Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Een vereniging van mensen die het iets kan schelen
Thema's

Ontslag: wat zijn mijn rechten?

Als je wordt ontslagen heb je veel vragen. Is mijn ontslag terecht? Heb ik recht op transitievergoeding? Hoe zit het met mijn WW? Het CNV helpt je alle antwoorden te achterhalen en bovendien jouw recht te halen.

Neem altijd contact op met het CNV

Neem als je wordt ontslagen zo snel mogelijk contact op met CNV Vakmensen voor advies en ondersteuning op maat. Zeker als je twijfelt of jouw ontslag wel terecht is, is het verstandig om contact op te nemen met CNV Vakmensen. Of bijvoorbeeld als je een VSO krijgt voorgelegd.

Het is belangrijk dat je in deze emotionele periode niet per ongeluk verkeerde beslissingen neemt. Dit kan namelijk grote gevolgen hebben. In dit stappenplan lees je waarop je moet letten.

Stappenplan na ontslag

1. Onderteken nooit gelijk iets zomaar

Het allerbelangrijkste in deze situatie is niets zomaar te ondertekenen. Sommige werkgevers zetten medewerkers onder druk om ter plekke een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. Dit is bijna altijd in jouw nadeel.

Lees meer over de vaststellingsovereenkomst of VSO 

2. Vraag een WW-uitkering aan

Om te voorkomen dat je zonder inkomen komt te zitten, moet je binnen een week na je laatste werkdag een WW-uitkering aanvragen (online) bij het UWV. Doe je dit later, dan kan dit gevolgen hebben voor je uitkering.

Stappenplan: van ontslag tot WW-uitkering

3. Check je transitievergoeding (voorheen ontslagvergoeding)

Ook al heb je maar één dag gewerkt, aan het eind van elk dienstverband heb je recht op een transitievergoeding.

4. Controleer of je opgebouwde tegoeden worden uitbetaald

Jouw werkgever moet opgebouwde verlof- en andere tegoeden uitbetalen. Controleer of dit ook gebeurt. Vraag desnoods hulp aan CNV Vakmensen.

5. Vraag om een getuigschrift

Is de relatie met jouw werkgever ondanks het ontslag goed? Vraag dan om een getuigschrift of een recommendation op LinkedIn. Dit kan je helpen in de zoektocht naar een nieuwe baan.

6. Pas je gegevens aan in mijn CNV

Als je inkomen minder wordt, val je mogelijk ook in een lagere inkomenscategorie van CNV Vakmensen. In dat geval gaat jouw vakbondscontributie ook omlaag. Je kunt de aanpassing zelf doen in MijnCNV.

7. Neem de tijd om te rouwen

Wie eenmaal thuis zit doet er goed aan voldoende tijd te nemen om te rouwen. Want ook al is er maar weinig aandacht voor, ontslag is emotioneel een ingrijpende gebeurtenis. De impact van baanverlies wordt regelmatig onderschat. Bijna iedereen die zijn baan kwijtraakt moet door een rouwproces. Dat komt omdat je bij ontslag iets verliest. Niet alleen je werk, ook bijvoorbeeld collega’s, een bepaalde status en een vast inkomen.

Veel mensen geven moeilijk aan hun verdriet toe, want ontslag gaat vaak samen met schaamte. Werk heeft veel waarde in onze samenleving. Van kleins af aan groeien we op met het idee dat je iets nuttigs moet doen met je leven. Heb je geen werk, dan tel je niet mee. Daarom is het belangrijk rouw te onderkennen en de ruimte te geven.

Wel doen
- Zorg goed voor jezelf, eet gezond en ga sporten
- Accepteer alle emoties die je voelt
- Gaat het na een aantal maanden niet beter, zoek dan hulp
- Schrijf op wat je voelt en meemaakt, dit helpt bij de verwerking

Niet doen
- Je boosheid en verdriet negeren
- De hele dag in bed blijven liggen
- Meteen een nieuwe baan willen vinden

Laat gratis je ontslagvoorstel controleren

Voor leden van CNV

Start hier

Word nu lid van de vakbond!

 • Antwoord op al je vragen rond de cao
 • Direct rechtshulp*
 • Check op al je vergoedingen
 • Hulp bij het aanvragen van WW
 • Professioneel loopbaanadvies

* Dit geldt voor kwesties ontstaan na aanvang lidmaatschap. Lees de voorwaarden.

Word lid met 50% korting
Al lid? Werf een lid!

Antwoorden op jouw vragen over ontslag

 • Wat is het verschil tussen ontslag via de kantonrechter of via het UWV?

