Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Pensioen: hot item bij overleg cao verzekeraars

Het cao-overleg van 7 september is achter de rug en we willen jullie daar graag verslag van doen en ook uitnodigen voor een ledenvergadering op 21 september.

Pensioen
De besprekingen over pensioen domineert het overleg tot nu. Met behulp van een extern pensioenbureau zijn alle varianten inmiddels op tafel gekomen en dat levert een divers beeld op, dat we kort willen duiden:

 • Verzekerde regelingen. De meest maatschappijen kennen deze pensioenregelingen. Vanwege de lage rente gaan de kosten hiervan behoorlijk omhoog en werkgevers willen niet alleen voor deze kosten opdraaien. Zij vinden dat de medewerkers hier ook aan mee zouden moeten gaan betalen.
 • Individueel Beschikbare premie regeling. Deze variant heeft de voorkeur van de werkgevers, omdat ze daarmee de kosten kunnen beheersen en ook voorspelbaar maken. Vakorganisaties vinden dit een onwenselijke situatie. Medewerkers krijgen namelijk een ‘’uitgekleed’’ pensioen, omdat de risico’s bij de regeling volledig bij de werknemers komen te liggen. Dat is tegenovergesteld aan de uitkomst van een verzekerde regeling.
 • Collectieve Beschikbare premie. Dat is een afspraak om onze basisregeling te vertalen naar een premie en die dan jaarlijks overeen te komen. Onze cao kent al deze mogelijkheid, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt.
 • Aansluiten bij een bestaand Bedrijfstak pensioenfonds (BPF). Dat lijkt een mogelijkheid die interessant kan zijn en ook voor sommige maatschappijen goedkoper dan het opnieuw afsluiten van de verzekerde regeling. Nadrukkelijk hebben we het hier over een vrijwillige aansluiting.
 • Het oprichten van een eigen BPF (niet verplicht). Deze optie is juist duur omdat we dan ook direct buffers moeten opbouwen. Wel zitten werkgevers en werknemers dan samen veel meer aan de knoppen dan nu het geval is.
 • Aansluiten bij een APF. Ook hier laat de studie zien dat dit niet leidt tot kostendaling.

Om verder te komen in de pensioendiscussie gaan we graag in gesprek met de achterban over mogelijke oplossingsrichtingen. Waarbij we ook waarde hechten aan de praktijken in de sector. We hebben een basisregeling als minimum in de cao staan, die per maatschappij wordt uitgewerkt met de medezeggenschap. De verschillende omstandigheden bij de diverse bedrijven nemen we natuurlijk graag mee in onze keuzes bij het zoeken naar een oplossing.

Duurzame inzetbaarheid
Dit onderwerp is ook de kern van de Sociale Paragraaf van onze sector. Omdat de sector krimpt, willen we meer investeren in de medewerkers zodat ze zowel intern als extern inzetbaar zijn en dus een baan kunnen verwerven. Toch bemerken we dat de werkgevers terughoudend op dit onderwerp. Een sector breed in te zetten inzetbaarheids-scan en een persoonlijk budget voor ontwikkeling lijken op dit moment haalbaar, een tijdsinvestering is nog niet gerealiseerd. De door ons al zo lang gekoesterde wens van een sector brede werkdrukmeting is ook nog ver weg.

Loon en andere onderwerpen
De loonsverhoging is door de werkgevers volledig afhankelijk gemaakt van de uitkomst van de pensioendiscussie. Ook aan de orde zijn het Sociaal Akkoord (participatiebanen, derde WW-jaar, inzet flexkrachten en arbeid en zorg. Bij deze onderwerpen blijkt het helaas ook nog lastig om tot afspraken te komen.

Wat vinden jullie ervan?
Kortom, we schieten niet hard op en er is veel te bespreken, met name over pensioen.
De gezamenlijke vakorganisaties organiseren daarom de komende periode ledenvergaderingen, waarvan sommigen per bedrijf zullen zijn. De leden worden daarvoor dan apart uitgenodigd.
Voor nu nodigen we de leden uit voor een tweetal vergaderingen:

Woensdag 21 september
2016 om 16.00 uur in het bedrijfsrestaurant van a.s.r. voor de leden die daar werkzaam zijn.
Woensdag 21 september om 19.00 uur in Utrecht,  Varrolaan 100 (Rijnsweerd) voor alle leden.

Is er behoefte in een bedrijf aan een aparte ledenvergadering, neem dat contact op met Sandra Hendriks, s.hendriks@cnvvakmensen.nl. Ben je niet in de gelegenheid om naar onze bijeenkomst te komen, dan stel ik natuurlijk een reactie per mail ook erg op prijs.

Vervolg
We hebben in elk geval op twee data in oktober weer nieuwe overleggen gepland
Maandag 17 oktober 2016 en donderdag 27 oktober 2016

Meer informatie en vragen
Mocht je vragen of opmerkingen hebben, laat het me dan zeker weten. Je kunt me als volgt bereiken: Sandra Hendriks, s.hendriks@cnvvakmensen.nl, 030-751 1540/ 0610539520.
Op verzoek van CNV Vakmensen nemen de bonden tijdens deze onderhandelingen een kaderlid mee aan de cao tafel. Als CNV kaderlid gaat Sape van der Meer, werkzaam bij Felison (onderdeel van  de Bovalgroep) dochter van a.s.r. mee. Ook hij beantwoordt natuurlijk graag jullie vragen.

Lid worden!
Jij bent al lid en daar zijn we heel blij mee! Maar misschien wil je jouw collega’s ook wel lid laten worden, dan kan dat natuurlijk. Klik hier voor meer informatie.

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid