NOW-regeling 1, 2 en 3 (noodfonds coronacrisis): hoe werkt dat?

Banen en inkomen van werknemers behouden. Dat is het doel van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Na een NOW 1, NOW 2 is nu de NOW 3-periode aangebroken.


De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 3) duurt nog minstens tot eind juni 2021. De belangrijkste aanscherping in de regeling: áls jij je baan kwijt raakt dan is jouw werkgever verplicht om jou te helpen zoeken naar een andere.

Ontslag


Bedrijven krijgen in deze nieuwe steunronde (NOW 3) de ruimte om zonder ontslagboete hun personeelsomvang in te krimpen als de situatie daarom vraagt.
CNV Vakmensen stelde voor de NOW 3 een belangrijke extra voorwaarde: als personeel wordt ontslagen vanwege coronacrisis dan moet de werkgever deze mensen (laten) helpen bij het zoeken van ander werk. Met geld en met loopbaanbegeleiding. Als de werkgever dat niet doet, en toch gebruik maakt van de NOW 3-steun, dan krijgt hij een boete van de overheid.

Geen bonus of dividend


Al eerder regelden wij als vakbond dat het voor bedrijven verboden is om bonussen te verstrekken en dividenduitkeringen aan aandeelhouders te doen als er personeel wordt ontslagen vanwege de coronacrisis terwijl NOW-steun is aangevraagd. Ook mogen grote ondernemingen geen aandelen van zichzelf kopen om zo de winst- en omzetcijfers te beïnvloeden (en zo voor overheidssteun in aanmerking willen komen).
Trek onmiddellijk bij ons aan de bel als jij ziet of hoort als dit in jouw bedrijf toch het geval lijkt te zijn.

Steun wordt minder

De steunmaatregel neemt wel af komend jaar. De NOW 3 is onderverdeeld in 3 kwartalen.
Tot aan januari kunnen ondernemers 80% ondersteuning krijgen op de loonkosten en mogen zij tegelijkertijd hun uitgaven aan personeelskosten (loonsom) met maximaal 10% verkleinen.

Tussen januari en april 2021 daalt de ondersteuning tot maximaal 70% van de loonkosten en mag de loonsom met hooguit 15 % worden verlaagd.

Ten slotte, tussen april en juli 2021, bedraagt de ondersteuning maximaal 60% van de loonkosten en mag de werkgever zijn loonsom met maximaal 20% verlagen.

Schakel CNV Vakmensen in

Dat ‘verlagen van de loonsom’ kan bijvoorbeeld door mensen te ontslaan, door pensionering van medewerkers of door het niet invullen van vacatures. Als jij het idee hebt dat ineens heel veel van dergelijke maatregelen worden genomen in jouw bedrijf, aarzel dan niet om jouw vakbond in te schakelen voor een goed check!

Het spreekt voor zich dat jij CNV Vakmensen moet inschakelen als jouw werkgever of leidinggevende ineens meldt dat jouw baan verdwijnt of ‘dat de hele boel op de schop moet’.
Het is overigens goed denkbaar dat jouw bond, jouw bestuurder, zich voordien al bij jou meldt (dus als de onderneming zich wél keurig volgens de regels meldde).

Oude regels blijven gelden

Schakel ons vooral in als jouw werkgever wel meldt dat er ontslagen komen maar vervolgens niets zegt over begeleiding naar andere werk en over een sociaal plan.
Want ook als de ontslagen worden veroorzaakt door de coronacrisis gelden nog steeds andere afspraken uit de cao en de wet: een transitievergoeding is bijvoorbeeld verplicht. Die vergoeding houdt verband met de periode dat jij bij die werkgever werkt. Ook als dat maar heel kort was, heb je recht op een transitievergoeding!

Veilig/onveilig?

Werk jij op een plek waar je te maken hebt met gasten, bezoekers/reizigers/klanten? En voel jij je daardoor niet veilig? Ons advies is dat je eerst met jouw leidinggevende in gesprek gaat. Welke afspraken gelden er intern? De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kun je daarover ook vragen stellen. Maar je kunt uiteraard ook bij jouw vakbond, CNV Vakmensen terecht. Hieronder vind je onze corona-vragen-en-antwoordenreeks

Veelgestelde vragen over het noodfonds NOW

(Laatste update: 4 november 2020)

 

Wie kan gebruikmaken van de NOW?

