verlofregelingen

Als je kind niet naar school kan, wordt dat gezien als een oppasprobleem. Een voorwaarde om aanspraak te maken op calamiteiten- of zorgverlof is namelijk dat je "noodzakelijke zorg in verband met ziekte" moet verlenen en dat is bij een staking niet het geval. Ook gaat het niet om "zorg die alleen door de werknemer kan worden gegeven", want als oppas komen ook grootouders, buren of vrienden in aanmerking.

Oplossingen

Je zult een oppasprobleem dat ontstaat door een staking van basisschoolpersoneel dus zelf moeten oplossen. Is er in jouw netwerk geen oppas beschikbaar, dan moet de school voor opvang regelen. Via een organisatie voor buitenschoolse opvang bijvoorbeeld. De kosten daarvoor zijn wel voor jouw rekening.

Denk ook eens aan een van deze mogelijke oplossingen:

  • Je zou een dag thuis kunnen werken
  • Is je kind al wat ouder, dan kan het misschien een dag mee naar je werk
  • Als je parttime werkt: kun je een dag ruilen met een collega zonder (kleine) kinderen?
  • Zelf een dag vrij nemen en iets leuks gaan doen met je kind
  • Sommige (sport)verenigingen organiseren opvang tegen een gunstig tarief
  • Er zijn werkgevers die deze dag opvang voor de kinderen van hun personeel regelen

staking basisschoolleraren