Rekenmachine
Hoe vraag ik loonsverhoging en wat betekenen al die ingewikkelde termen op mijn loonstrook?
Salaris: een beloning waar soms veel vragen over zijn

Salaris

Als je werkt dan staat daar natuurlijk een beloning tegenover: je salaris. Hoeveel je verdient is onder andere afhankelijk van het aantal uur dat je werkt en de afspraken die zijn vastgelegd in je arbeidsovereenkomst of cao. Op deze pagina krijg je antwoord op jouw vragen over salaris. Heb je meer vragen of wil je graag persoonlijk advies? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Jouw salaris

Als je start met een nieuwe baan bespreek je natuurlijk eerst je arbeidsvoorwaarden met je nieuwe werkgever voordat je het contract ondertekent. De hoogte van jouw salaris is daar ook onderdeel van. Klik om direct meer te lezen over:


Meestal zijn er afspraken over je salaris in de cao vastgelegd. Dit betekent niet dat er helemaal geen onderhandelingsruimte is, maar het geeft wel de kaders aan. Kijk dus eerst of er een cao van toepassing is. In de cao kun je zien welke salarisschaal bij jouw functie hoort.

De hoogte van je salaris is verder afhankelijk van de trede waarin je wordt ingedeeld. Die inschaling hangt weer af van je ervaring, leeftijd en opleidingsniveau. In je cao staat ook of er toeslagen gelden. Bijvoorbeeld voor onregelmatige werktijden.

Onderhandelen over je salaris: zo doe je dat

Stel: je hebt een arbeidsvoorwaardengesprek voor een nieuwe baan of bent al een tijdje in dienst en vindt zelf dat je wel een loonsverhoging verdient. Dan zit er maar één ding op: onderhandelen over je salaris. Maar hoe doe je dat? Een gesprek over salaris met je (toekomstige) baas is vaak niet makkelijk. Om je een handje te helpen vind je hieronder 8 tips voor een succesvolle salarisonderhandeling.


Minimumloon

Elk jaar wordt op 1 januari en 1 juli het wettelijk minimumloon vastgesteld. Dit is het loon dat je minimaal moet ontvangen als je werkt. Het minimumloon beschermt je tegen onderbetaling.

Bekijk het actuele overzicht van minimumlonen

Jouw loonstrook

Je uurloon, het aantal gewerkte uren en je leeftijd zijn factoren die invloed hebben op het bedrag dat uiteindelijk op jouw rekening verschijnt. Veel werknemers krijgen iedere maand een loonstrook waarmee ze dit kunnen controleren, maar dat is niet verplicht. Je krijgt in ieder geval een loonstrook bij de betaling van je eerste salaris. Ook krijg je een loonstrook als er iets verandert in het salaris of in de loonheffingen.

Het is belangrijk dat je jouw loonstrook goed bekijkt en dat je ook snapt wat er staat. Bewaar je loonstrookjes en jouw jaaropgave daarom altijd goed. Je kunt deze bijvoorbeeld nodig hebben bij het invullen van je aangifteformulier voor de inkomstenbelasting of het aanvragen van een uitkering.

Op je loonstrook staan de volgende gegevens:

 • Het bruto loonbedrag
 • De onderdelen van het loonbedrag moeten afzonderlijk uitgelegd worden
 • De vakantiebijslag
 • Het wettelijk minimumloon of het wettelijk minimum jeugdloon dat van toepassing is
 • Afzonderlijke toelichting van de vergoedingen
 • Afzonderlijke toelichting van inhoudingen of verrekeningen met het loon
 • De bedrijfsnaam en de naam van je werkgever
 • De periode waarover het loon wordt betaald
 • De arbeidsduur zoals die in je arbeidscontract staat

 

Het loonstrookje ontleed. Bekijk de uitleg van ADP

 

Ingewikkelde termen

De meeste loonstrookjes staan bomvol moeilijke woorden en afkortingen. Snap je niet wat deze allemaal betekenen? Wees gerust, je bent niet de enige. Veel mensen vinden het lastig om hun loonstrook te ontcijferen. Dit is volgens onze leden de top 5 van meest onbegrijpelijke termen op loonstroken:

 1. WIA
 2. WGA
 3. OP
 4. Gedifferentieerde premie Whk
 5. Heffingskorting

Om je op weg te helpen, hebben we een alfabetisch overzicht gemaakt waarin je al termen en hun uitleg kunt terugvinden.

