De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Sluiten
Meldpunt vakantiegeld
Heb je geen of minder vakantiegeld gekregen?

Door de coronacrisis betalen sommige bedrijven het vakantiegeld niet of slechts gedeeltelijk uit. Andere bedrijven stellen de betaling uit naar later dit jaar. Is dit bij jou het geval? Meld het ons.

Doe een melding

Vakantiegeld: hoeveel krijg je?

Iedereen die in Nederland in loondienst werkt of een uitkering krijgt, heeft recht op vakantiegeld. Jouw vakantiegeld is minimaal 8% van het brutoloon dat je verdient. Vakantiegeld wordt meestal in de maand mei of juni uitgekeerd.

Misschien heb je je vakantiegeld in gedachten al 100 keer uitgegeven. Maar weet je al hoeveel vakantiegeld je precies krijgt? Met onze vakantiegeldtool kun je dit heel gemakkelijk zelf berekenen.

Bereken je vakantiegeld

Wat is je brutoloon? meer informatie
Dit wordt uitbetaald per
Hoogte vakantiegeld meer informatie
Periode vakantiegeld opgebouwd meer informatie
Je bruto vakantiegeld is:

Netto vakantiegeld berekenen

Aan de hand van je bruto vakantiegeld kun je berekenen hoe hoog het bedrag is dat je netto op je rekening gestort krijgt. De berekening is afhankelijk van de belastingschijven én de heffingskortingen die op jou van toepassing zijn. De heffingskortingen zijn namelijk inkomensafhankelijk en worden ook verrekend met jouw vakantiegeld.

Bekijk eerst in welke belastingschijven jij valt en hoe het zit met de heffingskortingen op jou van toepassing zijn (belastingtarieven 2020*):

 Inkomen     Belastingtarief     Heffingskortingen 
 € 0 t/m € 7.849      0%     0%
 € 7.850 t/m € 10.714      37,35%     -2,81%
 € 10.715 t/m € 18.936      37,35%
     -28,81%
 € 19.844 t/m € 34.712     37,35%
    -1,66%
 € 34.713 t/m € 48.185     37,35%    4,02%
 € 48.186 t/m € 68.507      37,35%    11,67%
 € 68.508 t/m € 106.492     49,50%    6%
 € 106.493 en hoger     49,50%    0%

 

De belasting die je moet betalen trek je af van je bruto vakantiegeld. Ook het percentage bij heffingskortingen dat op jou van toepassing is trek je van het bruto vakantiegeld af. Het bedrag dat overblijft is jouw netto vakantiegeld.

Bekijk het rekenvoorbeeld

* Bron: Belastingtarieven 2020 voor personen jonger dan de AOW-leeftijd, NIBUD.nl


Als lid van CNV Vakmensen kun je gratis al jouw vragen stellen over vakantiegeld en andere zaken rondom werk en inkomen. Twijfel je bijvoorbeeld of je genoeg vakantiegeld hebt gekregen? Onze specialisten checken het graag voor je.

Mijn werkgever betaalde mijn vakantiegeld maar niet uit. Met hulp van CNV Vakmensen heb ik het bedrag nu toch op mijn rekening staan! - Saïda

Veelgestelde vragen

 • Betaal ik meer belasting over mijn vakantiegeld dan over mijn salaris?

  Ja, je betaalt meer belasting over je vakantiegeld.

  Het is een bijzondere beloning en hierover wordt zelfs een andere belasting geheven dan over je salaris. Bij de definitieve aanslag voor de inkomstenbelasting wordt dit vaak weer gecorrigeerd. 

  Bijzonder tarief

  Over ieder inkomen betaal je belasting, dus ook over het vakantiegeld. Dit wordt echter door de Belastingdienst aangemerkt als een bijzonder tarief en dat betekent dat je doorgaans meer belasting betaalt over vakantiegeld dan over je normale salaris. Daarnaast is de loonheffingskorting niet van toepassing op dit bijzondere tarief, terwijl je deze korting wel krijgt op je standaard loon. Hierdoor is het deel dat je afdraagt aan de Belastingdienst groter en blijft er onderaan de streep minder over van je vakantiegeld dan van je reguliere salaris.

 • Bouw ik ook vakantiegeld op als ik een uitkering ontvang?

  Ja, als je een uitkering ontvangt, heb je ook recht op vakantiegeld.

  Ook als je bijvoorbeeld een Wajong-, WW-, WIA- of WAO-uitkering krijgt, bouw je vakantiegeld op. Net als bij iemand in loondienst ontvang je acht procent over je totale inkomen aan vakantiegeld en de uitbetaling is eveneens in de maand mei. Krijg je een ziektewetuitkering, dan ontvang je in mei geen vakantiegeld maar is de maandelijkse uitkering al inclusief vakantiegeld.

