Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Pensioen

Pensioenakkoord goed voor jong en oud

Er is jarenlang over onderhandeld en de leden van het CNV hebben er fors actie voor gevoerd. Maar het ís er: een akkoord over een nieuw pensioenstelsel! Dankzij de massale acties in de afgelopen maanden en jouw hulp.

 
 

Afspraken

Het CNV, collega-vakbonden, werkgevers en kabinet bereikten een principeakkoord over een nieuw pensioenstelsel. De pensioenacties en publiciteit in de afgelopen maanden maakten dat minister en werkgevers weer aan tafel kwamen en nu wel bereid waren om met ons goede afspraken te maken. Wat is er nu afgesproken?

AOW-leeftijd bevriest voorlopig

De huidige AOW-leeftijd van 66 jaar en 4 maanden gaat tot en met 2021 niet omhoog. Daarna stijgt de AOW-leeftijd wel, maar langzamer dan nu het geval is.
De huidige koppeling aan de stijging van de levensverwachting wordt losgelaten. Een jaar stijging van de levensverwachting betekent niet meer automatisch ook een jaar langer werken. Maar een jaar langer leven zal neerkomen op 8 maanden langer werken.

Eerder stoppen kan weer

Het wordt mogelijk om 3 jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken zonder dat de werkgever daarvoor een boete hoeft te betalen. Hierdoor ontstaan op sector- en bedrijfsniveau extra mogelijkheden om eerder te stoppen met werken. Zeker voor mensen met een lager inkomen, niet zelden met een zwaar beroep waardoor lang doorwerken niet is vol te houden, is dit een belangrijke afspraak. Hiervoor moeten afspraken worden gemaakt (collectief of individueel) met de werkgever(s).

Korting van tafel

Het bereikte pensioenakkoord haalt de dreigende kortingen op pensioenuitkering voor de meeste pensioenfondsen van tafel.
Met het nieuwe pensioenakkoord gaan de pensioenen eerder omhoog, maar ook eerder omlaag. Gemiddeld gaat het pensioen echter meer omhoog, dan omlaag.

Pensioenopbouw verandert

Voorheen betaalden de jongere werknemers voor de oudere. De betaalde premie voor jongeren en ouderen wordt nu gelijk en is voor de eigen pensioenopbouw. Ouderen worden volgens het nu gesloten akkoord wel gecompenseerd. Een stuurgroep met overheid en sociale partners gaat onder meer toetsen of deze nieuwe regeling kan voordat deze wordt ingevoerd.

Zzp’ers

In het pensioenakkoord is afgesproken dat er een wettelijke inkomenszekerheid arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers moet komen. Het nieuwe stelsel zal het makkelijker maken voor zzp’ers om zich aan te sluiten bij bestaande pensioenregelingen, maar een wettelijke plicht komt er niet. Een wettelijke verplichting voor pensioenopbouw bleek politiek nu niet haalbaar. Wel wordt nog gekeken naar meer mogelijkheden om pensioen op te bouwen door zzp’ers.

Waarom al deze moeite?


Met het maken van deze afspraken hebben we als CNV kunnen regelen dat pensioenen niet worden verlaagd. En zelfs weer kunnen worden verhoogd. Jongeren kunnen weer voldoende pensioen opbouwen. Voor die vraagstukken hebben we nu antwoorden gevonden. Daarom is het CNV positief over het nu bereikte resultaat. De bondsraad van CNV Vakmensen steunt dit.

Meepraten

Het CNV gaat over dit principeakkoord in gesprek met zijn leden.

Drachten, dinsdag 11 juni, Van der Valk-hotel.
Utrecht
, woensdag 12 juni, CNV-kantoor Utrecht.
Urmond, woensdag 12 juni, Van der Valk-hotel (aanvang 19.30 uur)
Dordrecht
, donderdag 13 juni, Van der Valk-hotel.
Wierden, donderdag 13 juni, Zalencentrum Het Anker

Eindhoven, vrijdag 14 juni, Van der Valk-hotel.

Stemmen

Leden kunnen deze week, tot en met vrijdag 14 juni, stemmen over het akkoord. Uitgaande van een positief resultaat zal daarna nog wel veel huiswerk gedaan moeten worden om alle afspraken ook te kunnen invoeren.

Uitslag stemmen

Vanaf maandag 10 juni tot en met vrijdag 14 juni konden leden stemmen: voor of tegen dit akkoord. Daarna maakte het Algemeen Bestuur de uitslag bekend.  
Leden CNV zeggen ja tegen pensioenakkoordWord nu lid van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen 
  • Rechtshulp voor werk en privé 
  • Hulp bij je belastingaangifte 
  • Korting op verzekeringen 
  • Informatie en advies bij ziekte

 

Word lid met 50% korting