 

Bekijk het overzicht van ingewikkelde termen op je loonstrook

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

Help, mijn collega verdient meer!

In onze whitepaper lees je 9 goede en minder goede redenen waarom je collega die hetzelfde werk doet toch meer verdient dan jij.
GeldWord nu lid van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen 
 • Rechtshulp voor werk en privé 
 • Hulp bij je belastingaangifte 
 • Korting op verzekeringen 
 • Informatie en advies bij ziekte

 

Word lid met 50% korting
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
  1. AOP

   Elke maand betalen jij en jouw werkgever premie voor jouw pensioen: de AOP. Maar waar betaal je precies voor?
   • Voor ouderdomspensioen (ABP KeuzePensioen of ABP OuderdomsPensioen) en nabestaandenpensioen.
   • Voor de compensatie die jouw partner krijgt als hij geen of een gedeeltelijke Anw-uitkering ontvangt als je overlijdt.
  2. Arbeidskort(ing)

   De arbeidskorting is de heffingskorting die je krijgt als je werkt. De arbeidskorting wordt berekend over het arbeidsinkomen. Heb je een werkgever? Dan houdt hij bij de berekening van de loonheffing al rekening met de arbeidskorting.

   Over jouw inkomen betaal je inkomstenbelasting. Op je loonstrookje kun je zien dat jouw werkgever al heffingen (belasting) over jouw loon inhoudt: loonheffing. De loonheffing bestaat uit loonbelasting en premies volksverzekeringen. Over deze loonheffing kun je korting krijgen, ook wel loonheffingskorting genoemd. Een daarvan is de arbeidskorting. Het is dus geen aftrekpost maar een korting. 

  1. BPF 55- / 55+

   Dit zijn premies die werkgevers en werknemers betalen voor aanvullingsregelingen in de sector bouw, bijvoorbeeld bij werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid.
  2. BT: Bijzonder Tarief

   Bij extra inkomsten kun je ook te maken krijgen met het bijzonder tarief in de loonheffing. Het bijzonder tarief is de belasting die je betaalt over bijzondere inkomsten zoals:

   • een dertiende maand
   • achterstallig loon
   • uitbetaalde vakantiedagen
   • vakantiegeld.
   In feite gaat het om inkomsten die bovenop het normale inkomen komen.
  1. Geen resultaten gevonden

  1. Geen resultaten gevonden

  1. Geen resultaten gevonden

  1. FT pct

   Fulltime percentage, een fulltimer werkt 100%.
  1. Gedifferentieerde premie Whk

   Dit is een verzekering voor arbeidsongeschiktheid. De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas bestaat uit drie (premie)delen:
   1.  Gedifferentieerde premie WGA-vast ; ('WGA'= Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)
   2.  Gedifferentieerde premie WGA-flex;
   3.  Gedifferentieerde premie ZW-flex ('ZW'= Ziektewet).     
   De Whk-onderdelen WGA-vast en WGA-flex mag de werkgever voor de helft verrekenen met de werknemer. De werkgever betaalt dus de ene helft, de werknemer de andere helft. De premie is niet aftrekbaar en wordt door de werknemer dus vanuit het netto loon betaald. Het Whk-onderdeel ZW-flex mag niet worden verrekend met de werknemer.

   Soms wordt de inhouding vermeld als ‘verhaal …’. De reden is dat de werkgever de premie moet betalen, maar een deel ervan mag ‘verhalen’ op de werknemer.
  2. Grondslagen (premie) berekenen en controleren

   Op de loonstrook staan verschillende premies. Die premies worden berekend aan de hand van een grondslag, maar die grondslag is meestal lager dan het brutoloon. Dit komt doordat de premies worden berekend over het heffingsloon. Vroeger heette dit ‘SV-loon’ of ‘loon SVW, maar die term bestaat officieel niet meer ook al wordt die nog wel eens gebruikt.