 • Welke bedrijven kunnen aanspraak maken op de regeling?

  Welke bedrijven kunnen aanspraak maken op de regeling?

  • Bedrijven die uit voorzorg de deuren sluiten vanwege het coronavirus

  • Bedrijven die, als gevolg van de 1,5 meter afstandseis, dichtgaan omdat de veiligheid in gedrang komt

  • Bedrijven die geopend zijn, maar minder toeloop krijgen

  • Sportclubs en kerkgenootschappen met werknemers, als zij minimaal 20% omzetverlies leiden.

 • Voor welke werknemers geldt deze regeling?

  Voor welke werknemers geldt deze regeling?

  Voor alle werknemers waarvoor loonaangifte wordt gedaan en die zijn verzekerd voor WW, ZW of WIA. Dus ook werknemers met een tijdelijk contract, oproepkrachten, mensen met een nul-urencontract, payrollers en uitzendkrachten.
 • Is de NOW ook voor mijn werkgever die minder werk heeft?

  Mijn werkgever heeft minder werk en ik vrees voor mijn baan. Kan hij gebruikmaken van de NOW?

  Ja, je werkgever kan beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De regeling geldt met terugwerkende kracht.

  Het is goed om te weten dat, zolang jouw werkgever geld krijgt uit deze regeling, jij niet ontslagen kunt worden en je je volledige loon krijgt doorbetaald. Daarnaast snoep je niks af van je WW-rechten. Dit geldt ook als je een flexibel contract hebt of werkt voor een uitzendbureau.
 • Is de NOW ook voor flexcontracten?

  Geldt het noodpakket ook voor werknemers met een flexibel contract, zoals oproep- en uitzendkrachten?

  Ja, de tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op werknemers met een flexibel contract. Denk bijvoorbeeld aan werknemers met een oproepcontract, maar ook uitzendkrachten en payrollers. In het geval van uitzendkrachten moet het uitzendbureau een beroep doen op de regeling en niet het bedrijf waar de uitzendkracht werkt. Om hier aanspraak op te kunnen maken moet je als werknemer wel in dienst blijven bij het uitzendbureau. En dient het uitzendbureau de werknemer het salaris door te blijven betalen. Het kabinet roept werkgevers samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties expliciet op om, indien mogelijk, flexwerkers door te betalen.
 • Kan ik als stagiair of BBL-er ook aanspraak maken op de regeling?

  Kan ik als stagiair of BBL-er ook aanspraak maken op de regeling?

  Ja dat kan, mits je een arbeidsovereenkomst hebt. Een BBL-er heeft, naast een leerwerkovereenkomst, altijd een arbeidsovereenkomst. Voor hen geldt de NOW-regeling dus per definitie. Ontvang je als stagiair wel een stagevergoeding, maar heb je geen arbeidsovereenkomst getekend, dan kun je geen gebruik maken van de regeling.
 • Ik werk wel nog mijn normale uren, kan mijn werkgever een tegemoetkoming krijgen?

  Ik werk wel nog mijn normale uren, kan mijn werkgever een tegemoetkoming krijgen?

  Ja, deze regeling is gebaseerd op omzetverlies, niet op urenverlies. Een voorbeeld: als je in een kledingwinkel werkt kan je werkgever je vragen je gewone uren te komen werken. Maar de winkel heeft veel minder klanten en draait daardoor ook veel minder omzet. Je werkgever kan dan alsnog een deel van je loon vergoed krijgen.
 • Wat kan ik als werknemer zelf doen om onder de NOW te vallen?

  Wat kan ik als werknemer zelf doen om onder de NOW te vallen?

  Wanneer jouw werkgever aan de voorwaarden voldoet, biedt de NOW hem tegemoetkoming in loonkosten. Zelf hoef je dus niets te ondernemen. Dit staat los van je recht op loon.
 • Hoe weet ik of mijn werkgever een tegemoetkoming heeft aangevraagd?

  Hoe weet ik of mijn werkgever een tegemoetkoming heeft aangevraagd?

  Je werkgever is verplicht de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging te informeren als er een tegemoetkoming wordt verleend. Bij het ontbreken hiervan moet hij de werknemers rechtstreeks hierover informeren.

 • Kan een buitenlands moederbedrijf gebruik maken van de NOW?

  Ik werk voor een organisatie met een buitenlands moederbedrijf. De omzet loopt terug. Kan mijn werkgever aanspraak maken op de NOW-regeling?

