Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Een vereniging van mensen die het iets kan schelen
Thema's

Ontslag: alles wat je moet weten

Ontslagen worden is altijd naar. Ben jij ontslagen of dreigt er een ontslag? Dan is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van je rechten.

Ontslagsoorten

Er kunnen meerdere redenen zijn voor een ontslag. Klik om meer te lezen over de verschillende ontslagsoorten:

Ontslagen? Volg het stappenplan

Krijg je te horen dat je wordt ontslagen, dan is het belangrijk dat je niet per ongeluk verkeerde beslissingen neemt. Dit kan namelijk grote gevolgen hebben. In dit stappenplan lees je waarop je moet letten.

1. Onderteken nooit gelijk iets

Vooral als je niet had verwacht ontslagen te worden kun je je flink overvallen voelen als je het slechte nieuws te horen krijgt. Het aller belangrijkste in deze situatie is niets te ondertekenen. Sommige werkgevers zetten medewerkers onder druk om ter plekke eenbeëindigingsovereenkomst te ondertekenen. Dit is bijna altijd in jouw nadeel.

Je hebt recht op bedenktijd voordat je besluit in te stemmen met jouw ontslag. Zo kun je juridisch advies inwinnen en eventueel een tegenvoorstel doen.

Wat als ik toch een beëindigingsovereenkomst heb getekend?

In de wet staat dat je 14 dagen de tijd hebt om een ondertekende bijeenkomst te annuleren. De kans is dus groot dat je binnen die 14 dagen na het ondertekenen alsnog onder de overeenkomst uit kunt. Het is daarbij belangrijk dat je je goed laat adviseren. Ben je lid van CNV Vakmensen? Dan kun je terecht bij onze juristen.

2. Stel ons op de hoogte

Stel ons zo snel mogelijk op de hoogte van je situatie. Zeker als je twijfelt of jouw ontslag wel terecht is, is het verstandig om contact op te nemen met CNV Vakmensen.

In sommige gevallen mag jouw werkgever je niet ontslaan. Als je ziek of zwanger bent bijvoorbeeld.

3. Vraag een uitkering aan bij het UWV

Om te voorkomen dat je zonder inkomen komt te zitten, moet je binnen een week na je laatste werkdag (online) een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. Doe je dit niet binnen een week, dan kan dit gevolgen hebben voor je uitkering.

4. Check welke opzegtermijn geldt

Welke opzegtermijn geldt voor jouw werkgever hangt onder meer af van het contract dat je hebt.

Contract voor onbepaalde tijd

Heb je een contract voor onbepaalde tijd? Dan moet je werkgever zich houden aan een opzegtermijn. In de tabel hieronder zie je hoe lang de opzegtermijn  is:

 Hoe lang in dienst? 

 Opzegtermijn werkgever 

 < 5 jaar  1 maand 
 5-10 jaar  2 maanden
 10-15 jaar  3 maanden
 15 > jaar  4 maanden

Het kan ook zijn dat je een langere opzegtermijn hebt afgesproken met je werkgever. Of dit zo is kun je terugvinden in je contract. Soms wordt er ook juist een kortere opzegtermijn afgesproken. Dit kun je nagaan in de cao die op jou van toepassing is.

Tijdelijk contract

Een tijdelijk contract eindigt op de afgesproken einddatum. Werkgever en werknemer kunnen met elkaar afspreken dat het contract ook eerder opgezegd kan worden. Dit moet dan in jouw arbeidsovereenkomst vermeld staan.

Tijdens de opzegtermijn mag je jouw werkzaamheden gewoon blijven uitvoeren. Je krijgt hiervoor ook betaald.

5. Ga na of je recht hebt op een transitievergoeding

Als je 2 jaar of langer bij je werkgever in dienst bent geweest, dan kun je recht hebben op een transitievergoeding (dat wordt ook wel ontslagvergoeding genoemd). 

6. Controleer of je opgebouwde tegoeden worden uitbetaald

Jouw (ex-)werkgever moet opgebouwde verlof- en andere tegoeden uitbetalen. Controleer of dit ook gebeurt.

7. Vraag om een getuigschrift

Is de relatie met jouw werkgever ondanks het ontslag goed? Vraag dan om een getuigschrift of een recommendation op LinkedIn. Dit kan je helpen in de zoektocht naar een nieuwe baan.

ontslagen

 

Je mag nooit worden ontslagen...

 1. als je korter dan 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt bent
 2. als je werkgever tijdens de 2 jaar dat je ziek bent geweest te weinig heeft gedaan aan je re-integratie
 3. als je zwanger of met bevallingsverlof bent
 4. in de eerste 6 weken na een arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van zwangerschap of bevalling
 5. als je een dienstplicht moet vervullen in jouw land van herkomst
 6. op basis van jouw godsdienst, ras, geslacht, leeftijd of een handicap
 7. omdat je lid bent van een vakbond
 8. omdat je gebruik maakt van ouderschapsverlof
 9. omdat je lid bent van een politieke organisatie
 10. omdat het bedrijf waar je werkt wordt overgenomen
 11. omdat je niet op zondag wilt werken

UWV herstelt foutje WW-uitkering

Lees het verhaal