   Het heffingsloon bestaat uit het brutoloon en vaste toeslagen verminderd met de pensioenpremie en eventuele bedrijfstakpremies (zoals O&O).

   De grondslag waarover premies worden berekend hebben een maximum. De loonberekeningssoftware houdt hier al rekening mee. Zo kan er nooit meer premie ingehouden worden dan toegestaan. Let wel, wanneer je meer werkgevers hebt kan het wel zo zijn dat er teveel premie wordt betaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor de gedifferentieerde premie WGA of de premie ZVW. Wanneer je teveel premie hebt betaald, ontvangt je daarover meestal bericht van de Belastingdienst.
  3. GRSL. BPF MIDD: Grondslag BPF Middelloon

   Dit is een bedrag waarover de pensioenpremie wordt berekend.
  4. GRSL. SAB

   Dit is de grondslag (het 'vermogen') waarover de premies voor het aanvullingsfonds bouw (SAB) wordt berekend.

   Het aanvullingsfonds bouw verstrekt aanvullingen aan werknemers die een uitkering ontvangen vanuit UWV. Ook verstrekt het fonds stimuleringsuitkeringen bij re-integratie.

  1. Heffingskortingen

   Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaal je minder belasting en premies. Iedereen kan de algemene heffingskorting krijgen. Als je werkt, krijg je ook de arbeidskorting. Deze korting wordt berekend over het arbeidsinkomen. Ook als je een laag inkomen hebt, zijn heffingskortingen mogelijk. Soms is het ook van belang of je een fiscale partner hebt.

   Welke heffingskortingen zijn er?
   • Algemene heffingskorting
   • Arbeidskorting
   • Werkbonus
   • Inkomensafhankelijke combinatiekorting
   • Heffingskortingen voor AOW-gerechtigden
   • Tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden (vervalt in 2016)
   • Jonggehandicaptenkorting
   • Levensloopverlofkorting
   • Heffingskorting voor groene beleggingen
  1. IPAP premie

   Ook wel invaliditeitspensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen. IPAP is een vrijwillige verzekering voor arbeidsongeschiktheid en invaliditeit in de onderwijssector.

   Voor meer informatie over deze verzekering kun je contact opnemen met je werkgever.

  1. Jaarloon bijzondere belasting

   Het jaarloon bijzondere belasting dat staat vermeld op de loonstrook is het bruto jaarloon van het vorige jaar. Wanneer je het voorgaande jaar niet hebt gewerkt, mag de werkgever een bedrag schatten. Dit jaarloon bijzonder tarief bepaalt hoeveel belasting je moet betalen over de bijzondere beloning (overuren, vakantiegeld etc.). Hoe hoger het jaarloon, hoe hoger de belasting. De percentages zijn te vinden op de site van de Belastingdienst.

   Het bijzonder tarief is een belastingpercentage dat wordt toegepast op bijzondere beloningen. Dit zijn beloningen die binnen een dienstverband eenmaal per jaar voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan vakantiegeld, bonussen of overwerk. Deze beloningen worden belast volgens het bijzondere tarief. De hoogte van het percentage bijzonder tarief wordt bepaald aan de hand van het jaarloon van het vorige jaar.

   Op de loonstrook wordt de term bijzondere belasting vaak afgekort tot BT, TBB, LHBT, loonheffing BT, etc.

  2. Jaarloon BT

   Dit is het fiscale jaarsalaris over het voorgaande jaar. Wanneer je in de loop van een jaar in dienst treedt, dan wordt jouw aanvangsalaris omgerekend tot een jaarsalaris. Op basis van dit jaarloon wordt het percentage aan loonheffing voor het bijzonder tarief bepaald.

