Wanneer heb ik recht op loonsverhoging?

Het is weer zover: het einde van je contractjaar komt dichterbij. Tijd voor je beoordelingsgesprek. Zou je die welverdiende loonsverhoging krijgen? Dat hangt af van een aantal factoren. Vaak kijkt je werkgever of je goede resultaten hebt geleverd. Maar er zijn nog meer redenen. Die lees je hier.

Bij een promotie

Krijg je een nieuwe functie op je werk? En is die hoger dan je vorige functie? Dan krijg je waarschijnlijk andere taken. Het kan zijn dat je meer verantwoordelijkheden krijgt. Of zelfs leiding moet geven aan een team. Vaak krijg je bij een promotie een loonsverhoging. Toch kan het zijn dat je werkgever dit niet uit zichzelf geeft. Onderhandel daarom altijd over je salaris.

Bij een uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden

Het kan iedereen overkomen: je krijgt ongemerkt meer taken en verantwoordelijkheden. Maar je hebt nog wel dezelfde functie. Dan is je takenpakket uitgebreid. Vaak heb je dan recht op een loonsverhoging. Heb jij ongemerkt extra taken gekregen? Wijs je werkgever er dan op. Vaak is dit ook onopgemerkt langs je werkgever gegaan.

Na elk volledige werkjaar

Soms krijg je jaarlijks een salarisverhoging (als je goed functioneert). Deze loonsverhoging wordt ook wel een periodieke loonsverhoging genoemd. Je krijgt dan loonsverhoging na elk volledig jaar dat je voor je werkgever hebt gewerkt. Gebruikt je werkgever salarisschalen? Dan ga je een tree omhoog.

Zit je op de laatste trede van de salarisschaal? Dan krijg je in principe geen periodieke loonsverhoging meer. En blijft je salaris gelijk.

Bij een goede beoordeling

Heb je een functionerings- of beoordelingsgesprek? Als je een goede beoordeling van je werkgever krijgt, krijg je vaak een loonsverhoging. Meestal zijn staan de afspraken hierover in je cao of arbeidsovereenkomst.

Bekijk hier je cao →

Na het afronden van een opleiding of cursus

Heb je een relevante diploma of certificaat behaald? Dan zal je je taken waarschijnlijk nóg beter gaan uitvoeren. Je bent dan meer waard voor het bedrijf. Vaak is dit een goed moment om een loonsverhoging aan je werkgever te vragen.

Als het in je cao of contract staat

Valt jouw bedrijf onder een verplichte cao? Dan is de kans groot dat daarin afspraken over loonsverhogingen staan. Vaak krijg je een vast percentage aan salarisverhoging. Dit kan bijvoorbeeld zijn op basis van je beoordeling. Of op basis van de inflatiecorrectie. Dan wordt je loon aangepast op basis van de inflatie.

Staat er in je cao dat je recht hebt op loonsverhoging, maar krijg je die niet? Neem dan contact met op met onze juristen. Wij helpen je verder.

Onderhandel over je salaris

Vind je dat je recht hebt op een loonsverhoging? Dan moet je hier met je werkgever over onderhandelen. Laat zien wat je waard bent. En leg uit waarom jij denkt dat je een salarisverhoging verdient.

Elke situatie is anders. Deze tekst is een algemene voorlichting en geen persoonlijk advies. Voor persoonlijk advies en rechtshulp kun je terecht bij onze deskundige juristen.