Geboorteverlof: wat verandert er in 2020?

Met het geboorteverlof krijg je als partner een week vrij om bij je pasgeboren kind te zijn. In 2020 komt daar het aanvullend geboorteverlof bij. Wat houdt dat in? Wat is het verschil met het gewone geboorteverlof? En wanneer gaat het in?

Wat is geboorteverlof?

Het geboorteverlof is een verlof dat je kunt opnemen als je partner is bevallen van jouw kind. Je krijgt van je werkgever vrije dagen om bij je pasgeboren kind te zijn. Je mag die vrije dagen opnemen zodra je kind geboren is. Andere namen voor dit verlof zijn vaderschapsverlof of partnerschapsverlof.

Het geboorteverlof is in de wet geregeld. Dat betekent dat iedereen er recht op heeft. Jouw werkgever mag je dit verlof niet weigeren.

Hoe werkt het nu? 

Sinds 1 januari 2019 heb je bij de geboorte van je kind recht op één werkweek geboorteverlof. Deze werkweek bestaat uit de uren die je volgens de afspraak in jouw contract werkt. Werk je bijvoorbeeld 32 uur per week, dan heb je recht op 32 uur geboorteverlof. Je loon wordt gewoon doorbetaald.

Als je partner is bevallen heb je vier weken de tijd om geboorteverlof op te nemen. Daarna vervalt je recht op deze vrije uren. Je mag het verlof in één keer opnemen, maar je kunt de dagen ook spreiden. Dit mag je baas niet weigeren. Zorg er wel voor dat je op tijd aangeeft op welke dagen je vrij wil zijn.     

Benieuwd welk soort verlof je kunt opnemen op de dag van de bevalling zelf? Lees meer over het calamiteitenverlof →

Wat verandert er in 2020? 

Vanaf 1 juli 2020 gaat het aanvullend geboorteverlof in. Daarmee krijg je als partner nog meer verlof als je kind is geboren. Wordt jouw kind op of na 1 juli 2020 geboren? Dan heb je recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof. Deze weken krijg je bovenop het normale geboorteverlof van een werkweek.

Hoe werk het aanvullend geboorteverlof? 

De vrije weken van het aanvullend geboorteverlof zijn opgebouwd uit de wekelijkse uren die je volgens jouw contract werkt. Werk je 32 uur per week, dan heb je recht op 5 x 32 uur aanvullend geboorteverlof. Dit is hoe het werkt:

  • Je krijgt een uitkering van het UWV. Deze uitkering bestaat uit 70% van je dagloon.
  • Je werkgever heeft de keus om je loon aan te vullen tot 100%. Hij is dit niet verplicht, tenzij dit in je cao staat.
  • Het verlof duurt minimaal een week en maximaal vijf weken. Jij mag dus kiezen hoeveel weken je opneemt.           
  • Vanaf de dag na de bevalling heb je zes maanden de tijd om de vrije weken op te nemen.   
  • Je neemt eerst het gewone geboorteverlof op. Daarna mag je gebruik maken van het aanvullend verlof.   
  • Je vraagt het aanvullend verlof in hele weken aan.
  • Je kunt de weken in overleg met je baas over de zes maanden verspreiden.
  • Je baas mag je de vrije dagen niet weigeren, maar kan ze in overleg met jou wel op een ander moment plannen. Hij mag dit alleen doen als het bedrijf anders in de problemen komt.

Je werkgever moet de uitkering voor jou aanvragen. Benieuwd hoe dat werkt? Lees er meer over op de website van het UWV →

Verlof aanvragen 

Je weet natuurlijk niet zeker wanneer je kind precies geboren wordt. Voor het geboorteverlof geldt dan ook dat je dit zo snel mogelijk aanvraagt. Vertel je werkgever wanneer je verlof wil opnemen zodra je kunt. Waarschijnlijk kan dat pas na de geboorte van je kind. Je kunt je baas natuurlijk wel al eerder vertellen wanneer je de vrije dagen verwacht nodig te hebben. Soms kun je de vrije dagen al eerder aanvragen. Bij een geplande bevalling bijvoorbeeld.    

Het aanvullend geboorteverlof vraag je uiterlijk vier weken voor de start van je eerste verlofdag aan. Je laat weten wanneer en hoelang je vrij zou willen zijn. Weet je dat al eerder? Laat dat dan ook al aan je baas weten. Zo heeft hij meer tijd om vervanging te regelen als dat nodig is.

Stijging aantal aanvragen sinds 1 juli 2020

Het geboorteverlof voor partners zit in de lift! Maar liefst 68.374 partners hebben gebruik gemaakt van het nieuwe partnerverlof, zo blijkt uit cijfers van het UWV. Het tweede half jaar waren er 39.553 aanvragen, ten opzichte van 28.821 aanvragen het eerste half jaar vanaf 1 juli 2020. Een forse stijging dus. Gemiddeld namen de kersverse partners zo’n 4,4 verlofweken op.

Goed om te weten…

Tijdens het geboorteverlof en het aanvullend verlof bouw je gewoon vakantiedagen op. Daarnaast hoef je zelf geen vakantiedagen in te leveren: het geboorteverlof bestaat naast het gewone verlof.       

Geboorteverlof is wat anders dan ouderschapsverlof. Ook het ouderschapsverlof geeft je vrije tijd om bij je gezin te zijn, maar is bij veel werkgevers onbetaald. Je kunt dit verlof opnemen tot de  achtste verjaardag van je kind.

Elke situatie is anders. Deze tekst is een algemene voorlichting en geen persoonlijk advies. Voor persoonlijk advies en rechtshulp kun je terecht bij onze deskundige juristen.