Zomervakantie op je werk: wie krijgt voorrang?

Het is zomer en je wil op vakantie. En met jou een heleboel andere collega’s. Lastig, want niet iedereen kan tegelijk weg. Maar wat als jij vastzit aan de zomervakantie van je kind of de collectieve vakantie van je partner? Mag je dan verwachten dat jouw vakantie voorrang krijgt? 

Voorrang is geen wettelijk recht 

Je hebt schoolgaande kinderen of een partner met een collectieve zomervakantie. Dan is het begrijpelijk dat jij in de zomermaanden op hetzelfde moment vakantie wil opnemen. Maar wat als veel mensen op hetzelfde moment weg willen? Jouw werkgever kan voorrangsregels afspreken, maar die voorrang is niet iets waar je wettelijk recht op hebt.

Gelijke behandeling 

In principe moet een werkgever elke vakantieaanvraag op een gelijke en eerlijke manier behandelen. Zomaar iemand voortrekken of benadelen mag niet. Heb je geen collectieve vakantie? Dan bepaal je in overleg met je werkgever wanneer je vakantie opneemt:

  • Je stuurt een schriftelijke vakantieaanvraag naar je werkgever. Daar moet je werkgever binnen 2 weken op reageren.
  • Je werkgever mag een vakantieaanvraag weigeren als dit voor grote problemen voor het bedrijf zorgt. Bijvoorbeeld als het bedrijf dicht zou moeten omdat er te veel mensen tegelijk op vakantie zijn.
  • Is je aanvraag geweigerd? Je werkgever moet je de kans geven om je vakantie op een ander moment op te nemen.

Een collega zonder kinderen heeft dezelfde wettelijke rechten als jij. Dat betekent dus dat je niet automatisch recht hebt op vrije dagen tijdens de zomervakantie van je kind of van je partner uit de bouw of onderwijs.

Wanneer mag mijn werkgever voorrang geven? 

Jouw werkgever mag voorrang geven als hij voorrangsregels heeft afgesproken. Zo kan je werkgever bepalen dat werknemers met schoolgaande kinderen voorrang hebben op vrije dagen tijdens schoolvakanties. Diezelfde afspraak kan hij maken voor werknemers met een partner in het onderwijs of de bouw. 

Deze afspraken moeten wel zijn opgenomen in je cao, arbeidsvoorwaarden of het personeelshandboek. Staan die afspraken niet vast? Dan kan de voorrang niet zomaar gegeven worden.

Veel ouders op je werk. En dan? 

Ook met een voorrangsregel is het niet zeker dat je vakantie krijgt op het door jou gewenste moment. Er zijn misschien wel veel meer collega’s met schoolgaande kinderen. Of met een partner in de bouw of het onderwijs. Wie krijgt er dan voorrang? Het is aan jouw werkgever om te beslissen wat hij doet. Hij kan bijvoorbeeld aan jou en je collega’s vragen om het met elkaar op te lossen.

Wisselende voorrang 

Je werkgever kan ook afspreken dat hij de voorrang ieder jaar afwisselt. Is er vorig jaar eerst naar jouw voorkeuren gekeken en heb jij toen vakantie gekregen op het door jou gewenste moment? Dan wordt er dit jaar eerst naar de voorkeur van een andere collega gekeken. Dat kan betekenen dat jij je vakantie wat eerder of later moet plannen.  

Vakantieplanning

Sommige werkgevers regelen de vakantieperiode met een vakantieplanning. Je levert je vakantiewensen voor een bepaalde datum in. Vaak aan het begin van het jaar. Je werkgever kijkt of en hoe hij die vakanties kan inplannen. Dat is soms even puzzelen.

Kan je werkgever vakantiekrachten, flexwerkers of parttimers een deel van het werk laten overnemen? Dan mag je verwachten dat hij dit ook probeert te regelen. Kan dat niet in jouw werk? Of blijft er dan toch te weinig vast personeel over? Dan zal niet iedereen de vakantie krijgen op het door hun gewenste moment. Je werkgever of jij en je collega's bepalen wie wanneer weg kan.    

Wat als er geen voorrangsregeling is? 

Overleg is het belangrijkst. Niet alleen met je werkgever, maar juist ook met je collega’s. Je moet er samen uitkomen en dan is het fijn als iedereen een beetje rekening met elkaar houdt. Dat valt ook onder goed werkgeverschap. Je werkgever neemt jouw persoonlijke omstandigheden mee in zijn beslissingen, maar die van anderen ook.

Dat betekent dat een collega zonder kinderen misschien ook wel eens in de zomer op vakantie gaat. Of dat je werkgever je vraagt om een weekje eerder of later te gaan. Met een beetje puzzelen komen jullie hopelijk samen tot een oplossing. Je mag in elk geval van je werkgever verwachten dat hij de vakantieperiode op een eerlijke manier regelt.

Elke situatie is anders. Deze tekst is een algemene voorlichting en geen persoonlijk advies. Voor persoonlijk advies en rechtshulp kun je terecht bij onze deskundige juristen.