Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Uitnodiging Novoferm te Waardenburg

Op dinsdag 12 januari jl. zijn wij als gezamenlijke vakbonden geïnformeerd over de gevolgen van het voorgenomen besluit om de vestiging Waardenburg te sluiten. In de bijeenkomst met de directie is inhoudelijk niet onderhandeld. Ook hebben wij kennisgemaakt met de Ondernemingsraad (OR).

Na een korte toelichting van de kant van het management op een en ander, willen wij nu samen met de OR alle werknemers van Novoferm werkzaam in Waardenburg gelegenheid geven om op het directiebesluit te reageren. Wij nodigen je daarom uit om op: Dinsdag 19 januari as. om 15.00 uur in de kantine van Novoferm Waardenburg te komen om samen met jou de situatie te bespreken. 

Hierbij zullen wij aangeven wat de rollen zijn van management, OR en vakbonden en wat je van hen wel en niet kan verwachten. Ook zullen wij nader ingaan op de hoofdlijnen van het sociaal plan zoals wij dat van het management hebben ontvangen.

Tot slot het volgende. Wij hebben oog voor ieders belang, maar uiteindelijk kunnen alleen onze leden stemmen, indien het daar op aan komt. Jij kunt simpelweg lid worden van een vakbond om ook jouw stem te laten horen als het er op aankomt. Via onze websites kun je jezelf aanmelden.

Wij vertrouwen erop je hiermee te hebben geïnformeerd en zien je graag op 19 januari 2016!


Arthur Bot                                           
Bestuurder CNV Vakmensen           
M: 06 20 44 51 90
E: a.bot@cnvvakmensen.nl

Bijlage: gezamenlijke nieuwsbrief

16-109/AB/hn