  Ja, dat kan. Ook buitenlandse bedrijven kunnen de NOW aanvragen. Dat kan echter alleen voor de werknemers waarvoor sociale premie wordt afgedragen in Nederland. De werknemers die dus verzekerd zijn voor de Nederlandse WW/WIA. Voor de regeling wordt namelijk aangesloten bij de loonsom voor de (Nederlandse) sociale verzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekking.

 • Mijn bedrijf maakt deel uit van een groot concern dat wel winst maakt

  Ik werk bij een bedrijf dat meer dan 20% verlies maakt. Dat bedrijf maakt onderdeel uit van een groot concern dat wel winst maakt. Kan mijn werkgever beroep doen op de NOW?

  Ja, dat kan als er – naast de NOW-voorwaarden- ook nog aan bepaalde extra voorwaarden is voldaan: 

  • De werkmaatschappij moet een overeenkomst met de betrokken vakbond hebben over werkbehoud.
  • De werkmaatschappij moet een eigen rechtspersoon zijn, bijvoorbeeld een B.V. 
  • Het concern mag geen dividend of winst uitkeren in 2020 aan aandeelhouders en mag ook geen eigen aandelen inkopen.
  • Er is geen personeels-bv binnen het concern. Dat houdt in dat niet al het personeel van het concern in een BV is geplaatst.  

 

Hoe werkt de NOW-regeling?

 • Hoe werkt de NOW-regeling?

  Zo werkt de NOW-regeling

  • Bij de aanvraag committeert je werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor werknemers over de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

  • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies;

  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden (maart-mei) maar kan worden verlengd met nog eens 3 maanden 

  • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
   - indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
   - indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
   - indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

  • Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
  • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
  • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.
  • Werkgevers betalen het loon aan betrokkenen werknemers 100% door als zij gebruik maken van de tegemoetkomingsregeling.
 • Moet ik, gedurende de tegemoetkoming van de NOW, stoppen met werken?

  Moet ik, gedurende de tegemoetkoming van de NOW, stoppen met werken?

  Nee. Voor jou geldt dat je gewoon kunt blijven werken als er werk is. Je werkgever dient noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen voor een veilige werkomgeving. Ben je ziek of moet je volgens de RIVM-richtlijnen thuiswerken terwijl dit niet kan, dan hoef je niet te werken. Je hebt recht op loon. Dit geldt altijd, ook wanneer je werkgever geen NOW-toekenning ontvangt.
 • Wat betekent de nieuwe regeling voor werkgevers?

  Wat betekent de nieuwe regeling voor werkgevers?

  Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom). Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming van de loonkosten. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen.
 • Mijn werkgever zou nu juist een topomzet draaien, wordt daar nog rekening mee gehouden?

  Mijn werkgever zou nu juist een topomzet draaien, wordt daar nog rekening mee gehouden?

  In de eerste versie van de NOW was daar nog geen rekening mee gehouden. Bij de NOW 2.0 worden bedrijven met een seizoenspatroon wel tegemoet gekomen, doordat bij de referentiemaand is gekozen voor maart, in plaats van januari. Deze aanpassing biedt uitkomst voor seizoensbedrijven die tussen januari en maart van dit jaar een toename in personeel hadden.
  Voor bedrijven met een seizoenspatroon is ook een oplossing gezocht voor het eerste tijdvak. Daarvoor geldt dat indien de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van drie maal januari, de loonsom van maart als uitgangspunt wordt genomen. Hiermee gaat het subsidiebedrag voor de werkgever omhoog. Deze nieuwe rekenmethode geldt automatisch voor alle werkgevers met een hogere gemiddelde loonsom in de periode maart tot en met mei dan in de maand januari.

   

 

Hoe zit het met mijn salaris?

 • Krijg ik mijn normale salaris en kan ik worden ontslagen

  Krijg ik mijn normale salaris en kan ik worden ontslagen?

  Het doel van de regeling is dat zoveel mogelijk mensen hun baan behouden en hun gewone salaris krijgen. Daarom kent de regeling voorwaarden. Je werkgever moet zijn medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen. En je werkgever mag tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

 • Wordt mijn loon doorbetaald als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

  Wordt mijn loon doorbetaald als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

  Ja, jouw loon wordt gewoon doorbetaald. Als je in dienst bent bij je werkgever, dan heb je recht op 100% doorbetaling, zolang het dienstverband duurt. Dit geldt ook wanneer je grotendeels niet werkt. Het recht op loondoorbetaling bestaat, zolang de arbeidsovereenkomst duurt, ook als je werkgever geen NOW-ontvangt.

