Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Pensioen

Pensioenfonds verlaagt uitkering gepensioneerde na systeemfout

‘Onbegrijpelijk. Ik draai op voor de rekenfout van het pensioenfonds’

Een pensioenfonds blijkt een rekenfout te hebben gemaakt. Van de ene op de andere dag verlaagt het de uitkering van een gepensioneerd werknemer. Terecht, oordeelt het Gerechtshof in hoger beroep. ‘Star en teleurstellend’, aldus de advocaat van CNV Vakmensen over de uitspraak.

Mickey Hovers gaat 1 augustus 2010 met vroegpensioen. De salesmanager brandbestrijdingsinstallaties is dan 62 jaar en drie maanden. Van het pensioenfonds PMT heeft hij een paar maanden eerder een pensioenvoorstel gekregen. Dat heeft hij na een zorgvuldige afweging met zijn vrouw ondertekend en teruggestuurd. Na veertig dienstjaren neemt hij ontslag. Maar enkele maanden na zijn pensionering gaat het mis. Er is een rekenfout gemaakt volgens pensioenfonds PMT, dat prompt zijn uitkering verlaagt.

Onomkeerbaar
‘Boos! Natuurlijk was ik boos! Dit was onbegrijpelijk en kon toch niet zomaar?’ Mickey Hovers, inmiddels 71: ‘Mijn pensioenbesluit was inmiddels onomkeerbaar. Ik kon niet zeggen: ‘O, dan werk ik toch nog een poosje door. Bovendien had ik alles heel zorgvuldig gedaan, precies volgens de regels en adviezen van het pensioenfonds. Ìk had geen fouten gemaakt.’

Rekenfout
Hovers kan niet begrijpen dat de pensioenuitkering zomaar wordt verlaagd. Hij kan helemáál niet begrijpen dat het pensioenfonds hem niet persoonlijk inlicht. En dus gaat hij de strijd aan met het pensioenfonds, samen met de juristen van CNV Vakmensen. Een langlopende rechtszaak volgt. In 2017 krijgt Mickey Hovers van de rechter gelijk. De rechtbank oordeelt dat Hovers van het pensioenfonds een toezegging had gekregen waarop Hovers mocht vertrouwen. Tenslotte is pensioenfonds PMT een professionele partij en kon Hovers niet weten dat de eerste berekening niet klopte. Die was voor hem niet te controleren.

Pensioenreglement
Maar PMT gaat in hoger beroep. Het pensioenfonds neemt deze keer wel contact op met Mickey Hovers om uit te leggen dat het om een principe-uitspraak gaat. In 2019 krijgt het pensioenfonds alsnog gelijk. De rechters in hoger beroep achten het pensioenreglement leidend. Alleen aan het pensioenreglement kunnen rechten worden ontleend. En dus mag PMT het aan Hovers gedane pensioenvoorstel terugdraaien, ook al was aan Hovers eerder een ander pensioenbedrag voorgespiegeld én schriftelijk bevestigd.

Oneens
Hovers: ‘Ik kan de redenering juridisch volgen, maar ik ben het niet met de inhoud eens. Ik vind dat een pensioenfonds niet zomaar mag korten als het zelf een fout heeft gemaakt. Ik kan zelf die berekeningen niet controleren en als gepensioneerd werknemer kan ik mijn pensionering niet meer terugdraaien. Daarvoor is het te laat.’

Oplossen
Hovers vindt, daarin gesteund door de kantonrechter, dat hij er als deelnemer op moet kunnen vertrouwen dat het pensioenbedrag dat een pensioenfonds noemt, klopt. ‘Daarop baseer ik mijn besluit om met vroegpensioen te gaan. Als het fonds een paar maanden na mijn pensionering ontdekt dat er een fout is gemaakt, dan moeten ze dat oplossen. Zo heb ik zelf veertig jaar gewerkt: maak je een fout, dan herstel je die zelf.’

Narekenen
CNV Vakmensen-advocaat Fanny Werdmüller von Elgg noemt de uiteindelijke hogere uitspraak ‘teleurstellend en voor de individuele deelnemer onrechtvaardig’. Want hoe weet een werknemer die met pensioen wil of de informatie klopt die hij van een pensioenfonds krijgt? Werdmüller von Elgg: ‘Zelf kan hij de bedragen niet precies narekenen. Het pensioenfonds is de enige die je die informatie kan geven. Als zij geen zekerheid kunnen geven, wie dan wel?’

