De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Thema's

Alles wat je moet weten over vakantie

Je wilt je vakantie plannen, maar op hoeveel vakantiedagen heb je recht? Kun je zomaar vakantiedagen opnemen? En hoeveel vakantiegeld krijg je?

Wij zetten alles wat je moet weten over vakantiedagen en vakantiegeld voor je op een rij.

Hoeveel vakantiedagen heb ik?

Jouw recht op vakantiedagen is geregeld in de wet. Je bouwt je vakantiedagen gedurende het jaar op. Tijdens je vakantie krijg je je loon doorbetaald.

Wettelijke vakantiedagen

Wettelijk heb je recht op 4x jouw werkuren per week aan vakantiedagen. Dit noemen we de wettelijke vakantiedagen. In deze tabel zie je hoe dat werkt:

hoeveel vakantiedagen

Let op: je bent verplicht je wettelijke vakantiedagen op tijd op te maken. Hoe het zit met het meenemen van vakantiedagen lees je hier

Extra vakantiedagen

In veel cao's zijn afspraken gemaakt over extra vakantiedagen. Deze extra dagen heten de bovenwettelijke vakantiedagen. Leeftijdsdagen of seniorendagen zijn voorbeelden van bovenwettelijke vakantiedagen. Roostervrije dagen of ATV-dagen zijn géén bovenwettelijke dagen.

Wil je weten wat daarover in jouw cao is opgenomen? Check je cao

Check jouw vakantiedagen

Veel werkgevers werken met een 'fictief saldo' aan vakantiedagen aan het begin van elk jaar. Je krijgt dan in januari te zien wat jouw saldo aan vakantiedagen is voor het nieuwe jaar. Het kan zijn dat je nog vakantiedagen over hebt van vorige jaren, dus check ieder jaar of jouw nieuwe saldo klopt:

 • Op hoeveel vakantiedagen heb je recht? (kijk daarvoor in jouw cao)
 • Is het saldo dat je voor dit kalenderjaar krijgt correct?
 • Zijn alle dagen die je over had van het voorgaande jaar of de jaren daarvoor meegenomen in het saldo?

Let op: bij een fictief saldo moet je de vakantiedagen nog 'verdienen' gedurende de rest van het jaar. Ga je dus ergens in het jaar uit dienst, dan loop je het risico dat je meer vakantiedagen hebt opgenomen dan je werkelijk hebt opgebouwd. De teveel opgenomen vakantiedagen worden dan verrekend met je salaris.

Vakantieaanvraag afgekeurd

Volgens de wet mogen werknemers zelf bepalen wanneer en hoe lang ze op vakantie gaan. Je mag er dus van uitgaan dat de werkgever een vakantie vaststelt die overeenkomt met jouw wensen. 

Ik had mijn zomervakantie helemaal uitgestippeld, maar nu heeft mijn werkgever mijn vakantieaanvraag afgekeurd. Wat nu? - Isobel


Er zijn 3 situaties waarin je werkgever mag afwijken van jouw wensen en jouw vakantieaanvraag kan weigeren of zelfs een eerdere goedkeuring intrekken:

 1. Je hebt niet genoeg vakantiedagen voor de vakantieperiode die je wilt.
 2. Er is een gewichtige reden of zwaarwegend bedrijfsbelang. Bijvoorbeeld omdat er plotselinge drukte is op het werk, er spoedorders zijn of omdat je onmisbaar bent door ziekte of ontslag van andere werknemers.
 3. In je cao staat dat je in een bepaalde periode vakantie moet opnemen of dat dat juist niet mag in een bepaalde periode. Dat geldt bijvoorbeeld voor de bouwvak.

Heeft jouw werkgever een gewichtige reden, dan moet hij dat binnen 2 weken nadat je jouw aanvraag hebt ingediend schriftelijk aan jou laten weten. Doet hij dat niet, dan mag je gewoon op vakantie in de periode die je hebt aangevraagd.

Is jouw vakantieaanvraag al goedgekeurd, maar is er een dringende reden waardoor je werkgever zijn goedkeuring moet intrekken? Dan moet hij daarover altijd met jou overleggen. Lijd jij schade doordat je werkgever jouw vakantie intrekt, dan moet hij die vergoeden.

Hoeveel vakantiegeld krijg jij?

Ben je ook benieuwd hoeveel vakantiegeld jij binnenkort krijgt?

Check de vakantiegeldtool

Vakantiestress voorkomen

De vakantieplanning levert bij veel bedrijven gedoe op. Hoe zorg je dat het aanvragen van de vakanties soepel verloopt?


Lees de tips van onze leden

Veelgestelde vragen

 • Wat gebeurt er met mijn vakantiedagen nu mijn baan stopt?

  Je kan deze laten uitbetalen of meenemen naar je nieuwe werkgever.

  Als jouw dienstverband eindigt (je hebt zelf ontslag genomen of gekregen) en je hebt nog vakantiedagen over, dan heb je een aantal mogelijkheden:

  • Je neemt de resterende vakantiedagen na overleg met je werkgever op voordat je uit dienst treedt
  • Je laat de resterende vakantiedagen in geld uitbetalen door je werkgever
  • Je neemt de resterende vakantierechten (in tijd) mee naar je volgende werkgever. Je oude werkgever stelt dan een verklaring op waarin staat hoeveel vakantiedagen je nog tegoed had. Je nieuwe werkgever is verplicht om de vrije dagen toe te staan. De betaling loopt via jouw oude werkgever. Je nieuwe werkgever is dus niet verplicht de later opgenomen dagen uit te betalen.
 • Bouw ik vakantiedagen op bij ziekte en zwangerschapsverlof?

  Tijdens je zwangerschaps- of bevallingsverlof bouw je hetzelfde aantal vakantie-uren op als wanneer je aan het werk zou zijn.

  In principe geldt dit ook voor ziekte, behalve als dat in jouw arbeidsovereenkomst of cao anders is vastgelegd. Afwijkende afspraken kunnen alleen over bovenwettelijke vakantie-uren worden gemaakt. Dus de opbouw van je wettelijke dagen gaat gewoon door.

 • Ik ben op non-actief gesteld. Gaat dat van mijn vakantiedagen af?

  Als jouw werkgever je op non-actief stelt, moet je volgens de wet toch beschikbaar blijven voor eventuele werkzaamheden.

  Je werkgever mag deze dagen daarom niet als vakantiedagen aanmerken. Doet hij dat wel, dan is dat in strijd met de Vakantiewet. Je mag zelf wel vakantie aanvragen. Op die dagen hoef je dan niet beschikbaar te zijn. Uiteraard worden die dagen wel van je vakantietegoed afgeschreven.