 • Bouw ik ook vakantiegeld op met een 0-urencontract?

  Ja, ook met een 0-urencontract bouw je vakantiegeld op.

  Werkgevers zijn wettelijk verplicht om minimaal 8% vakantiegeld uit te keren aan hun werknemers. Dit geldt ook voor 0-urencontracten. De uitkeringsvorm bij deze contracten kan wel anders zijn. In de meeste gevallen zit het vakantiegeld namelijk inbegrepen bij het bruto uurloon (dit geldt vaak ook voor de vakantiedagen). In die gevallen krijg je in mei of juni dus geen vakantiegeld uitbetaald.

 • Bouw ik ook vakantiegeld op als ik ziek ben?

  Ja, je bouwt ook vakantiegeld op bij ziekte.

  Vakantiegeld wordt berekend over het loon dat je krijgt voor je werk. Ook als je ziek bent bouw je dus vakantiegeld op. Bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid kan je loon wel minder worden (de ondergrens hiervoor is 70% van je huidige loon). In dat geval zal ook je vakantiegeld daardoor lager uitvallen. Wanneer je loon verlaagd wordt bij ziekte hangt af van je cao. Check dit dus goed in je cao-boekje.

   

 • Kan ik mijn vakantiegeld eerder laten uitbetalen?

  Nee, dat kan niet.

  Je krijgt je vakantiegeld altijd in mei of juni in de vorm van een aparte betaling. Je kunt je vakantiegeld niet op een andere datum laten uitbetalen.
 • Waar vind ik het vakantiegeld op mijn loonstrookje?

  Dit verschilt per werkgever.

  Niet alle loonstrookjes zijn hetzelfde. In de meeste gevallen kun je onderaan- of aan de zijkant van je loonstrook een tabel met cumulatieven vinden. Hier kun je het vakantiegeld dat je tot dan toe hebt opgebouwd vinden. Dit bedrag ontvang je bovenop je salaris in mei of juni.

  Bekijk meer informatie over de opbouw van je loonstrookje. >
 • Wat gebeurt er met mijn vakantiegeld als ik uit dienst ga?

  Je hebt altijd recht op een uitbetaling van je vakantiegeld.

  Als je van baan wisselt, wordt het vakantiegeld dat je tot dan toe hebt opgebouwd uitbetaald in de vorm van een eindafrekening. In deze eindafrekening kunnen ook nog andere zaken verwerkt zijn. Denk bijvoorbeeld aan de uitbetaling van vakantiedagen die je niet hebt gebruikt. Controleer het salarisstrookje van je laatste salaris dus altijd goed en check of alles klopt.

 • Wat moet ik doen als mijn vakantiegeld niet wordt uitbetaald?

  Het is verstandig om dit met je werkgever te bespreken.

  Misschien is er een reden waarom het vakantiegeld nog niet betaald is. Je werkgever kan dan aangeven wanneer het wel wordt uitbetaald.

  Boete voor de werkgever

  In principe mag jouw werkgever het vakantiegeld niet later dan 30 juni uitbetalen. Gebeurt dit wel, dan kun je jouw werkgever (desnoods via de rechter) een boete opleggen. Deze boete bedraagt 5% op dag 4 tot en met 8 na 30 juni en stijgt vervolgens iedere dag met 1%. Er zit wel een maximum aan de boete: 50%. De rechter kan ook beslissen dat de boete lager moet uitvallen.

  Kom je er met je werkgever niet uit? 


  Neem contact met ons op >

Rekenvoorbeeld

Manu verdient maandelijks € 2.500 bruto en bouwt 8% (€ 200 per maand) vakantiegeld op. Zijn bruto vakantiegeld op jaarbasis is dan (12 x € 200) € 2.400. Zijn totale bruto jaarinkomen (bruto jaarsalaris + bruto vakantiegeld) komt uit op € 32.400.

Met zijn jaarinkomen van € 32.400 valt Manu onder het belastingtarief van 37,35% (t/m € 68.507). Over zijn bruto vakantiegeld moet hij daarom 37,35% (dat is € 896,40) belasting betalen. Ook worden er heffingskortingen van 4,02% verrekend. Dat is € 96,48.

Zijn netto vakantiegeld is dan:

€ 2.400,00 (bruto vakantiegeld)
- € 896,40 (belasting)
- € 96,48 (verrekening heffingskortingen)
= € 1.407,12 (netto vakantiegeld)

Manu krijgt dus € 1.407,12 vakantiegeld op zijn rekening gestort. 

Heb je nog vragen over je vakantiegeld?

Neem gerust contact met ons op. We zijn dagelijks telefonisch bereikbaar en je kunt natuurlijk ook een mail sturen.