   Ook is er Jaarloon bijzondere belasting: dit is loonbelasting dat wordt berekend over de bijzondere beloningen en bepaalt de hoogte van de in te houden loonbelasting op bijvoorbeeld vakantiegeld, overwerk, uit te betalen vakantie-uren, etc.

  1. Geen resultaten gevonden

  1. LH Bijz. Beloningen (%)

   Een bijzondere beloning is een beloning die in de regel slechts eenmaal of eenmaal per jaar wordt toegekend. Voorbeelden zijn bonus, provisie, maar ook het vakantiegeld en 13de maand worden tot deze categorie beloning gerekend. In de regel wordt hierover een hoger tarief aan loonheffing toegepast.
  2. LH tabel groen

   Dit is de tabel die gebruikt wordt om te bepalen hoeveel loonheffing berekend en ingehouden wordt, afhankelijk van de hoogte van de uitkering die wordt gebruikt (bij loon uit een actief dienstverband wordt de witte tabel gebruikt).
  3. Loon LH

   Loon LH is je loon voor loonheffing. Ook wel fiscaal loon, “tabelloon” of “loon voor loonheffing” genoemd. Meestal komt dit overeen met het bruto loon min de te betalen pensioenpremie. Het wordt “tabelloon” genoemd, omdat dit het loon is waarmee met behulp van de loonbelastingtabellen de loonheffing die moet worden ingehouden kan worden afgelezen.
  4. Loon SV

   SV-dagen (SV-loon) staat voor sociale verzekeringsdagen en is een verouderde term, het betreft alle (normale) werkdagen van maandag t/m vrijdag, meestal zijn dit 261 dagen per jaar, gemiddeld 21,75 dagen per maand of 20 dagen per vierwekenperiode.
  5. Loonheffing

   Loonheffing is de verzamelnaam voor loonbelasting en premies volksverzekeringen. Jouw werkgever of uitkeringsinstantie houdt de loonheffing in op het loon of de uitkering.

   De loonheffingen zijn: Loonheffing en premies voor de Algemene wetten: Aow, Aww, Aaw, Awbz, Akw. Deze bedragen worden in één bedrag geheven: De loonheffing (tabel)
   Het begrip loonheffing wordt vaak ook afgekort tot LH tabel, LHT, TB, LHTB, en er zijn vast meer afkortingen. Het gaat altijd om de loonheffing volgens de loonheffingstabel. Werkenden hebben te maken met de witte tabel, gepensioneerden met de groene tabel.

   LB/LVV is bijvoorbeeld loonbelasting/volksverzekeringen.

   Loonheffing arbeidskorting: Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting. Hierdoor hoef je minder belasting te betalen. Als je in loondienst werkt, houdt je werkgever rekening met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Deze kortingen noemen wij de loonheffingskorting. Daardoor betaal je minder loonheffing, en krijg je meer loon uitbetaald.

  6. Loonheffing Bijzonder Tarief

   Wie een extra inkomen ontvangt, een dertiende maand, krijgt dat inkomen niet belastingvrij. Vaak is er sprake van een bijzonder tarief loonheffing, bijverdienen door overwerk, een dertiende maand, een bonus, bijbaan, vakantiegeld of uitbetaling van vakantiedagen. De belasting hierop is hoog. Het bijzonder tarief in de loonheffing kan in 2014, 2015 en 2016 oplopen tot 52 procent aan loonbelasting.
  7. Loonheffing wit

   Wit/maand geeft aan dat de witte maandtabel is gebruikt om de hoogte van de loonheffing te berekenen, indien sprake is van een actief dienstverband. Deze maandtabel wordt door de Belastingdienst vastgesteld. Hierin is opgenomen wat de hoogte van de loonheffing bedraagt, afhankelijk van de hoogte van het fiscaal loon.
  1. Geen resultaten gevonden

  1. NP

   Een nabestaandenpensioen is een uitkering die iemand krijgt als zijn partner overlijdt.
  1. OP

   Heb je pensioen opgebouwd? Dan heb je recht op ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen gaat standaard in op AOW-leeftijd. Je kunt jouw ouderdomspensioen al vóór jouw AOW-leeftijd laten ingaan en dus eerder stoppen met werken of minder gaan werken. Hoe eerder je jouw ouderdomspensioen laat ingaan, hoe lager jouw pensioen wordt. Het opgebouwde bedrag wordt over meer jaren verspreid.
  1. Pensioen premie berekenen en controleren

   Wanneer je deelnemer bent bij een pensioenregeling, dan is er een reglement van toepassing. Dit regelement is voor iedereen toegankelijk en op te vragen bij het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar.

