Wens-, adoptie of pleegouder? Zo werkt verlof.

Je hebt recht op geboorteverlof als je partner van jouw baby bevalt. Maar wat als je vader of moeder wordt via een draagmoeder of via adoptie? Voor wensouders, adoptieouders of pleegouders werkt verlof net even wat anders. Hoe? Dat lees je in de blog. 

Wanneer heb je recht op geboorteverlof? 

Je kunt op verschillende manieren vader of moeder worden. Maar je hebt maar in een paar van die gevallen recht op geboorteverlof. Volgens de wet heb je recht op dit verlof als je: 

 • getrouwd bent met de moeder van de baby;
 • de geregistreerde partner bent van de moeder van de baby;
 • ongetrouwd met de moeder van de baby samenwoont;
 • de baby erkent.

Geldt dit voor jou? Dan kun je alles over geboorteverlof in deze blog lezen →.

Ben je wel de ouder van een kindje geworden, maar gaat het anders dan hierboven genoemd? Dan kan je geen geboorteverlof opnemen. Je hebt misschien wel recht op adoptie- of verpleegverlof.

Wanneer heb ik recht op adoptie- en pleegverlof?

Het adoptie- en pleegouderverlof is een verlof dat je op kunt nemen als je een kind adopteert of als je een pleegkind in huis neemt. Je krijgt van je werkgever vrije dagen om bij je kind te zijn en aan elkaar te wennen. Je kunt adoptie- of pleegverlof opnemen als:

 • Een rechter de adoptie van jouw kind officieel heeft uitgesproken.
 • Je pleegkind ingeschreven staat op jouw adres.

Hoe werkt het? 

Je hebt recht op zes weken adoptie- of pleegouderverlof. Deze vrije weken zijn opgebouwd uit de wekelijkse uren die je volgens jouw contract werkt. Werk je 32 uur per week, dan heb je recht op 6 x 32 uur verlof. Dit is hoe het werkt:

 • Je kunt het adoptieverlof vanaf vier weken voor de komst van je kind, tot 22 weken daarna opnemen.
 • Je vraagt het verlof minstens vier weken voor je gewenste start van het verlof aan bij je werkgever.
 • Je kunt de zes weken in één keer opnemen of in overleg met je werkgever over 26 weken verspreiden.
 • Je bent niet verplicht alle zes weken verlof op te nemen. Minder mag ook.
 • Krijg je twee adoptie- of pleegkinderen op hetzelfde moment? Je houdt recht op zes weken verlof. Niet meer.
 • Je krijgt tijdens je verlof een uitkering van het UWV. Die uitkering bestaat uit 100% van je loon.
 • Je bouwt gewoon vakantiedagen en vakantiegeld op.

Bij de aanvraag van je verlof vertel je op welke manier jij het verlof wil opnemen. Je werkgever mag jouw verlofaanvraag niet zomaar weigeren. Dit kan alleen als er door jouw verlof grote problemen in het bedrijf zouden ontstaan. 

Heb ik als wensouder recht op verlof?

Je wordt vader of moeder van een kind via draagmoederschap: een andere vrouw is voor jou en je partner zwanger en bevalt van jullie baby. Dan word je een wensouder genoemd. Als wensouder heb je niet zomaar recht op geboorteverlof. Je kunt alleen geboorteverlof krijgen als het voor jou mogelijk is om de baby als jouw kind te erkennen.  

Ben je wensouder en is het niet mogelijk om je baby te erkennen? Dan heb je misschien recht op pleegouderverlof. Dit verlof kan je als wensouder opnemen als jij officieel pleegouder van je kind bent. Een ander soort verlof bestaat er op dit moment niet. Dat lijkt in de toekomst anders geregeld te worden: met wensouderschapsverlof.

Wensouderschapverlof 

Er is een voorstel gedaan om wensouderschapsverlof in de wet op te nemen. Dat wordt nu voorbereid. Met nieuwe afspraken in de Wet Arbeid en Zorg moet het mogelijk worden om als wensouder zes weken wensouderschapsverlof op te nemen. Een eigen soort geboorteverlof om in de eerste weken bij je kind te kunnen zijn.

Hoe gaat het wensouderschapverlof eruit zien? 

De zes weken wensouderschapsverlof kun je achter elkaar of verspreid over 26 weken opnemen. Dit doe je in overleg met je werkgever. Je vraagt het verlof vier weken voor de verwachte geboortedatum van je kind aan. Net als bij het adoptie- en pleegouderverlof heb je recht op een uitkering via het UWV. Je krijgt jouw loon dus volledig doorbetaald. 

De wettelijke afspraken over dit verlof moeten nog verder worden uitgewerkt. Pas dan is duidelijk waar je precies recht op hebt. Het is nog niet bekend vanaf welke datum het wensouderschapsverlof in de wet staat.  

Elke situatie is anders. Deze tekst is een algemene voorlichting en geen persoonlijk advies. Voor persoonlijk advies en rechtshulp kun je terecht bij onze deskundige juristen.