 • Krijg ik 90% of 100% van mijn salaris?

  Mijn werkgever zegt dat ik onder de NOW-maatregel val en dus maar 90% van mijn loon krijgt. Die laatste 10% wil hij niet betalen. Mag dat?

  Jouw werkgever moet die laatste 10% betalen. De NOW-maatregel is juist bedacht om mensen aan het werk te houden én hun volledige salaris te behouden, zodat ze in staat blijven om hun (woon)lasten te betalen.
 • Krijg ik ook een tegemoetkoming als ik extra uren werk?

  Ik heb een contract voor 10 uur per week, maar werk altijd veel meer. Ik werk elke week wel 24 uur. Kan mijn werkgever nu voor 24 uur een tegemoetkoming vragen?

  Ja, de NOW voorziet ook in tegemoetkoming in de loonkosten van werkgevers wanneer zij meer loon betalen aan de werknemers met een flexibele arbeidsomvang dan waar zij wettelijk toe verplicht zijn. De NOW stimuleert de werkgever daarmee om in de situatie waar geen loondoorbetalingsverplichting bestaat op grond van de wet, toch coulance-halve het loon door te betalen.

 • Zit er een maximum aan de hoogte van het loon dat wordt vergoed?

  Zit er een maximum aan de hoogte van het loon dat wordt vergoed?

  Er zit een maximum aan het loon per werknemer van 9538,- bruto euro per maand. Werkgevers krijgen tot maximaal 90% van dit bedrag vergoed. Loon boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5 procent van de werkenden valt onder dit maximum.

 • Mijn werkgever wil de laatste 10% niet betalen

  Mijn werkgever zegt dat ik onder de NOW-maatregel val en dus maar 90% van mijn loon krijg. Die laatste 10% wil hij niet betalen. Mag dat?

  Jouw werkgever moet die laatste 10% betalen, anders krijgt hij zelf niets van de overheid. De NOW-maatregel is juist bedacht om mensen aan het werk te houden én hun volledige salaris. Zodat ze in staat blijven om hun (woon)lasten te betalen en straks – als het allemaal weer wat beter gaat, wellicht zelfs weer leuke dingen.

 

Krijg ik nog vakantiegeld en reiskosten?

 • Wordt mijn vakantiegeld doorbetaald als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

  Wordt mijn vakantiegeld doorbetaald als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

  De werkgever ontvangt met de subsidie ook een compensatie voor de opbouw van de vakantiebijslag over de maanden dat de regeling van kracht is. Het overige deel van je vakantiegeld wordt niet gesubsidieerd, maar behoor je natuurlijk wel gewoon te krijgen. Voor de vraag hoe en wanneer de werkgever het vakantiegeld uitbetaalt, geldt de wettelijke regel dat de opgebouwde vakantiebijslag over de periode juni 2019 t/m mei 2020 in de maand juni 2020 moet zijn uitbetaald. In de regel betaald de werkgever je vakantiegeld uit in mei met het loon van die maand, maar dan kan van worden afgeweken in uitzondering. Van dit tijdstip kan worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst, bijvoorbeeld een cao of arbeidsovereenkomst.
 • Krijg ik reiskosten doorbetaald als ik onder de NOW val?

  Krijg ik reiskosten doorbetaald als ik onder de NOW val?

  Als je, op basis van je contract, recht hebt op reiskostenvergoeding, dan heb je recht op doorbetaling hiervan, zolang jouw arbeidsovereenkomst duurt. Dit kan mogelijk anders zijn, wanneer je door de coronacrisis niet werkt en geen reiskosten maakt.

 

Houd ik mijn baan en WW-rechten?

 • Wat gebeurt er als mijn werkgever mij toch ontslaat, als hij een NOW-aanvraag heeft ingediend?

  Wat gebeurt er als mijn werkgever mij toch ontslaat, als hij een NOW-aanvraag heeft ingediend?

