Ik heb mijn vakantiedagen niet opgemaakt. Wat nu?

Het is het eind van het jaar en je hebt nog vakantiedagen over. Wat nu? Hoelang mag je ze bewaren? Hoe voorkom je dat ze vervallen? En kun je ze ook laten uitbetalen?

Een vervaltermijn op mijn vakantiedagen. Wat betekent dat?

Ieder jaar bouw je vakantiedagen op. Deze vakantiedagen hebben een vervaltermijn. Dat betekent dat je maar een bepaalde tijd hebt om je vakantiedagen op te nemen. Neem je ze niet op tijd op? Dan vervallen deze dagen. Je hebt er geen recht meer op en kunt ze niet meer voor je verlof gebruiken. Wanneer ze precies vervallen? Dat ligt aan de soort vakantiedag en aan jouw cao of contract.

Hoeveel vakantiedagen heb je eigenlijk? Ontdek op hoeveel vakantiedagen jij recht hebt →

Vervaltermijn wettelijke vakantiedagen 

Heb je voor het eind van het jaar niet al je wettelijke vakantiedagen opgenomen? Dan moet je deze dagen binnen de eerste 6 maanden van het nieuwe jaar gebruiken. Na een half jaar vervallen ze. Heb je bijvoorbeeld nog 5 wettelijke vakantiedagen over aan het eind van 2020? Dan kun je ze tot 1 juli 2021 opnemen.

Bij sommige werkgevers mag je de wettelijke vakantiedagen langer bewaren. Wil je weten wanneer deze dagen bij jou vervallen? Lees je cao of de arbeidsvoorwaarden om te zien welke afspraken er zijn gemaakt. Je werkgever kan de vervaltermijn alleen langer maken. Korter mag niet.   

Ik kon mijn vakantiedagen niet opnemen. Wat nu? 

Heb je niet al je wettelijke vakantiedagen kunnen opnemen? En is dit niet jouw schuld? Of had je een goede reden? Kon je ze bijvoorbeeld niet opnemen omdat:    

  • je baas het voor jou niet mogelijk heeft gemaakt om je vakantiedagen op te nemen;
  • je een lange tijd ziek of arbeidsongeschikt bent geweest?

Dan kun je vragen om uitstel van de vervaltermijn. Je mag je wettelijke vakantiedagen dan langer bewaren en later opnemen. Ze blijven 5 jaar geldig. Vraag dit uitstel aan voor de vervaltermijn op 1 juli. Daarna kan het niet meer.

Kan ik mijn vakantiedagen laten uitbetalen?

Soms wil je je vakantiedagen laten uitbetalen in plaats van ze op te nemen. Of dit ook kan, hangt van het soort vakantiedag af. En van de afspraken met je werkgever.

Wettelijke vakantiedagen uitbetalen 

Je werkgever mag je wettelijke vakantiedagen niet zomaar uitbetalen. Uitbetaling kan alleen als je deze vakantiedagen door langdurige ziekte niet hebt kunnen opnemen. Of als je contract eindigt en je nog vakantiedagen over hebt. Welk bedrag je krijgt? Dat hangt van jouw loon af. De vergoeding is gelijk aan je eigen uurloon + vakantiegeld.       

Bovenwettelijke vakantiedagen 

Bovenwettelijke vakantiedagen mogen wel worden uitbetaald. Wil je deze dagen niet bewaren? Of heb je liever geld in plaats van vrije tijd? Dan kun je je baas om uitbetaling vragen. Hij is niet verplicht dit te doen. Je hebt er dus geen recht op. Vraagt je werkgever zelf of hij jouw bovenwettelijke vakantiedagen mag uitbetalen? Dat kan alleen met jouw toestemming. En alleen als daar afspraken over zijn gemaakt in jouw cao of contract.      

Uitbetaalde vakantiedagen en belasting. Hoe werkt dat? 

Laat je je bovenwettelijke vakantiedagen uitbetalen? Of heb je recht op uitbetaling van je wettelijke vakantiedagen? Houd er rekening mee dat je belasting moet betalen over je uitbetaalde vakantiedagen. Dit tarief kan hoger zijn dan de belasting over je normale loon. Laat je hier vooraf goed over informeren.

Hoe voorkom ik dat mijn vakantiedagen vervallen? 

Je werkgever is verplicht om de wettelijke vakantiedagen uit een vorig jaar als eerst te gebruiken. Controleer zelf of dat ook echt gebeurt. Vraag je vrije dagen ook op tijd aan. Zo weet je zeker dat je ze gebruikt. Komt 1 juli steeds dichterbij en heb je nog geen vrije dagen opgenomen? Je baas hoort jou er op tijd aan te herinneren dat deze dagen gaan vervallen. 

Heb je nu nog bovenwettelijke dagen over uit 2015? Dan heb je tot het eind van 2020 om ze op te nemen. Of om met je baas te overleggen of je ze kunt laten uitbetalen. Vraag je vrije dagen aan? Let er dan op dat je deze bovenwettelijke dagen gebruikt. Heb je nog bovenwettelijke dagen over uit 2016? Vergeet niet om ze in 2021 op te nemen. 

Elke situatie is anders. Deze tekst is een algemene voorlichting en geen persoonlijk advies. Voor persoonlijk advies en rechtshulp kun je terecht bij onze deskundige juristen.