Wat houdt mijn baas in op mijn loon?

Iedereen moet belasting betalen. Ben je in loondienst, dan houdt je werkgever elke maand loonheffing in. Zo betaal je automatisch geld aan de Belastingdienst. Maar hoe werkt dat eigenlijk? En wat houdt je baas precies in op je loon?

Werk je? Dan betaal je loonheffing

Als je werkt, verdien je loon. Over dat loon moet je belasting betalen. Dit wordt een loonheffing genoemd. Jouw baas houdt deze loonheffing elke maand in op je brutoloon. Het ingehouden geld betaalt hij namens jou aan de Belastingdienst. Wat overblijft is jouw nettoloon: het geld dat je uiteindelijk op je rekening gestort krijgt. 

Wat valt er allemaal onder de loonheffing? 

Loonheffing is een verzamelnaam. Met die heffing betaal je:   

 • de loonbelasting;
 • de premie (een geldbedrag) voor de verplichte volksverzekeringen.

Werk je niet in loondienst, maar als zelfstandige? Dan moet je deze belastingen zelf opzij zetten en later zelf betalen.

Hoe werkt loonbelasting? 

Het eerste deel van de loonheffing bestaat uit loonbelasting. De hoogte van je loon bepaalt hoeveel loonbelasting je moet betalen. Hoe hoger jouw loon, hoe meer belasting je betaalt. De Belastingdienst werkt daarvoor met zogenaamde schijven. Met jouw loon zit je in één van de twee schijven. Verdien je meer en zit je in de hogere schijf, dan moet je een hoger procent aan belasting betalen.

De belastingschijven van 2021

Eerste schijf Tweede schijf
Loon tot € 68.508 vanaf € 68.508
Belasting 37,10% 49,50%

Waar betaal ik loonbelasting over? 

Loonbelasting betaal je over: 

 • je loon;
 • het vakantiegeld;
 • een dertiende maand of eindejaarsuitkering;
 • loon uit overwerk.

Let op: vakantiegeld, geld uit overwerk, een dertiende maand en een eindejaarsuitkering zijn een extra bovenop je salaris. Over deze bedragen betaal je vaak meer belasting.

Algemene heffingskorting 

Iedereen heeft recht op een algemene heffingskorting. Dankzij deze korting wordt je belasting lager. Je betaalt dus minder geld aan loonbelasting en premies. De hoogte van de korting is afhankelijk van jouw loon. Hoe meer je verdient, hoe minder korting je krijgt. Je baas verrekent dit automatisch bij het inhouden van de loonheffing.

Arbeidskorting

Als je werkt heb je ook recht op arbeidskorting, waardoor je nog minder belasting hoeft te betalen. Jouw leeftijd en de hoogte van je loon bepalen hoeveel korting je krijgt. Je baas houdt hier rekening mee. 

Let op: je hebt maar bij één werkgever recht op deze loonheffingskortingen. Werk je voor meerdere werkgevers? Zorg er dan voor dat maar één van die werkgevers deze kortingen geeft.

Andere heffingskortingen  

Afhankelijk van jouw situatie kan je recht hebben op een extra heffingskorting. De jonggehandicaptenkorting of ouderenkorting bijvoorbeeld. Kijk op de website van de Belastingdienst om te zien welke andere kortingen er zijn. 

Premie voor sociale verzekeringen

Het tweede deel van de loonheffing bestaat uit de premies die je aan de Nederlandse volksverzekeringen moet betalen. Een premie is het geldbedrag dat je voor een verzekering betaalt. Met de ingehouden loonheffing betaalt je baas premies voor drie verzekeringen:      

 • de algemene ouderdomswet (AOW)
 • de algemene nabestaandenwet (Anw)
 • de wet langdurige zorg (WLz)

Iedereen is verplicht verzekerd voor deze sociale verzekeringen. Zo ben je zeker van financiële steun bij het bereiken van je AOW-leeftijd, het overlijden van je partner of als je langdurige zorg nodig hebt.  

Hoe hoog is mijn premie? 

Hoeveel premie je betaalt hangt af van de soort verzekering en van:

 • je leeftijd;
 • de hoogte van je loon;
 • hoeveel procent premie er betaald moet worden;
 • het maximale inkomen waar de premie over betaald moet worden (een inkomensgrens);
 • het maximale bedrag dat aan premie betaald moet worden.

Kom jij met jouw inkomen boven de inkomensgrens uit? Dan hoef je over de rest van dat geld geen premie te betalen. 

Geld terugkrijgen of betalen. Hoe zit dat? 

Eén keer per jaar doe je belastingaangifte. Dan worden al je inkomsten van het afgelopen jaar bij elkaar opgeteld. De Belastingdienst rekent uit hoeveel belasting je over dat bedrag moet betalen. Soms blijkt dat je in het afgelopen jaar te veel belasting hebt betaald. Dan krijg je geld terug. Je kunt ook te weinig hebben betaald. Dan moet je het bedrag betalen wat je nog schuldig bent. 

Elke situatie is anders. Deze tekst is een algemene voorlichting en geen persoonlijk advies. Voor persoonlijk advies en rechtshulp kun je terecht bij onze deskundige juristen