Wat is bijzonder verlof?

Met het bijzonder verlof krijg je vrije uren voor een bijzondere gebeurtenis. Voor een bruiloft bijvoorbeeld. Niet iedereen heeft recht op dit verlof. Hoe werkt dat bijzonder verlof dan? En hoe weet je of jij het wel krijgt?

Wat is bijzonder verlof? 

Het bijzonder verlof is een verlof voor bijzondere gebeurtenissen of familieomstandigheden. Je krijgt bijvoorbeeld vrij om te verhuizen. Of omdat jijzelf of iemand uit je familie gaat trouwen. Het wordt ook weleens buitengewoon verlof genoemd.

Wanneer heb ik recht op bijzonder verlof? 

Het bijzonder verlof is geen wettelijk recht. Dat betekent dat je werkgever zelf bepaalt of hij dit verlof geeft. Alleen een cao kan je baas verplichten. Staan er in jouw cao afspraken over bijzonder verlof, dan moet je werkgever zich daar aan houden. Zonder cao mag je baas zelf beslissen of hij afspraken over dit verlof maakt. Jouw baas of cao bepaalt:

 • wanneer je recht hebt op bijzonder verlof;
 • hoeveel dagen je kunt opnemen;
 • of dit verlof betaald of onbetaald is.

Heb je geen cao en wil je weten of jij bijzonder verlof kunt krijgen? Kijk dan in je arbeidsvoorwaarden of bedrijfsregels.

Wat valt er onder bijzonder verlof? 

Je vraagt het bijzonder verlof aan voor een gebeurtenis die niet zo vaak voorkomt. Jouw werkgever bepaalt welke gebeurtenissen dit zijn. In jouw cao, arbeidsvoorwaarden of de bedrijfsregels zie je wanneer jij recht hebt op bijzonder verlof. Bijvoorbeeld als:

 • een familielid of jijzelf gaat trouwen
 • je in ondertrouw gaat
 • je een afspraak bij de dokter of tandarts hebt en dit niet buiten werktijd kan doen
 • je gaat verhuizen
 • je een examen moet maken
 • je naar een begrafenis moet: bijvoorbeeld van je (schoon)ouders, partner of (schoon)broers- of zussen
 • je het 25- of 40-jarig jubileum van je eigen huwelijk viert
 • je ouders, schoonouders of pleegouders hun huwelijksjubileum vieren
 • je jouw eigen jubileum op je werk hebt: je werkt bijvoorbeeld 25 jaar voor dezelfde werkgever  

Noodgeval? Dan calamiteitenverlof 

Krijg je te maken met een noodgeval of een onverwachte gebeurtenis waardoor je plotseling niet kunt werken? Een ziek kind, plotseling overlijden of een ongeluk bijvoorbeeld? Dan valt dit onder het calamiteitenverlof. Dit verlof is wettelijk geregeld.

Lees meer over het calamiteitenverlof →

Hoelang kan ik bijzonder verlof opnemen? 

Hoelang het bijzonder verlof mag duren, hangt af van jouw werkgever en de soort gebeurtenis. Voor een begrafenis of bruiloft van een familielid geven werkgevers vaak 1 dag. Voor een verhuizing komt 2 dagen bijzonder verlof veel voor. En voor je eigen bruiloft mag je misschien ook 2 dagen met bijzonder verlof.   

Benieuwd hoeveel dagen bijzonder verlof jij mag opnemen? Kijk dan in de afspraken in jouw cao, arbeidsvoorwaarden of in de bedrijfsregels om te zien op hoeveel dagen je kunt rekenen.   

Gaat het bijzonder verlof van mijn vakantiedagen af?

Het bijzonder verlof bestaat naast je gewone verlof. Dat betekent dat je zelf geen vrije uren of vakantiedagen hoeft in te leveren. Let wel op: dit betekent niet dat jouw bijzonder verlof ook een betaald verlof is. Kijk in je eigen cao of  arbeidsvoorwaarden om te zien of jouw baas je loon doorbetaald. 

Hoe neem ik bijzonder verlof op? 

In de afspraken met jouw baas staat hoe je het bijzonder verlof kunt aanvragen. Je kunt het natuurlijk ook even aan je baas of leidinggevende vragen. In veel gevallen zal het ongeveer hetzelfde gaan als het aanvragen en opnemen van een normale verlofdag.

Weet je dat je over een paar maanden een bruiloft hebt? Dan kun je van te voren al vrij vragen. Een begrafenis komt onverwacht. Dan kan het aanvragen van het bijzonder verlof iets anders gaan. 

Elke situatie is anders. Deze tekst is een algemene voorlichting en geen persoonlijk advies. Voor persoonlijk advies en rechtshulp kun je terecht bij onze deskundige juristen