   In het reglement staat beschreven op welke wijze de te betalen pensioenpremie moet worden berekend. In grote lijnen is die berekening bij is die berekening dezelfde:

   pensioengevend loon – franchise = pensioengrondslag.

   Het pensioengevend loon is het loon dat meetelt voor het pensioen. Dit verschilt per regeling, maar is doorgaans het basisloon + vakantiebijslag + vaste toeslagen.

   De franchise is het deel van het pensioengevend loon waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Dit bedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door het betreffende pensioenfonds en houdt verband met de AOW. Wanneer je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt krijg je namelijk ook AOW. AOW + pensioen (+ eventueel zelf gespaard pensioen) tezamen vormen de oudedagsvoorziening.

   Premiepercentage

   Het premiepercentage wordt ook in het reglement genoemd. Wanneer dit bijvoorbeeld 40% is, bedraagt de totale premie 40% van de pensioengrondslag per jaar.

   De pensioenpremie werknemersdeel is het deel van de premie dat de werkgever mag inhouden op het loon. Dit is het bedrag dat op de loonstrook staat vermeld. Wanneer op de loonstrook bijvoorbeeld 10% staat vermeld, weet je dat de werkgever 30% betaalt. Deze verhouding (1/3 werknemer en 2/3 werkgever) komt het meeste voor. Per loonstrook verschilt de aanduiding. Dit kan zijn pensioenpremie, OP, OP/NP, Pens.premie, etc. In enkele gevallen staat er ook nog een afkorting van de naam van het fonds voor, bijvoorbeeld SAG OP.

   Over de ingehouden pensioenpremie betaal je geen belasting. Je gaat pas belasting betalen zodra je een pensioenuitkering ontvangt. Het belastingpercentage dan is gunstiger dan het percentage dat je betaalt wanneer je werkt.
    

  2. Percentage BT

   Percentage Bijzonder tarief is loonbelasting dat wordt berekend over de bijzondere beloningen en bepaalt de hoogte van de in te houden loonbelasting op bijvoorbeeld vakantiegeld, overwerk, uit te betalen vakantie-uren, etc.

   Ook is er Jaarloon Bijzonder tarief:  Dit is het fiscale jaarsalaris over het voorgaande jaar. Wanneer je in de loop van een jaar in dienst treedt, dan wordt jouw aanvangsalaris omgerekend tot een jaarsalaris. Op basis van dit jaarloon wordt het percentage aan loonheffing voor het bijzonder tarief bepaald.

  3. Premie WHK

   Iedere werkgever betaalt sinds 1 januari 2014 drie gedifferentieerde premiedelen voor de financiering van de Werkhervattingskas (Whk):
   • WGA-flex (voor uitkeringen aan (voormalige) flexkrachten die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn);
   • WGA-vast (voor uitkeringen aan vaste werknemers die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn);
   • ZW-flex (voor uitkeringen aan (voormalige) flexkrachten in de eerste twee ziektejaren).
   Als onderdeel van de Modernisering Ziektewet is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. De wet heeft als doel om de instroom in de Ziektewet en opvolgend de WIA te beperken en de lasten van de bijbehorende uitkeringen gedifferentieerd op werkgevers te verhalen. Werkgevers ontvangen daarom een premie (een percentage te betalen over hun loonsom) genaamd gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas (premie Whk). 50% van de premie mag worden doorberekend aan de werknemer.