Redelijk en billijk
Frans van de Veen vertegenwoordigt CNV Vakmensen in pensioenfondsen. ‘Er gaat heel veel goed, maar we zijn er inderdaad nog niet. Pensioenfondsen maken fouten. Die probeer je zoveel mogelijk uit te sluiten, maar zijn nooit geheel te voorkomen. Door it-systemen, complexe regelingen, niet-gedigitaliseerde archieven, aangeleverde gegevens die niet kloppen, menselijke fouten. Bij fouten kijk je als pensioenfonds naar het belang van het individu én naar dat van de groep. Krijgt iemand door een systeemfout pensioen waarop hij geen recht heeft en waarvoor geen geld is gereserveerd, dan gaat dat ten koste van de hele groep deelnemers en gepensioneerden. Dus wil je de fout corrigeren. Dat doe je ook andersom, als blijkt dat er te weinig is betaald op basis van het pensioenreglement. Natuurlijk moet je wel kijken hoe redelijk en billijk dat is en moet je daarover zorgvuldig communiceren.’

Strakkere eisen
Overigens is er al veel verbeterd sinds Hovers in aanvaring kwam met zijn pensioenfonds, benadrukt Werdmüller von Elgg. In 2017 is in de Pensioenwet opgenomen dat de informatie die de pensioenuitvoerder geeft ‘correct, duidelijk en evenwichtig’ moet zijn. ‘De eisen die aan de pensioenfondsen worden gesteld worden strakker.’ En goed om te weten: met terugwerkende kracht fouten corrigeren is ‘niet billijk’ als de gepensioneerde niet kon weten dat er een fout is gemaakt in de berekening.

 

Oude man

Foutje? Bezwaar maken loont!

Hovers is blij dat hij aan de bel heeft getrokken bij CNV Vakmensen. Hij heeft weliswaar de rechtszaak in hoger beroep verloren, maar hij behield in de jaren tot de uitspraak van de rechtbank wel de uitkering waarop hij volgens de eerste berekening van PMT recht had. Dat scheelde hem over de vervroegd pensioenperiode gedurende bijna drie jaar € 265 bruto per maand en over de periode daarna (ruim vier jaar) ongeveer € 140 bruto per maand. PMT moest namelijk na de eerste uitspraak de oorspronkelijk berekende pensioenuitkering aan Hovers voldoen. PMT ging ermee akkoord dat Hovers niet met terugwerkende kracht het te veel ontvangen geld hoefde terug te betalen als de uitspraak in hoger beroep in Hovers nadeel zou zijn.

‘Bezwaar aantekenen heeft voor mij geloond. Maar het allerbelangrijkste is voor mij dat ik bezwaar heb gemaakt tegen de gang van zaken. Ik vind dat ik niet hoef op te draaien voor de fouten die het pensioenfonds maakt. Pensioenfondsen moeten hun klanten correct en goed informeren. Inmiddels staat dat ook in de Pensioenwet. Doen ze dat niet, dan moet je van je laten horen.’

Tip van Mickey Hovers: Gaat er iets niet goed met je pensioenuitkering of twijfel je aan de berekening? Meld je bij je vakbond. Altijd! CNV Info: 030 751 10 07.


Let op!

  • Bewaar je jaarlijkse UPO-overzichten en check of er opvallende verschillen zijn. Zijn die er: neem contact op met je pensioenfonds en je vakbond.
  • Vraag je een pensioenofferte aan omdat je vroegpensioen overweegt en twijfel je aan de voorgestelde uitkering? Neem contact op met het pensioenfonds en je vakbond voordat je tekent.
  • Check regelmatig je pensioen op www.mijnpensioenoverzicht.nl of de site van je pensioenfonds. Trek gelijk aan de bel als je vermoedt dat er iets niet klopt.

Word nu lid van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen 
  • Rechtshulp voor werk en privé 
  • Hulp bij je belastingaangifte 
  • Korting op verzekeringen 
  • Informatie en advies bij ziekte

 

Word lid met 50% korting