Een sabbatical nemen? Zo werkt het

Op sabbatical leave gaan. Wat betekent dat eigenlijk? Heeft iedereen recht op een sabbatical? En waar moet je allemaal rekening mee houden?

Wat is een sabbatical leave? 

Als je met sabbatical leave gaat neem je voor een langere periode vrij van je werk. Het is wat anders dan een gewone vakantie. Tijdens een sabbatical stop je een half jaar of zelfs een jaar met werken. Meestal neem je daar onbetaald verlof voor op. Je contract loopt ondertussen door. Is je sabbatical voorbij? Dan ga je weer terug naar je oude werk.

Waarom zou je een sabbatical nemen? 

Er zijn verschillende redenen om een sabbatical te nemen. Je wilt bijvoorbeeld:

 • een lange reis maken;
 • een tijd vrijwilligerswerk doen;
 • een studie of cursus volgen;
 • tot rust komen;
 • aan de slag met een eigen project, zoals het schrijven van een boek bijvoorbeeld. 

Sommige mensen gaan weg om te groeien in hun werk. Ze willen ergens anders ervaring op doen of iets nieuws leren. Anderen gaan juist met sabbatical leave om even helemaal niet met werk bezig te zijn.

Sabbatical leave aanvragen: zo werkt het 

Een sabbatical vraag je aan bij je baas, meestal door onbetaald verlof aan te vragen. Vroeger kon je voor je sabbatical leave sparen met de levensloopregeling van de overheid. Maar die regeling is er sinds 2012 niet meer. Je hebt dus geen wettelijk recht op een sabbatical. Je baas mag je aanvraag weigeren, tenzij er afspraken over zijn gemaakt in je cao of contract. In die afspraken vind je:

 • De voorwaarden.
 • Hoe je het onbetaalde verlof voor je sabbatical aanvraagt.
 • Hoe lang je onbetaald verlof kunt opnemen.

Staat er niets in je cao of contract? Dan spreek je zelf wat af met je werkgever. De eerste stap is dan om je baas te vragen of het mogelijk is om een sabbatical op te nemen. Waarom wil je weg? Wat wil je doen? Hoe lang wil je weg? En wie kan misschien je werk overnemen? Het is goed om daar al over na te denken voordat je op gesprek gaat.

Afspraken met je baas

Vraag je sabbatical leave ruim op tijd aan. Dan kun je samen met je baas naar vervanging kijken. Staan er geen afspraken in je cao of contract? Dan maak jij die afspraken samen met je baas. Dit soort vragen kunnen jullie beantwoorden:

 • Wie neemt je taken over en welke taken kunnen misschien blijven liggen?
 • Wanneer ga je precies weg en wanneer kom je weer terug?
 • Wat gebeurt er met je pensioenopbouw? Zijn er afspraken die je kunt maken?  Zo ja, welke?
 • Wat gebeurt er als je tijdens je sabbatical langdurig ziek wordt? Stopt het verlof dan? 

Leg alle afspraken duidelijk op papier vast. Ook de afspraak dat jij na je sabbatical leave weer terug mag komen. Zo weten jij en je baas allebei waar je aan toe bent. 

Neem je altijd onbetaald verlof op voor een sabbatical?

Vaak neem je voor een sabbatical leave onbetaald verlof op. Je krijgt dan geen salaris. Soms kun je je vakantiedagen gebruiken of verlofdagen sparen en later in één keer opnemen. Het komt minder vaak voor, maar er zijn bazen die gedeeltelijk betaald verlof geven. Bijvoorbeeld omdat je tijdens je sabbatical iets doet wat van waarde is voor je werk. Of omdat je baas graag blije werknemers heeft.

Waar moet je rekening mee houden?

Je kunt tijdens je sabbatical niet zomaar ontslagen worden. Ook tijdens langdurig verlof geld het ontslagrecht. Neem je onbetaald verlof op? Dan bouw je in die periode geen vakantiedagen en pensioen op. Tenzij je hierover andere afspraken maakt met je baas. Wil je voorkomen dat je later minder pensioen krijgt? Je kunt ervoor kiezen om zelf je premie te betalen tijdens je sabbatical. Vraag je baas of pensioenfonds om advies en hulp. 

Elke situatie is anders. Deze tekst is een algemene voorlichting en geen persoonlijk advies. Voor persoonlijk advies en rechtshulp kun je terecht bij onze deskundige juristen.