  Wat is het verschil tussen ontslag via de kantonrechter of via het UWV?

  UWV
  Je werkgever kan bij het UWV ontslag voor je aanvragen als hij daar bedrijfseconomische redenen voor heeft of als het gaat om arbeidsongeschiktheid. Elke ontslagreden moet hij onderbouwen met een aantal documenten. Bij een bedrijfseconomische ontslagaanvraag moet de werkgever de jaarstukken van de afgelopen drie jaar aandragen.
  Als werknemer krijg je vervolgens de complete ontslagaanvraag door het UWV toegestuurd, met het verzoek om binnen twee weken schriftelijk te reageren. Je kunt dit doen door een brief te schrijven. Hierbij kan CNV Vakmensen je helpen.

  De beslissing van het UWV wordt schriftelijk en gelijktijdig aan de werknemer en de werkgever gezonden. In deze beslissing staat of de werkgever wel of geen ontslagtoestemming krijgt en waarom. CNV Vakmensen kan je helpen met uitleg en persoonlijk advies en eventueel het indienen van bezwaar tegen de ontslagaanvraag.

  Kantonrechter
  Wil je werkgever jou om een andere reden ontslaan dan langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische redenen? Dan verloopt de ontslagprocedure via de kantonrechter.

  Je werkgever dient een verzoekschrift in waarin de redenen voor het ontslag beschreven staan. Je baas kan bijvoorbeeld beweren dat er sprake is van disfunctioneren. Of veelvuldig te laat komen, ondanks waarschuwingen. Als werknemer kan je hier een schriftelijk verweer tegen indienen. Hier kan CNV Vakmensen je bij helpen. Vervolgens vindt er een zitting plaats bij de rechtbank waar jouw zaak wordt behandeld. De rechter stelt hiervoor het tijdstip vast. Binnen enkele weken volgt de uitspraak. Als de kantonrechter het arbeidscontract ontbindt, heb je mogelijk recht op een transitievergoeding.
 • Wat is de opzegtermijn voor mijn werkgever?

  Wat is de opzegtermijn voor mijn werkgever?

  Welke opzegtermijn geldt voor jouw werkgever hangt onder meer af van het contract dat je hebt.

  Contract voor onbepaalde tijd (vast contract)
  Heb je een contract voor onbepaalde tijd oftewel een vast contract? Dan moet je werkgever zich houden aan een opzegtermijn. In de tabel hieronder zie je hoe lang de opzegtermijn is:

   Hoe lang in dienst? 

   Opzegtermijn werkgever 

   < 5 jaar  1 maand 
   5-10 jaar  2 maanden
   10-15 jaar  3 maanden
   15 > jaar  4 maanden

  Het kan ook zijn dat je een langere opzegtermijn hebt afgesproken met je werkgever. Of dit zo is kun je terugvinden in je contract. Soms wordt er ook juist een kortere opzegtermijn afgesproken. Dit kun je nagaan in de cao die op jou van toepassing is.

  Contract voor bepaalde tijd (tijdelijk contract)
  Een tijdelijk contract eindigt op de afgesproken einddatum. Werkgever en werknemer kunnen met elkaar afspreken dat het contract ook eerder opgezegd kan worden. Dit moet dan in jouw arbeidsovereenkomst vermeld staan.

  Tijdens de opzegtermijn mag je jouw werkzaamheden gewoon blijven uitvoeren. Je krijgt hiervoor ook betaald.

 • Wat is het afspiegelingsbeginsel?

  Wat is het afspiegelingsbeginsel?

  Het afspiegelingsbeginsel is de formule die bepaalt welke medewerkers bij collectief ontslag het bedrijf moeten verlaten. Daarbij wordt eerst gekeken naar welke en hoeveel functiegroepen er zijn  (evenredig ontslag over alle groepen) en vervolgens naar leeftijdsgroepen (evenredig ontslag over alle leeftijden). Er zijn 5 leeftijdscategorieën: 15 tot 25 jaar, 25 tot 35, 35 tot 45, 45 tot 55 en 55 tot pensioenleeftijd.

  Het is dus niet zo dat degene die als laatste binnenkwam als eerste weer wordt ontslagen. Wel is het zo dat mensen die eigenlijk al met pensioen (AOW) hadden kunnen zijn, maar zijn blijven doorwerken, bij een ontslagronde plaats moeten maken voor jongere collega’s. Binnen de 5 leeftijdsgroepen speelt het aantal dienstjaren bij het bedrijf wel weer een rol. 

