‘Werknemer is te vaak de boksbal’

Agressie op de werkvloer

Nergens in Europa is agressie op de werkvloer zo doorgeschoten als in Nederland. Dat zegt agressie-expert Caroline Koetsenruijter, schrijfster van het boek Het Agressieparadijs.

‘Jij zadelt me met een energierekening op die 3 keer zo hoog is! Je moet je doodschamen! Fiks je dit niet heel snel, dan sta je vanavond op Twitter! Ik heb alles opgenomen, flapdrol!’

Een fictief voorbeeld van een telefoontje naar het callcentrum van een energiebedrijf. Maar de strekking is uiterst realistisch. Miljoenen werkenden in Nederland hebben wekelijks en soms dagelijks te maken met intimidatie, agressie en zelfs met fysiek geweld. Om deze mensen maakt agressie-expert Caroline Koetsenruijter zich zo veel zorgen, dat ze er een boek over schreef: Het Agressieparadijs.

Huilend op toilet

Voor het boek deed ze veel onderzoek en kwam ze tot schokkende conclusies. Nergens in Europa is agressie tegen werkenden zo doorgeschoten als in Nederland. Het komt overal voor: van de detailhandel tot beveiliging en van horeca tot openbaar vervoer. Tot overmaat van ramp zijn het vaak de zwaksten op onze arbeidsmarkt die ermee te maken krijgen.
Dat komt omdat voor eerstelijns klantcontact vaak laagbetaalde flexkrachten worden ingezet. Door hun zwakke positie op de arbeidsmarkt zijn ze afhankelijk van hun baan en doodsbang een klacht aan hun broek te krijgen. Ze blijven daardoor altijd klantgericht gedrag vertonen, ondanks agressie en intimidatie. Koetsenruijter: ‘Ik ken callcenters waar medewerkers, vaak jonge mannen en vrouwen, huilend op toilet zitten om weer bij te komen zodat ze hun dienst kunnen afmaken.’

Een boze klant belt met een klacht. Hij begint te schelden als de frontoffice-medewerker niks kan doen: klachten kunnen alleen schriftelijk worden behandeld. Witheet hangt de klant op. Vervolgens krijgt hij een evaluatiemailtje: hoe vond hij het gesprek? Krijgt hij nóg een keer de kans om tegen haar van leer te trekken.

Wegwerppersoneel

Maar daarmee is het verhaal volgens de conflictexpert nog niet compleet. Veel frontoffice-medewerkers worden expres op die plek neergezet om agressieve klanten weg te houden bij het beter betaalde backofficepersoneel. Koetsenruijter: ‘Ze fungeren als een boksbal voor agressors. Hun taak is de rest van het bedrijf af te schermen van boze klanten. En als deze stromannen uiteindelijk versleten zijn, dan worden ze vervangen. Maar zo ga je niet met je personeel om. Wat mij betreft investeer je in mensen in de frontlinie en blijf je ze constant trainen.’

Grootste mond

Hoe komt het eigenlijk dat er in Nederland sprake is van zo veel meer agressie dan in de landen om ons heen? Volgens de Leidse onderzoekster ligt dat voor een groot deel aan onze cultuur. Die kent een grote mate van informalisering, oftewel van afbrokkelend gezag. De googelende klant weet het beter dan de hoogopgeleide opticien. En de patiënt en zijn familie vinden dat de dokter beter naar hen kan luisteren dan dat hij afgaat op zijn eigen kennis en ervaring. Daar komt volgens Koetsenruijter bij dat onze cultuur een stuk vrijer is dan bijvoorbeeld de meer strikte Duitse of Belgische. ‘Bij ons heeft degene met de grootste mond het meeste aanzien. Naar hem wordt geluisterd. Samen met de informalisering leidt dat tot toename van intimiderend gedrag.’


'Als ik hoor dat mensen Nederlands spreken, krijg ik al kriebels. Zij zijn de allerergsten. Ze kunnen geen enkele teleurstelling meer accepteren’, aldus een receptioniste op een grote internationale camping.

Scheldende klant

‘Het ergste is dat agressors in Nederland vaak nog wegkomen met hun gedrag ook’, vervolgt Koetsenruijter: ‘Agressie loont! Het verdienmodel van de agressor werkt, want niemand wijst ze terecht. Wie spreekt de scheldende vrouw in de bakkerij aan, als zij een vaste klant is? Wie belt de intimiderende abonnee aan de telefoon terug om te zeggen dat zijn gedrag ongepast is? We denken vaak dat het erbij hoort, dat we er maar mee moeten omgaan. Maar dat is onzin! Als agressief gedrag loont, gaan agressoren ermee door en sporen ze anderen ermee aan.’

‘Ik ga hier niet weg voordat ik mijn geld terugkrijg!’ eist de klant. Op zo’n hoge toon dat de hele winkel het hoort en de caissieère niets anders meer weet te doen dan toegeven.

