Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Massaontslag bij Makro: Sociaal plan hard nodig

Op 17 februari 2016 heeft CNV Vakmensen via de media moeten vernemen dat Makro van plan is de komende twee jaar zeshonderd medewerkers te ontslaan. De inrichting van de organisatie gaat ook volledig op de schop, door onder meer bijna een halvering van het productaanbod.

Aan het eind van de dag daarna heeft CNV Vakmensen ook de wettelijk verplichte collectieve ontslagaanvraag binnengekregen van Makro, inclusief een uitnodiging om het gesprek aan te gaan met. Natuurlijk gaan we daarop in, de situatie vraagt om vakbondswerk. Met als prioriteit nummer een: Een goed sociaal plan!

Vraag aan leden: Denk mee
CNV Vakmensen sluit niet zijn ogen voor de situatie in de winkelomgeving waarin Makro opereert. Natuurlijk hopen we dat Makro met deze grote omslag weer een wenkend perspectief weet te bieden aan zijn medewerkers.

Maar we zijn niet naïef. Er verdwijnen vele banen in een kort tijdsbestek, dus de verwachting dat iedereen die straks geraakt wordt door de reorganisatie weer snel een baan vindt lijkt een illusie. Het is dan ook zaak om goede afspraken te maken over omscholingsmiddelen zodat je een stap kan zetten naar andere sectoren én om goede vergoedingen af te spreken voor medewerkers, zodat we hun verlies aan inkomen tot een minimum kunnen beperken. Wij willen graag ook jullie input hiervoor. Wat mag gevraagd worden van Makro? Laat het ons weten!

V
raag aan leden: Informeer collega’s
Vakbondsinvloed is gebaat bij betrokken medewerkers. Wij willen jullie dan ook vragen om dit bericht te delen onder de collega’s én ze te wijzen op de mogelijkheid tot vakbondslidmaatschap. Om betrokkenheid bij een sociaal plan van bonden te kunnen afdwingen, maar ook om ervoor te zorgen dat als je ontslagen wordt je gebruik kan maken van juridisch advies. Goed voorbereid zijn op de komende periode is belangrijk.

Hoe verder
CNV Vakmensen gaat de komende weken in gesprek met werkgever en wellicht ook met de Ondernemingsraad om een zo goed mogelijk sociaal plan af te spreken. Die gaat er niet automatisch komen. Zonder betrokken medewerkers zijn de mogelijkheden voor werkgever om afscheid te nemen van collega’s met zo beperkt mogelijke omscholingsgelden en een zo laag mogelijke ontslagvergoeding maximaal. Dat mag niet gebeuren.

Vragen/informatie
Neem gerust contact op met je belangenbehartiger bij de Makro, Michiel Wallaard, via de onderstaande gegevens.


Michiel Wallaard
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 92
E: m.wallaard@cnvvakmensen.nl

16-659/MW/sk