Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Wij komen op voor jouw belangen op het gebied van werk en inkomen
Sluiten
Coronacrisis: wat zijn de gevolgen voor mijn pensioen?

Het kan zijn dat je werkgever in de financiële problemen is gekomen en je vraagt je af wat dit betekent voor je pensioen.

Lees de vragen en antwoorden
Thema's

Pensioen: zo zit dat in elkaar

Pensioen is voor veel mensen een onderwerp voor 'later'. Maar wat je nu aan pensioen doet, bepaalt hoe jij straks leeft. Best slim dus om te weten hoe jouw pensioen ongeveer in elkaar zit. Zeker als je bedenkt dat zo'n 20% van jouw salaris naar je pensioenpremie gaat.

Wat zie jij later terug van de premie die je hebt ingelegd? En wat krijgt jouw gezin als jij onverhoopt overlijdt voordat je met pensioen gaat?

Hoe zit mijn pensioen in elkaar?

Het ouderdomspensioen bestaat uit 3 pijlers:

 1. De AOW (Algemene Ouderdomswet)
 2. Het pensioen dat je opbouwt bij je werkgever(s)
 3. Sparen, beleggen of verzekeren

1. AOW: het basispensioen van de overheid

De AOW is de basis van jouw pensioen. Het is een basisinkomen dat iedere Nederlander krijgt die in Nederland heeft gewoond en gewerkt. Voor elk jaar dat je in Nederland woont of werkt bouw je 2% AOW op, ook als je geen betaalde baan hebt.

Woon je in de 50 jaar vóór je de AOW-leeftijd hebt bereikt in het buitenland, dan krijg je per jaar 2% minder AOW-uitkering (op een paar uitzonderingen na). 

Lees hier meer over de AOW

2. Werkgeverspensioen

De meeste mensen bouwen ook pensioen op via hun werkgever. Dit is een aanvulling op de AOW.

Als jouw werkgever onder een bedrijfstakpensioenfonds valt, is hij verplicht om jou en je collega's een pensioenregeling aan te bieden. Dat geldt ook als hierover afspraken zijn gemaakt in de cao.

Kijk in jouw cao welke afspraken vakbonden voor jou over pensioen hebben gemaakt

In overige gevallen zijn werkgevers niet verplicht om een pensioenregeling aan te bieden, maar de meeste doen dat wel. Jij en je werkgever betalen samen de premie voor dit deel van het pensioen. De premie wordt ingehouden op jouw bruto salaris. Je vindt de pensioenpremie terug op je loonstrook.

3. Sparen, beleggen of verzekeren

Je kunt ook nog op eigen initiatief pensioen opbouwen. Als aanvulling op je pensioen of omdat je geen pensioen opbouwt via je werkgever. Dit doe je door te sparen, te beleggen of je te verzekeren. Wil je zelf (extra) pensioen opbouwen? Vraag dan advies bij een financieel adviseur die een vergunning heeft van de AFM. Op de website van de AFM kun je zien of een adviseur een vergunning heeft.

Krijg jij straks genoeg pensioen?

In jouw pensioenoverzicht kun je zien hoeveel pensioen je straks krijgt, maar hoe weet je of je daar genoeg aan hebt? Het NIBUD heeft een handige rekentool om te checken of je na je pensioen nog kunt rondkomen.

Naar de rekentool

Veelgestelde vragen over pensioen

 • Hoe hoog is mijn AOW-leeftijd?

  Je AOW-leeftijd hangt af van je geboortedatum.

  In het Pensioenakkoord dat het kabinet met vakbonden en werkgevers heeft afgesloten, is de AOW-leeftijd tot en met 2024 vastgelegd:

  • in 2020 en 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 4 maanden
  • in 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 7 maanden
  • in 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 10 maanden
  • in 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar

  Ben je geboren na 31 december 1957? Dan is je AOW-leeftijd nog niet bekend, omdat deze afhangt van de levensverwachting. Stijgt de levensverwachting met 1 jaar? Dan stijgt de AOW-leeftijd met 8 maanden. Deze afspraak staat ook in het Pensioenakkoord, maar moet nog worden aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer.

  Vóór het Pensioenakkoord steeg de AOW-leeftijd één op één. Nam de levensverwachting met 1 jaar toe? Dan steeg ook de AOW-leeftijd met 1 jaar.

 • Wat is een pensioengat?

  De opschuivende AOW-leeftijd veroorzaakt voor sommige vroeg gepensioneerde werknemers een gat in het inkomen: het pensioengat.

  Om dit gat te verkleinen is een overbruggingsregeling afgesproken die geldt tot 2023. Deze biedt mensen in de periode tussen 65 jaar en het nieuwe AOW-startpunt een uitkering op minimumniveau.
 • Wie beheert mijn pensioenfonds?

  Werkgevers en werknemers

  Pensioenfondsen hebben een bestuur waarin vertegenwoordigers zitten van werkgevers en werknemers. Het bestuur beheert het fonds en bepaalt het beleid.

 • Waarom beleggen pensioenfondsen met mijn pensioengeld?

  Beleggen is nodig voor een goed en betaalbaar pensioen

  De premies die werkgevers en werknemers betalen zijn niet genoeg om de pensioenen te laten meegroeien met de stijgende prijzen. Als pensioenfondsen de premies op een spaarrekening hadden gezet in plaats van ze te beleggen, was de premie nu veel hoger geweest en de pensioenen een stuk lager. Bovendien leven Nederlanders steeds langer. Daarom hebben we meer geld nodig om de pensioenen te kunnen blijven betalen.

 • Maakt een pensioenfonds winst?

  Nee. Pensioenfondsen zijn stichtingen en maken geen winst.

  Er zijn bij een pensioenfonds, anders dan bij een verzekeraar, geen aandeelhouders die geld verdienen aan jouw pensioen. Al het geld dat wordt verdiend met de beleggingen komt ten goede aan de pensioenen.