Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Opnieuw reorganisatie Securcash

Vorige week zijn wij als CNV geïnformeerd door SecurCash dat er opnieuw een reorganisatie komt en dit keer betreft het voornemen tot sluiting van vestiging Arnhem en inkrimping van functies op het hoofdkantoor. De aanleiding is het teruglopend werk en daaraan gekoppeld omzet.

Reorganisatie

Er komt een adviesaanvraag naar de OR en ook is medegedeeld dat het bestaande Sociaal Plan wordt toegepast. Indien u ondersteuning nodig heeft kunt u contact opnemen met CNV info op 030 – 7511 007 en vragen naar jurist Maurice Verboven die bekend is met het Sociaal Plan van Brinks/SecurCash. Een trieste zaak.

Pensioen

Er is veel overleg met BPF Vervoer inzake onderbrengen van het pensioen vanaf 2017 en ook de voorwaardelijke aanspraken. Binnenkort is er een extra overleg tussen cao-partijen en het bestuur van het PSS (Brinks/SecurCash).

Cao Brinks

Er is al jaren discussie over de CAO en waar tegen nu thuishoort. Wel of niet over naar de cao Particuliere beveiliging. Vakbonden hebben aangegeven de huidige cao Brinks/SecurCash te behouden en deze aan te passen. Vakbonden hebben een aangepast cao uitgewerkt en aangeboden. De directie van SecurCash aangegeven hierin mee te willen gaan met de voorwaarde dat de aangepaste cao voor het gehelen bedrijf moet gaan gelden(dus ook voor SecurCash Rotterdam). Een positieve ontwikkeling, maar we zijn er nog niet. Er zijn twee overlegrondes afgesproken(27 oktober en 4 november)voor verder overleg.

Uitkering Stichting Brinks

Eind 2014 is Brinks overgegaan naar de Stichting Brinks. Vervolgens is Brinks overgenomen door SecurCash in oktober 2015(definitief)en toen is er afgesproken dat een gedeelte van het bedrag ten goede komt aan de Brinks medewerkers die boventallig zijn geworden. De Stichting is lang in overleg met de fiscus geweest om de uitkering fiscaal gunstig te kunnen uitkeren. Het overleg met de fiscus is in een afrondende fase en dan de uitkering niet als loon worden uitgekeerd hetgeen gunstig is voor de hoogte van de uitkering uiteraard blijft het wel inkomen. Het streven om deze uitkering dit jaar nog te laten plaatsvinden.

Zoals u ziet zijn we met vele zaken bezig en blijft het van belang dat er vakbondsleden zijn en blijven. Heeft u vragen, bel of mail gerust. Voor meer informatie www.cnvvakmensen.nl/werven.

Peter de Ridder
Bestuurder CNV vakmensen
M: 06 – 51 60 19 97
E: p.deridder@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid