Inlenersbeloning: dit is hoe het werkt

Inlenersbeloning draait om gelijke lonen. Of je nu uitzendkracht bent of vast personeel, je wordt hetzelfde beloond voor hetzelfde werk dat je doet. Hoe werkt het? En wat betekent het voor jou? Lees het in deze blog.

Inlenersbeloning. Wat is dat?

Als uitzendkracht heb je er vast wel van gehoord: de inlenersbeloning. Deze beloning zorgt ervoor dat jij bij jouw opdrachtgever hetzelfde verdient als een vaste collega met eenzelfde functie. Hoe? Door jouw loon te laten bepalen door zeven afspraken uit de cao van je opdrachtgever.

De inlenersbeloning is onderdeel van de cao ABU en NBBU. Val je daaronder? Dan is jouw uitzendbureau verplicht zich aan die inlenersbeloning te houden. Je hebt er vanaf de eerste dag bij je opdrachtgever recht op.      

Hoe werkt inlenersbeloning? 

Jouw uitzendbureau is jouw werkgever. Je valt dan ook gewoon onder de cao voor uitzendkrachten van ABU of NBBU.  Alleen zijn er zeven arbeidsvoorwaarden die worden bepaald door de cao van je opdrachtgever:

 1. Je brutoloon
  Dit wordt bepaald door jouw plek in de loonschaal die je opdrachtgever gebruikt.
 2. Arbeidsduurverkorting
  Dit zijn adv-dagen. Atv-dagen kunnen ook een afspraak zijn. Je uitzendbureau bepaalt of dit in tijd of geld wordt uitbetaald. 
 3. Toeslagen
  Voor overwerk, bijzondere uren, verschoven uren, ploegendiensten of lichamelijk zwaar werk. 
 4. Periodieke loonsverhoging
  Een loonsverhoging passend bij een groei in je functie of werkervaring. Bijvoorbeeld bij ieder nieuw dienstjaar. Je opdrachtgever bepaalt de hoogte en het tijdstip. 
 5. Vergoeding van kosten
  Een vergoeding van kosten die je voor je werk moet maken. Zoals een reiskostenvergoeding. 
 6. Vergoeding van je reisuren
 7. Initiële loonsverhoging
  Een algemene loonsverhoging. Verhoging van een vast bedrag of percentage die voor iedereen tegelijk geldt. Kan op één of meerdere vaste momenten in een jaar voorkomen.

Voor deze afspraken geldt dus de cao van het bedrijf waar jij als uitzendkracht werkt. Heeft een cao geen afspraken over adv-dagen, toeslagen of vergoedingen? Dan is dit ook geen onderdeel van jouw inlenersbeloning.

Let op: heeft jouw opdrachtgever nog een extra arbeidsvoorwaardenregeling bovenop de cao? Met daarin afspraken over de eerder genoemde arbeidsvoorwaarden? Dan gelden die afspraken als jouw inlenersbeloning.   

Hoe zit het met andere voorwaarden? 

Voor alle andere arbeidsvoorwaarden gelden de afspraken die in de cao voor uitzendkrachten zijn gemaakt. Wil je weten hoe vakantiedagen, pensioen, verlof en feestdagen geregeld zijn? En wat je andere rechten zijn? Dan kun je dus in je eigen NBBU of ABU cao kijken. 

Dertiende maand of eindejaarsuitkering 

Een mogelijke dertiende maand of eindejaarsuitkering valt niet onder je inlenersbeloning. Jouw vaste collega’s bij je opdrachtgever kunnen daar recht op hebben, maar die afspraak in de cao geldt niet zomaar voor jou. Dit is alleen onderdeel van jouw inlenersbeloning als daar aparte afspraken over zijn gemaakt. Of als de cao van je opdrachtgever zegt dat het ook voor uitzendkrachten geldt.  

Wat betekent dat voor mij?

 • Jij verdient hetzelfde loon als een vaste collega met eenzelfde of een vergelijkbare functie en werkzaamheden.
 • Jouw inlenersbeloning kan er bij elke opdrachtgever anders uitzien. Verander je van opdracht en werkgever, dan veranderen de zeven arbeidsvoorwaarden ook.
 • Jouw uitzendbureau is verplicht om je op tijd informatie te geven over je loon, functie en de mogelijke adv-dagen, toeslagen en vergoedingen die je zal krijgen.
 • Heb je bij verschillende opdrachtgevers in dezelfde functie gewerkt en loop je door die wisselingen loonsverhoging mis? Dan houdt je uitzendbureau bij een volgende opdracht rekening met een loonsverhoging voor jouw groei in werkervaring.
 • Verandert de cao van je opdrachtgever terwijl je er werkt? Dan zullen jouw arbeidsvoorwaarden ook veranderen.
 • Ook voor de inlenersbeloning geldt dat je nooit minder dan het wettelijk minimumloon mag verdienen.

Wat als er geen cao is? 

Is er geen cao? Dan moet je uitzendbureau uitzoeken op welke manier de opdrachtgever zijn personeel beloont. Dan gelden de eigen bedrijfsregels en arbeidsvoorwaarden. Ook dan wordt er gekeken naar de lonen van vast personeel met eenzelfde of vergelijkbare functie als die van jou.   

Wanneer geldt de inlenersbeloning niet voor mij? 

De inlenersbeloning geldt voor iedere flexwerker met een uitzendcontract. Er zijn wel een paar uitzonderingen. In de volgende situaties geldt die inlenersbeloning niet voor jou: 

 • Je bent niet in te delen in een loonschaal of functie. Jouw loon spreek je af met je uitzendbureau. Soms wordt ook de opdrachtgever bij dat overleg betrokken.
 • Je valt onder de allocatiegroep. Je zit bijvoorbeeld in de Wajong of hebt meer begeleiding nodig omdat je een lange tijd werkloos bent. Je ontvangt het cao-loon uit de cao voor uitzendkrachten.

Elke situatie is anders. Deze tekst is een algemene voorlichting en geen persoonlijk advies. Voor persoonlijk advies en rechtshulp kun je terecht bij onze deskundige juristen.