Vakantiedagen en coronacrisis: 5 vragen en antwoorden

Verplicht je vakantiedagen inleveren, een vakantie verbieden of een aanvraag intrekken. Wat mag je baas tijdens deze coronacrisis wel en niet van je vragen? En wat zijn jouw rechten en plichten? Een antwoord op 5 veel gestelde vragen. 

Mag mijn baas mij verbieden vakantiedagen op te nemen?

In principe mag je zelf bepalen wanneer je je vakantiedagen opneemt. Dit doe je wel in overleg. Wil je graag vrij zijn, dan vraag je vakantiedagen aan bij je baas. In sommige situaties mag je baas die aanvraag weigeren, maar alleen als hij daar een goede reden voor heeft. Als het bedrijf bijvoorbeeld grote problemen krijgt door jouw vakantie. Zoiets noem je een zwaarwegend bedrijfsbelang.  

Mag je baas dan ook je vakantie weigeren vanwege de coronacrisis? Die vraag is niet simpel met een ja of nee te beantwoorden. In de wet staat niet precies wat een zwaarwegend bedrijfsbelang is. Dat hangt namelijk van de situatie af. Ook nu. De coronacrisis kán een reden van bedrijfsbelang zijn, maar dat verschilt per bedrijf en werkgever.

Let op: is er in jouw cao of arbeidsovereenkomst een collectieve vakantie afgesproken? Dan heb je wel vakantie op een door jouw baas bepaald moment.

Mag mijn baas mij verplichten vakantie op te nemen?

Nee, dat mag niet. Als je baas door de coronacrisis minder of geen werk voor je heeft, mag hij je niet verplichten om verlof op te nemen. Vakantiedagen opnemen gaat altijd in overleg. Ook nu. Wil je baas graag dat je vakantiedagen opneemt of inlevert? Dan mag hij dit aan je vragen en kan hij dit in overleg met jou regelen. Jij bent niet verplicht om akkoord te gaan.    

Maar er bestaan toch ook verplichte vrije dagen?

Ja, maar verplicht vrije dagen en collectieve vakanties kunnen niet zomaar opeens opgelegd worden. Je baas kan een vakantie of vrije dag alleen verplichten als er in jouw cao of arbeidsvoorwaarden is afgesproken dat hij dat kan doen. Wil je baas graag een verplichte vakantie invoeren? Dan moet hij dit in overleg doen. Ook moet hij dit ruim van te voren aangeven. 

Lees meer over verplichte vrije dagen →

Ik wil mijn aangevraagde vakantie intrekken. Kan dat?   

Je geplande vakantie gaat niet door omdat je door de coronacrisis niet meer op reis kan. Wil je die vakantiedagen niet gebruiken en liever bewaren? Dan kan je je baas vragen om je vakantieaanvraag in te trekken. Je geeft die vakantiedagen dan eigenlijk even terug, zodat je ze later kunt gebruiken. 

Een goedgekeurde vakantieaanvraag intrekken gaat altijd in overleg met je baas. Je mag dus niet in je eentje beslissen dat je toch geen vrij neemt en gaat werken. Je baas heeft ook het recht om nee te zeggen, als hij daar een goede reden voor heeft. De coronacrisis zorgt voor een nieuwe en onbekende situatie. Wat daarin een goede reden is? Dat hangt af van de omstandigheden, je werkgever en het bedrijf.

Dat je baas nee kan zeggen, hoeft niet te betekenen dat hij dit ook doet. Er bestaat namelijk ook nog zoiets als goed werkgeverschap: een werkgever hoort goed voor zijn werknemers te zorgen. Bespreek het dus met je baas. Misschien komen jullie er samen in overleg uit en mag jij je vrije dagen toch behouden.   

Mag mijn baas mijn goedgekeurde vakantie intrekken?

Je baas mag een goedgekeurde vakantie niet zomaar intrekken. Hij doet dit in overleg met jou en kan dit alleen doen als hij daar een hele goede reden voor heeft. Omdat er plotseling heel veel werk is en hij al zijn werknemers nodig heeft bijvoorbeeld. Of omdat er opeens veel zieken zijn.

Wat een goede reden is hangt ook in dit geval af van de situatie, je werkgever en het bedrijf. De coronacrisis kan een geldige reden zijn om een vakantie in te trekken. Denk maar aan de zorg. Daar zijn alle werknemers nu heel hard nodig. Je baas moet je wel de kans geven de vakantie later op te nemen. Ook hoort hij de kosten voor annulering te vergoeden.   

Ik heb nog wettelijke vakantiedagen uit 2019 over. Mag mijn baas die nu ook na 1 juli 2020 laten vervallen?  

Ja, dat mag. Vakantiedagen hebben een vervaltermijn om je zo aan te moedigen rust van je werk te nemen. Dat uitrusten kan in principe ook thuis. Ook tijdens deze coronacrisis en zonder vakantie dus. Jouw baas kan er wel voor kiezen om de geldigheid te verlengen, maar hij is dit niet verplicht. Houdt je baas de wettelijke vervaldatum aan en maakt hij het je niet onmogelijk om ze op te nemen? Dan vervallen je vakantiedagen als je ze niet voor 1 juli 2020 opneemt.

Je wettelijke vakantiedagen vervallen niet als je ze buiten jouw schuld om niet op tijd op kan nemen. Als je door extra drukte van de coronacrisis niet gemist kan worden op je werk bijvoorbeeld. Je kunt dan vragen om uitstel van de vervaldatum van je wettelijke vakantiedagen. Doe dit wel vóór 1 juli 2020.     

Let op: je baas moet je op tijd laten weten dat je vakantiedagen komen te vervallen en dat je ze op moet nemen. Doet hij dit niet, dan blijven ze langer geldig.

Elke situatie is anders. De coronacrisis zorgt voor nieuwe vragen waar de wet niet direct een antwoord op heeft. Deze tekst is een algemene voorlichting en geen persoonlijk advies. Voor persoonlijk advies en rechtshulp kun je terecht bij onze deskundige juristen.