Investeer in de toekomst

Pleit voor een stagevergoeding in jouw cao

De jongerenafdelingen binnen het CNV maken zich samen met andere organisaties hard voor een goede stagevergoeding. Dat dit ook jou aangaat, willen we duidelijk maken op deze pagina.

Waarom verdient een stagevergoeding jouw aandacht?

Stagiairs zijn voor een bedrijf van grote waarde. Zeker nu met de grote krapte op de arbeidsmarkt. En wie weet worden ze later ook wel echte collega’s van je! Een fatsoenlijke vergoeding voor stagiairs verdient dus ook jouw aandacht. Wettelijk is hier niks voor geregeld. En in veel cao’s ook niet. In veel bedrijven krijgen stagiairs geen enkele vergoeding, terwijl ze wel een waardevolle bijdrage leveren aan het bedrijf.

Jongeren hebben het zwaar

De tijd dat studenten zorgeloos konden feesten, is voorbij. Er is een tekort aan studentenwoningen, maar voor een groot deel is verhuizen nodig om hun studie te kunnen volgen. Een absurd dure kamer is eerder regel dan uitzondering. Veel studenten lenen (extra) geld via Dienst Uitvoerend Onderwijs. De rente was laag en er werd altijd gezegd dat de lening geen invloed had op het kopen van een huis. Deze 2 voorwaarden zijn inmiddels veranderd. De lening telt wél mee bij het kopen van een huis. En deze herfst is bekende gemaakt dat de rente van alle lopende leningen komend jaar 5 keer zo hoog wordt. Jongeren zien hun financiële toekomst somber in.

Jouw invloed op de cao

Wees je bewust van het belang van een stagevergoeding. Gooi een balletje op bij de bestuurders bij komende cao-onderhandelingen. Zo draag je op een brede manier bij aan de toekomst. Die van de organisatie, die van een student én die van jezelf.

Jongerenorganisaties

De campagne en petitie voor een betere stagevergoeding is opgezet door drie groepen.

CNV Jongeren

De vakbond voor werkende jongeren van 25-35 jaar.

Probeer de Bond

De afdeling binnen CNV Vakmensen die jongeren van 18-25 kennis laat maken met de vakbond.

Interstedelijk Studenten Overleg

De grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland die de algemene belangen behartigt van studenten aan universiteiten en hogescholen.

Teken de petitie

Steun jij de landelijke actie voor een stageverGOEDing? Studenten krijgen in veel gevallen een lage, of zelfs geen enkele vorm van stagevergoeding. Bovendien wordt voor de hoogte van de vergoeding onderscheid gemaakt op basis van opleidingsniveau. Tegelijkertijd nemen de kosten voor studenten toe en komen zij op financieel vlak meer onder druk te staan. Tijd voor een passende – GOEDE – stagevergoeding. Doe je mee?

Ga naar de petitie