Corrigerende reactie

In Nederland hebben we het laten lopen, vindt Koetsenruijter. ‘In andere landen geldt lik-op-stuk. Daar wordt agressief gedrag veel minder beloont. Je komt er niet zonder celstraf vanaf als je een agent in zijn gezicht spuugt. Bij ons duurt het tijden voordat er een officiële reactie volgt, áls die al komt.’ Ze weet uit de criminologie dat als je iets aan agressie wilt doen, je een drempel moet opwerpen, een corrigerende reactie moet geven. Als voorbeeld noemt ze het stopgesprek: binnen 48 uur contact opnemen met de agressor en duidelijk maken dat zijn gedrag niet geaccepteerd wordt. Én dat er consequenties zijn als hij of zij ermee doorgaat.

Directeur van instituut KCB dat zich richt op conflictmanagement en bemiddeling. Ze studeerde rechten aan de Universiteit van Leiden, werkte als bemiddelaar bij het Ministerie van Justitie en was onderzoeker bij het Nederlands Mediation Instituut. Eerder schreef ze de bestseller ‘Jij moet je bek houden’.
Caroline Koetsenruijter (1979)

Werkgevers

In Nederland zouden werkgevers daarvoor verantwoordelijk moeten zijn. ‘Het bieden van een veilige werkplek is immers hun wettelijke taak’, zegt Koetsenruijter. ‘Dus ook als het gaat om agressie. Maar ik ben heel erg teleurgesteld hoe zij die taak verwaarloosd hebben. En dat komt in de meeste gevallen alleen maar door geld. Want het kost geld om iemand te trainen, om een reactie te geven aan een agressor, om meldingen van intimidaties te registreren, om iemand na een nare ervaring hersteltijd te geven.’

Een baliemeisje wordt uitgescholden omdat ze weigert alcohol te verkopen na acht uur. Haar collega in de supermarkt wordt fysiek bedreigd omdat hij iemand zonder mondkapje aanspreekt.

Meldingssysteem

Uiteraard biedt de schrijfster in haar boek ook ideeën om bedrijven op weg te helpen. Bijvoorbeeld het verlagen van de drempel om een melding te doen. Dat betekent dat werkgevers moeten zorgen voor een goed meldingssysteem. Elke melding moet positief beantwoord worden. Dat betekent dat de werkgever bij elke melding bevestigt dat het goed is dat het incident is gemeld. En dat hij vervolgens samen met de werknemer bespreekt wat de vervolgstappen zijn.

Veiligheidsregisseur

Wat Koetsenruijter betreft creëren bedrijven daarvoor zelfs een nieuwe functie: die van veiligheidsregisseur. Die regelt de opvang en nazorg van slachtoffers en is degene die een corrigerende reactie geeft richting de agressor. De regisseur geeft gevraagd en ongevraagd veiligheidsadviezen en brengt in kaart wat de organisatie kan leren als de agressie steeds op één specifiek onderwerp ontstaat. Hij heeft een goed netwerk en weet de juiste ingangen bij de politie. Hij is degene die altijd aangifte doet.

Rol voor vakbonden

Ook vakbonden kunnen iets doen aan agressie tegen werkenden, vindt de conflict-deskundige. ‘Al sinds hun oprichting hebben ze veel voor elkaar gekregen: op het gebied van loon, maar ook op het gebied van arbeidsomstandigheden. Dat is nu ook nodig. Vakbonden hebben ingangen bij werkgevers.’

Stel een grens

Wat moeten vakbonden concreet doen? ‘Maak een punt van agressie tegen werkenden en laat zien hoe groot het probleem is. Kom met oplossingen als een veiligheidsregisseur en een meldingssysteem en help kleine bedrijven daarbij. Schrijf desnoods een protocol en verspreid die. Kom met een collectieve norm als: ‘melden hoort’ of ‘agressie hoort er niet bij’. Stel in ieder geval een grens.’

Jarenlange klachten en miljoenen euro’s

Volgens TNO kan blootstelling aan agressie op het werk tot 2 jaar na het incident leiden tot ernstige gezondheidsschade als burn-outklachten en tot meer verzuim. Bovendien kost agressie en geweld tegen professionals volgens het onderzoeksbureau honderden miljoenen per jaar en loopt dat bedrag alleen maar op.

Hulp nodig? Wij staan voor je klaar

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 werknemers te maken heeft met agressie van buitenstaanders. (2019: Nederlandse Enquête Arbeidsomstandigheden (ETA) van TNO). Dat betekent dat 3 miljoen mensen hier last van hebben. En lang niet iedereen meldt intimidatie. Heb jij hulp nodig omdat je iets heftigs hebt meegemaakt of omdat je het idee hebt dat je baas je niet voldoende beschermt? Neem dan contact met ons op. Samen zoeken we een oplossing.

Neem contact op

Ervaring delen?

Wij zijn benieuwd naar ervaringen van leden op de werkvloer. Heb jij te maken (gehad) met agressie? Wil jij je ervaring delen met ons en andere leden? Vul onderstaand formulier in.

Deel jouw ervaring
Voor- en achternaam
Error
None
Emailadres
Error
None
Telefoonnummer
Error
None
Deel jouw verhaal
Error
None
Error
None