Tozo: noodpakket voor zzp’ers en ondernemers

De coronacrisis brengt veel ondernemers en zzp’ers plotseling in de problemen. Om die reden heeft het kabinet op 17 maart 2020 een speciale regeling aangekondigd, zodat de schade voor ondernemers en zzp’ers zoveel mogelijk beperkt blijft.

Het gaat om de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemer (Tozo). De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling zijn vandaag bekend gemaakt. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni.

Aanvullende informatie over Tozo vind je op Rijksoverheid.nl.

Veelgestelde vragen over de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemer (Tozo)

 • Wat houdt de Tozo concreet in?

  Wat houdt de Tozo concreet in?

  Vanuit de Tozo kunnen zelfstandigen een beroep doen op twee voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling, die speciaal gemaakt is voor de coronacrisis, lijkt op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zo zijn de bedragen die worden gehanteerd gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud. Onder levensonderhoud vallen kosten zoals boodschappen en huur.

 • Hoe vraag je de Tozo aan?

  Hoe vraag je de Tozo aan?

  De Tozo vraag je aan bij jouw woongemeente. Hiervoor is een digitaal formulier beschikbaar. Kijk hiervoor op de website van jouw gemeente. Je dient je aanvraag in, samen met een kopie van je id-bewijs, bankafschriften en bestaande beschikkingen en brieven. De gemeente haalt zelf gegevens op uit het KvK-register.
 • Hoe komt een zelfstandige hiervoor in aanmerking?

  Hoe komt een zelfstandige hiervoor in aanmerking?

  Om inkomensondersteuning te verkrijgen, moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.
 • Voor wie geldt deze regeling precies?

  Voor wie geldt deze regeling precies?

  De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers, onder wie zzp’ers, die in Nederland gevestigd zijn en hoofdzakelijk in Nederland werken. Daarnaast moeten aanvragers voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat zij het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandige werkzaam zijn geweest. Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt. Tot slot moet een zelfstandige zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020 18.45 uur.

 • Kom ik in aanmerking voor de Tozo als ik gem. 1.200 uur werk op jaarbasis?

  Ik werk als zzp-er gemiddeld 1.200 uur op jaarbasis. Kom ik in aanmerking voor de Tozo?

  Nee, helaas niet. Om in aanmerking te komen voor de Tozo, moet je minimaal 1.250 uur werkzaam zijn geweest voor je eigen bedrijf. Ben je na 1 januari 2019 begonnen als zelfstandige, dan moet je in de periode tussen inschrijving bij de KvK en het indienen van je aanvraag 2020, gemiddeld minimaal 23,5 uur per week gewerkt hebben. Let op: uren die je hebt ingezet voor administratie of acquisitie tellen ook mee.
 • Is er een andere regeling, wanneer je < 1.250 uur op jaarbasis werkt?

  Kom je wel in aanmerking voor een andere regeling, wanneer je < 1.250 uur op jaarbasis werkt?

  Wanneer je niet aan het urencriterium voldoet, dan kun je aanspraak doen op de ‘gewone’ bijstand, op grond van de Participatiewet. Anders dan in de Tozo laat de gemeente voor het bepalen van hoogte van een bijstandsuitkering het inkomen van je partner niet buiten beschouwing. Jouw gemeente kijkt hierin ook naar je vermogen om te bepalen of je recht hebt op een uitkering.
 • Mijn partner en ik zijn beide zzp-er. Kunnen we beide de Tozo aanvragen?

  Mijn partner en ik zijn beide zzp-er. Kunnen we beide de Tozo aanvragen?

  Nee, helaas niet. Wanneer je beide werkzaam bent als zelfstandige, dan kan slechts één van jullie een aanvraag indienen. Laat in dat geval degene met het laagste inkomen voor u samen de aanvraag indienen. Let op: onderteken allebei de aanvraag.
 • Ik werk in loondienst en als zzp-er. Kan ik alsnog beroep doen op de Tozo?

  Ik werk in loondienst en als zzp-er. Mijn omzet is compleet weggevallen. Kan ik alsnog beroep doen op de Tozo?

  Dat hangt compleet af van de hoogte van jouw inkomen uit loondienst. De regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau). Zolang je niet aan het sociaal minimum zit, kun je een beroep doen op de regeling.

 • Ik ben gevestigd in Nederland en woon over de grens. Kan ik gebruik maken van de Tozo?

  Ik ben als zzp-er gevestigd in Nederland, maar woon over de grens. Kan ik gebruik maken van de Tozo?

  Er kunnen zich grensgevallen voordoen, bijvoorbeeld wanneer je in Nederland woont, maar een onderneming in Duitsland hebt. Of andersom natuurlijk. Het Kabinet vindt het belangrijk dat er voor alle ondernemers goede ondersteuning is. Daarom onderzoekt het Kabinet momenteel met spoed wat de mogelijkheden zijn om deze zelfstandige te ondersteunen.
 • Maak je aanspraak op de Tozo als je AOW ontvangt?

  Maak je aanspraak op de Tozo als je AOW ontvangt?

  Nee, wanneer je AOW ontvangt, kom je niet in aanmerking voor de Tozo. Alleen zzp-ers tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd komen hiervoor in aanmerking.