Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Sociaal Plan Xenos

Op 16 februari 2016 heeft er een overleg plaatsgevonden over het Sociaal Plan Xenos. Xenos heeft immers een reorganisatie aangekondigd, waarbij een behoorlijk aantal mensen hun baan verliezen.

In eerdere info’s ben je daar al over geïnformeerd. Tijdens dit overleg is er de eerste keer onderhandeld over de inhoud van het Sociaal Plan.

CNV Vakmensen had een voorstel voor een Sociaal Plan gekregen en heeft daar op 16 februari 2016 een reactie op gegeven, er was sprake van een constructief overleg. Naast een aantal verhelderende vragen, verzoek om uitleg van de tekst, is aangegeven dat CNV Vakmensen een aantal zaken verbeterd wil zien. Hiertoe zijn in het overleg ook stappen gezet. Er staat een volgend overleg gepland voor 8 maart 2016.

Mocht je vragen hebben dan kun je contact opnemen met je bestuurder Martijn den Heijer, bereikbaar via e-mail m.denheijer@cnvvakmensen.nl of telefonisch 06 20 16 49 72.

Kitty Huntjens
Bestuurder CNV Vakmensen

16-671/KH/MdH/sk