Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

CNV in gesprek met Makro over ontslagaankondiging

Afgelopen week heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen CNV Vakmensen en Makro over nut en noodzaak van de aangekondigde ontslagen. Dit in het kader van de Wet Melding Collectief Ontslag.

Volgens de Wet Melding Collectief Ontslag hebben werkgevers de verplichting om vakbonden uit te leggen waarom ze mensen ontslaan en moeten bonden de kans geven om de besluitvorming te beïnvloeden. Dat gesprek was open. En CNV Vakmensen heeft de wens op tafel gelegd om voor de medewerkers van Makro een goed sociaal plan af te spreken.

Reorganisatieplannen
CNV Vakmensen is tot de constatering gekomen dat de maatregelen erg stevig zijn, maar wel te begrijpen zijn vanuit de ontstane situatie. Het is belangrijk om te constateren—los van wat je van de inhoud van de plannen vindt—dat Makro echt een andere koers in gaat slaan om toekomstbestendig te blijven en dat is ook nodig. Doorgaan op de huidige manier is namelijk ook niet goed voor de langere termijn werkgelegenheid binnen Makro.
CNV Vakmensen ziet dus de noodzaak om een nieuwe richting in te slaan. Maar dan moet het wel gebeuren op een sociale wijze die past bij een onderneming die sociaal met zijn medewerkers hoort om te gaan.

Wat gaat CNV Vakmensen nu doen
De komende week vindt er een gesprek plaats tussen CNV Vakmensen en de ondernemingsraad om af te stemmen over het voorgenomen compensatieplan. We gaan daarop een kritische vakbondsblik werpen en horen ook graag van jullie—onze leden, maar ook andere medewerkers bij Makro—wat er nodig is om medewerkers te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan. Wij gaan dit dan meenemen in de discussie.
Vervolgens maken we een afweging of we ruimte zien om succesvol te kunnen onderhandelen met Makro. Én of we tot een sociaal plan willen komen waarover we medewerkers kunnen voorlichten en onze leden kunnen vragen om hun stem te gaan uitbrengen. Als de CNV-leden dan in meerderheid voorstemmen, zet CNV Vakmensen zijn handtekening onder een sociaal plan bij Makro.

Vragen/informatie
Neem gerust contact op met je belangenbehartiger bij de Makro als je signalen wil doorgeven of vragen hebt voor CNV Vakmensen, Michiel Wallaard.

Michiel Wallaard
bestuurder
M: 06 - 204 71 892
E: m.wallaard@cnvvakmensen.nl

16-0769/MW/ag