   De regel is dat jouw werkgever of uitkeringsinstantie de premies werknemersverzekeringen betaalt. Hierop is 1 uitzondering: je betaalt misschien mee aan de gedifferentieerde premie Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).
  1. Geen resultaten gevonden

  1. Reservering eindejaarsuitkering

   Vaak staat er op de loonstrook een reservering. Dit kan zijn de reservering voor de 13e maand, de eindejaarsuitkering, het vakantiegeld, eventuele bonussen, etc. Omdat het ter informatie op de strook staat, staat het vaak in een hoekje. Om die reden worden de woorden vaak afgekort. Per salarissysteem verschilt de afkorting.

   Wanneer er iets verandert, bijvoorbeeld er wordt een deel uitbetaald, wordt dat vermeld als mutatie. Dit kan afgekort zijn tot bijvoorbeeld mut.eju of mut.vt.
  1. SAB fonds

   Het SAB fonds is Stichting Aanvullingsfonds Bouwbedrijf (SAB), hier worden de eenmalige uitkeringen bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid uit gefinancierd.
  1. TB

   Loonheffing volgens de bijbehorende tabel. Loonheffing is het totaal van premies volksverzekeringen (zoals de AOW) en loonbelasting (voor de meeste mensen is dat de inkomstenbelasting uit Box 1). De toevoeging 'tabel' slaat op het soort tabel: er zijn 'witte' tabellen en 'groene' tabellen. De witte tabel wordt gehanteerd voor inkomsten uit, zoals dat formeel heet, tegenwoordige dienstbetrekking. Daarin wordt ook de zogeheten arbeidskorting meegenomen; dat is een belastingvermindering die alleen werkenden krijgen. De groene tabel wordt gebruikt voor inkomsten uit vroeger werk, zoals pensioen of een ontslagvergoeding. Daarin wordt de arbeidskorting níet meegenomen.
  2. TSF Duurzame inzetbaarheid

   Het Saldo Duurzame Inzetbaarheid is nieuw per 1 januari 2016, het is onderdeel van het tijdspaarfonds (ook wel het individueel budget). Dit duurzaam inzetbaarheid budget is ervoor bedoelt om de werknemer gemotiveerd en gezond te blijven laten deelnemen aan het arbeidsproces. De werknemer kan uit dit budget betalingen doen voor o.a. investeringen in het loopbaantraject en voor scholing.

   Hieronder zie je hoe het Saldo Duurzame Inzetbaarheid is samengesteld. Er is onderscheid tussen bouwplaatswerknemers en UTA-werknemers.

   Duurzame Inzetbaarheid

                Bouwplaatswerknemers

                         

   UTA-werknemers

    

   Percentage van bruto loon

    

   Vervallen scholingsdagen 

   0,86 %

   -

   Levensloopbijdrage

   1,50 %

    1,50 %

   Budget afbouw seniorendagen en vermindering cao-fondsen

   0,85 %

    0,06 %

   Totaal

   3,21 %*

    1,56 %*

  1. Geen resultaten gevonden

  1. Geen resultaten gevonden

  1. Wachtdagcompensatie

   In de cao ABU en NBBU is opgenomen dat voor kort verzuim en bijzonder verlof de uitzendkracht een aanvulling ontvangt. Voorwaarde is een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. De aanvulling is uitgedrukt in een percentage van het feitelijk loon, verhoogd met de wachtdagcompensatie.
  2. WGA HIAAT

   Aanvullende verzekering bij WGA-uitkering (arbeidsongeschiktheid), om het verschil tussen ziekengeld bij de werkgever en de veelal lagere uitkering te verkleinen.
  3. WGA hiaatverzekering

   Als je gedeeltelijk niet kunt werken dan heb je, na twee jaar (104 weken) ziek te zijn geweest, mogelijk recht op een WGA-uitkering. Die uitkering vervangt deels je oude inkomen. Maar de uitkering is wel lager dan je oorspronkelijke salaris. Je kunt er dus flink op achteruitgaan. Als je een WGA-hiaatverzekering hebt afgesloten, loop je dat risico niet. Je krijgt dan een aanvulling op de uitkering.
  4. WGA vast premie