 • Wat is een sociaal plan?

  Wat is een sociaal plan?

  Een sociaal plan is bedoeld om de gevolgen die een reorganisatie heeft op getroffen medewerkers zo goed mogelijk op te vangen. In een sociaal plan staan bijvoorbeeld afspraken over een extra vergoeding bovenop de wettelijke transitievergoeding of over begeleiding naar ander werk.

  Meer winst of echt in de problemen?
  CNV Vakmensen kijkt grondig naar de reden van de reorganisatie. Gaat het alleen om personeelsuitdunning en dus het maken van (nóg) meer winst? Dan zal het bedrijf daar ook voor moeten betalen, met een stevig sociaal plan. Of zit het bedrijf echt in de problemen? En gebeurt dit alles om een totaal faillissement te voorkomen? Dan onderhandelt CNV Vakmensen meer bescheiden. Maar dan moet de boekhouding daarvoor wel het bewijs leveren.

  Inspraak
  Leden van de vakbond hebben inspraak op het sociaal plan. Gaan zij akkoord met de gemaakte afspraken dan geldt het sociaal plan voor alle werknemers (ook voor niet-vakbondsleden). Lid zijn van de vakbond is dus belangrijk. Want alleen dan kun je hierover meebeslissen.
 • Wat is een transitievergoeding en hoe hoog is die?

  Wat is een transitievergoeding en hoe hoog is die?

  Alle informatie over de transitievergoeding lees je op de pagina over dat onderwerp.
 • Wat is een VSO?

  Wat is een vaststellingsovereenkomst?

  Alle informatie over de vaststellingsovereenkomst lees je op de pagina over dat onderwerp.
 • Hoe werkt de WW?

  Hoe werkt de WW?

  Word je werkloos, dan krijg je te maken met de WW (Werkloosheidswet). Zo werkt het:

  Weken- en jareneis

  Heb je van de laatste 36 weken minimaal 26 weken gewerkt? Dan voldoe je aan de ‘wekeneis’. Je hebt dan recht op een basisuitkering van drie maanden. De eerste twee maanden krijg je 75 procent, de derde maand 70 procent van het voor jou geldende dagloon.
  Voldoe je aan de wekeneis én heb je van de laatste 5 kalenderjaren voordat je werkloos werd minimaal 4 kalenderjaren gewerkt? En heb je in elk van die 4 kalenderjaren minimaal 52 dagen, of vanaf 2013 over 208 uur per jaar loon ontvangen? Dan voldoe je aan de ‘jareneis’. Je krijgt dan een verlengde uitkering die afhankelijk is van je arbeidsverleden. Deze uitkering is 70 procent van het dagloon.

  Arbeidsverleden
  Is jouw (totale) arbeidsverleden 10 jaar of korter, dan heb je voor ieder vol kalenderjaar dat je hebt gewerkt, recht op één maand WW. Dus een arbeidsverleden van acht jaar, geeft recht op acht maanden WW.
  Duurde je totale arbeidsverleden langer dan 10 jaar, dan geldt voor jou dat alle volledige kalenderjaren voor 1 januari 2016, recht geven op één maand WW. Voor alle volledige kalenderjaren na 1 januari 2016 krijg je een halve maand WW.

  Totale duur
  De duur van je WW hangt dus af van de optelsom van de wekeneis en de jareneis, maar kan nooit langer zijn dan de maximale duur van de WW, te weten 24 maanden. De WW is de eerste 2 maanden 75% van het geldende dagloon, daarna 70%.

  Dagloon

  Het dagloon is het loon dat je gemiddeld per dag verdiende bij je laatste werkgever. Voor de WW-uitkering gaat het in beginsel om het gemiddelde loon in het jaar voordat je werkloos werd. Per 1 januari 2020 is het maximum dagloon € 219,28 bruto per dag. Per maand is dat € 4.769,34 bruto. In deze bedragen is de vakantietoeslag al meegerekend.

  Mogelijk ook PAWW-uitkering
  Het kan zijn dat je aan het einde van je wettelijke WW-periode nog steeds werkloos bent. Dan heb je misschien recht op een verlengde uitkering, de PAWW. Daarvoor gelden twee criteria. Ten eerste moet je een arbeidsverleden hebben van 10 jaar of langer. Ten tweede moet jouw werkgever bij de stichting SPAWW zijn aangesloten (in ieder geval op het moment dat je ontslag kreeg). Kijk op je loonstrook om te zien of er premie is ingehouden voor PAWW. Of check op de lijst met aangemelde cao’s op www.spaww.nl.