Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Een vereniging van mensen die het iets kan schelen
Thema's

Stappenplan ontslag: dit moet je doen als je wordt ontslagen

Ontslagen worden is altijd naar. Ben jij ontslagen of dreigt er een ontslag? Lees dit stappenplan goed, zodat je weet wat jouw rechten zijn.

Jouw werkgever mag je in ieder geval niet zomaar ontslaan. Hij moet een goede reden hebben en zich houden aan de regels uit het ontslagrecht. Ben je het niet eens met jouw ontslag? Dan kan je werkgever jou alleen ontslaan met een ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter.

Stappenplan ontslag

Krijg je te horen dat je wordt ontslagen, dan is het belangrijk dat je niet per ongeluk verkeerde beslissingen neemt. Dit kan namelijk grote gevolgen hebben. In dit stappenplan lees je waarop je moet letten.

1. Onderteken nooit gelijk iets

Vooral als je niet had verwacht ontslagen te worden kun je je flink overvallen voelen als je het slechte nieuws te horen krijgt. Het aller belangrijkste in deze situatie is niets te ondertekenen. Sommige werkgevers zetten medewerkers onder druk om ter plekke een beëindigingsovereenkomst te ondertekenen. Dit is bijna altijd in jouw nadeel.

Je hebt recht op bedenktijd voordat je besluit in te stemmen met jouw ontslag. Zo kun je juridisch advies inwinnen en eventueel een tegenvoorstel doen.

Wat als ik toch een beëindigingsovereenkomst heb getekend?

In de wet staat dat je 14 dagen de tijd hebt om een ondertekende bijeenkomst te annuleren. De kans is dus groot dat je binnen die 14 dagen na het ondertekenen alsnog onder de overeenkomst uit kunt. Het is daarbij belangrijk dat je je goed laat adviseren. Ben je lid van CNV Vakmensen? Dan kun je terecht bij onze juristen.

2. Stel ons op de hoogte

Stel ons zo snel mogelijk op de hoogte van je situatie. Zeker als je twijfelt of jouw ontslag wel terecht is, is het verstandig om contact op te nemen met CNV Vakmensen.

In sommige gevallen mag jouw werkgever je niet ontslaan. Als je ziek of zwanger bent bijvoorbeeld.

3. Vraag een uitkering aan bij het UWV

Om te voorkomen dat je zonder inkomen komt te zitten, moet je binnen een week na je laatste werkdag (online) een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. Doe je dit niet binnen een week, dan kan dit gevolgen hebben voor je uitkering.

4. Check welke opzegtermijn geldt

Welke opzegtermijn geldt voor jouw werkgever hangt onder meer af van het contract dat je hebt.

Contract voor onbepaalde tijd

Heb je een contract voor onbepaalde tijd? Dan moet je werkgever zich houden aan een opzegtermijn. In de tabel hieronder zie je hoe lang de opzegtermijn  is:

 Hoe lang in dienst? 

 Opzegtermijn werkgever 

 < 5 jaar  1 maand 
 5-10 jaar  2 maanden
 10-15 jaar  3 maanden
 15 > jaar  4 maanden

Het kan ook zijn dat je een langere opzegtermijn hebt afgesproken met je werkgever. Of dit zo is kun je terugvinden in je contract. Soms wordt er ook juist een kortere opzegtermijn afgesproken. Dit kun je nagaan in de cao die op jou van toepassing is.

Tijdelijk contract

Een tijdelijk contract eindigt op de afgesproken einddatum. Werkgever en werknemer kunnen met elkaar afspreken dat het contract ook eerder opgezegd kan worden. Dit moet dan in jouw arbeidsovereenkomst vermeld staan.

Tijdens de opzegtermijn mag je jouw werkzaamheden gewoon blijven uitvoeren. Je krijgt hiervoor ook betaald.

5. Ga na of je recht hebt op een transitievergoeding

Als je 2 jaar of langer bij je werkgever in dienst bent geweest, dan kun je recht hebben op een transitievergoeding (dat wordt ook wel ontslagvergoeding genoemd). 

6. Controleer of je opgebouwde tegoeden worden uitbetaald

Jouw (ex-)werkgever moet opgebouwde verlof- en andere tegoeden uitbetalen. Controleer of dit ook gebeurt.

7. Vraag om een getuigschrift

Is de relatie met jouw werkgever ondanks het ontslag goed? Vraag dan om een getuigschrift of een recommendation op LinkedIn. Dit kan je helpen in de zoektocht naar een nieuwe baan.

Meer over ontslag

Wil je meer informatie over een (dreigend) ontslag? Kies dan hier de situatie die voor jou van toepassing is:

Veelgestelde vragen

 • Ik ben ziek en mijn werkgever wil mij ontslaan, wat nu?

  De vuistregel is: een zieke werknemer mag niet worden ontslagen.

  Er is sprake van een zogenoemd ‘opzegverbod’ tijdens de eerste 2 jaar (tot maximaal 3 jaar) ziekte. Het opzegverbod bij ziekte is ook geldig als er sprake is van een bedrijfseconomische reden voor het ontslag. Bijvoorbeeld doordat er een onderdeel van een onderneming wordt beëindigd. Maar het opzegverbod geldt niet als er sprake is van een volledige bedrijfssluiting.

  Daarnaast is een werkgever ook een transitievergoeding verschuldigd bij een ontslag wegens langdurige ziekte (dus na de periode van 2 of maximaal 3 jaar).

  Word je wegens een bedrijfssluiting ontslagen terwijl je ziek bent, dan heb je recht op 100% uitbetaling van niet-opgenomen vakantie-uren. Ook als je wegens ziekte slechts 70% van jouw loon ontving. Bovendien mag de WAO-uitkering niet in minderheid worden gebracht op de vergoeding van jouw vakantie-uren.

 • Wanneer mag je niet worden ontslagen?

  Er zijn omstandigheden waarin je niet mag worden ontslagen.

  Dat geldt: 

  • als je korter dan 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt bent
  • als je werkgever tijdens de 2 jaar dat je ziek bent geweest te weinig heeft gedaan aan je re-integratie
  • als je zwanger of met bevallingsverlof bent
  • in de eerste 6 weken na een arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van zwangerschap of bevalling
  • als je lid bent van de ondernemingsraad, vaste commissie van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoording
  • als je een dienstplicht moet vervullen in jouw land van herkomst
  • op basis van jouw godsdienst, ras, geslacht, leeftijd of een handicap (discriminatie)
  • omdat je lid bent van een vakbond
  • omdat je gebruik maakt van ouderschapsverlof
  • omdat je lid bent van een politieke organisatie
  • omdat het bedrijf waar je werkt wordt overgenomen
  • omdat je niet op zondag wilt werken