   Als je gedeeltelijk niet kunt werken, dan heb je, na twee jaar (104 weken) ziek te zijn geweest, mogelijk recht op een WGA-uitkering. Die uitkering vervangt deels je oude inkomen. Maar de uitkering is wel lager dan je oorspronkelijke salaris. Je kunt er dus flink op achteruitgaan. Als je een WGA-hiaatverzekering hebt afgesloten, loop je dat risico niet. Je krijgt dan een aanvulling op de uitkering.
  5. WHK WN bijdrage

   Het werknemersdeel voor de premie WHK.

   Op 1 januari 2007 is de werkhervattingskas (Whk) ingevoerd, als tweede stap na de invoering van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) op 1 januari 2006. Voor een werknemer die na 2 jaar ziekte en door arbeidsongeschiktheid 65% of minder kan verdienen dan het oude loon geldt de WIA.
    

  6. WIA aanv. Verz.

   WIA aanvullende verzekering: een verzekering ter aanvulling op de WIA (bij arbeidsongeschiktheid).

   Stel je ontvangt een WIA-uitkering omdat je gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt bent. Dat is een aanvulling op je inkomen. De uitkering is alleen nooit een volledige vervanging van je inkomen. Waarschijnlijk ga je erop achteruit. Om dat te voorkomen kun je een verzekering afsluiten.
  7. WIA bodemverzekering

   Ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan kun je in de problemen komen door een zogeheten WIA-gat. Volgens de overheid moeten je samen met je werkgever een oplossing vinden voor dit inkomensgat. Een WIA-bodemverzekering garandeert inkomenszekerheid gedurende 7,5 jaar. De WIA-bodemuitkering is het arbeidsongeschiktheidspercentage, vermenigvuldigd met het loon vóór arbeidsongeschiktheid.

   De WIA-Bodemverzekering, keert uit bij arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35 procent:

   • volgens cao-afspraak
   • lange periode van uitkering: 7,5 jaar
   • aanvulling vaak tot 100 procent van het oude loon

  8. WIA exedent

   De WIA-exedentverzekering is een aanvulling op de WIA-uitkering van het UWV.

   Arbeidsongeschikte medewerkers vallen na 2 jaar verzuim terug op een WIA-uitkering. WIA staat voor Wet Werk naar Inkomen en Arbeidsvermogen. Dit kan een aanzienlijke daling van het inkomen betekenen. Met een WIA Excedentverzekering kun je je verzekeren tegen de forse inkomensdaling.

   Ben je meer dan 35% arbeidsongeschikt na 2 jaar verzuim? Dan ontvang je een WIA uitkering. De WIA houdt alleen rekening met het inkomen tot de WIA loongrens. Deze grens ligt in 2015 op € 51.978,-. Is jouw inkomen hoger, dan is de terugval in inkomen extra groot. De WIA Excedentverzekering vult het inkomen dan aan. 

  9. WIA HIAAT

   Wanneer je gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt kun je in aanmerking voor een WIA-uitkering. Vaak is het verschil met je inkomen heel groot. Het verschil noemen we een hiaat en dat hiaat kun je verzekeren en die premie noemt men WIA-hiaat. Soms heet deze premie ook WGA-hiaat.
  10. WN premie

   Het werknemersdeel van de pensioenpremie, het deel dat in mindering gebracht wordt op het loon van de werknemer.
  11. WN premie SOOB

   Het werknemersdeel van de premie SOOB (de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer).
  1. Geen resultaten gevonden

  1. Geen resultaten gevonden

  1. ZWV

   Je betaalt de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) aan de Belastingdienst. Hoe hoger je inkomen, hoe hoger jouw bijdrage. Iedere verzekerde met een belastbaar inkomen moet een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. Een werkgever is verplicht om deze inkomensafhankelijke bijdrage te vergoeden. Werknemers zijn over deze vergoeding wel loonbelasting en premie volksverzekeringen verschuldigd.