  Je werkgever mag in de periode dat hij NOW aanvraagt geen mensen ontslaan om bedrijfseconomische redenen. Deed hij dat tijdens de NOW 1.0 toch, dan wordt jouw loon plus 50% afgetrokken van het bedrag waar de tegemoetkoming op is gebaseerd. Je werkgever krijgt daarmee dus in feite een geldboete. Let op: een ontslag om een andere reden kan in deze periode wel gewoon doorgaan. 
  In de NOW 2.0 is deze voorwaarde gewijzigd. Wanneer bedrijven meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, is hier een akkoord met de vakbonden voor nodig. Zo niet dan volgt er een boete in de vorm van een korting van 5% op de gehele NOW-compensatie. Deze boete kan met name voor grote bedrijven hoger zijn dan de boete die in de NOW 1.0 zat.

   
 • Hoe zit het met mijn WW-rechten?

  Hoe zit het met mijn WW-rechten?

  De NOW-regeling gaat niet ten koste van je WW-rechten. Mocht je binnenkort toch je baan verliezen, dan maak je aanspraak op je volledige WW-duur.

 

Mijn werkgever heeft een tegemoetkoming aangevraagd. Wat nu?

 • Kan mijn werkgever een voorschot krijgen?

  Mijn werkgever draait groot omzetverlies. Ik ben bang dat hij in financiële nood komt. Kan hij een voorschot krijgen?

  Ja, zodra de aanvraag is ingediend en door het UWV beoordeeld, kan er een voorschot worden gegeven van 80%, verdeeld in 3 termijnen. De eerste betaling zal binnen 2-4 weken worden overgemaakt aan de werkgever.

 • Mag mijn werkgever de tegemoetkoming voor iets anders gebruiken?

  Mag mijn werkgever de tegemoetkoming voor iets anders gebruiken?

  Nee, in de regeling is expliciet opgenomen dat je werkgever de tegemoetkoming alleen mag gebruiken voor de betaling van het loon.

 • Wordt mijn werkgever nog gecontroleerd?

  Wordt mijn werkgever nog gecontroleerd?

  Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de tegemoetkoming is toegekend, dient je werkgever definitieve vaststelling van de tegemoetkoming aan te vragen. Hij zal hierbij onder andere een accountantsverklaring moeten laten zien. Ook moet je werkgever een goede administratie voeren, zodat de tegemoetkoming kan worden vastgesteld en gecontroleerd.

 • Wat als mijn werkgever ondanks de noodmaatregelen toch failliet gaat?

  Wat als mijn werkgever ondanks de noodmaatregelen toch failliet gaat?

  Dan gelden de gebruikelijke regels rond faillissement. De curator zegt de arbeidsovereenkomst op. Je hebt dan recht op een faillisementsuitkering via het UWV.

  UWV betaalt dan het volgende:

  • Je loon over maximaal 13 weken, voordat je ontslag hebt gekregen. Onder loon valt ook prestatietoeslag, dienstjarentoeslag, ploegentoeslag, overige toeslagen, overwerk, spaarregelingen, reisuren, kilometervergoeding en andere cao-vergoedingen.
  • Je loon vanaf de faillisementsdatum tot aan het einde van de opzegtermijn (maximaal 6 weken).
  • Je vakantiegeld, openstaande vakantiedagen en pensioenafdracht (maximaal 12 maanden voordat je ontslag hebt gekregen).

 

NOW 2.0 bevat een inspanningsverplichting voor werkgevers rond scholing hoe zit dat?

 • Hoe zit het met de voorwaarde over scholing?

  Wat betekent de inspanningsverplichting voor werkgevers om een ontwikkeladvies of scholing te stimuleren?

  Voor het tweede tijdvak van de NOW, de NOW 2.0, geldt dat werkgevers hun best moeten doen om werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen, zodat ze uitzicht houden op werk. Op het moment dat het werk sterk is verminderd of dreigt te verdwijnen, is er mogelijk ruimte voor oriëntatie op een andere loopbaan en/of scholing richting ander werk. Werkgevers kunnen hun werknemers stimuleren door bijvoorbeeld tijd of middelen, bijvoorbeeld uit O&O-fondsen, beschikbaar te stellen.

 • Wat doet het kabinet zelf als het gaat om de inspanningsverplichting rond scholing?

  Wat doet het kabinet zelf als het gaat om de inspanningsverplichting rond scholing?

  Ter ondersteuning stelt het kabinet € 50 mln. beschikbaar voor een crisispakket ‘NL leert door’. Daarmee kunnen mensen die door de crisis hun werk verloren hebben of dreigen te verliezen zich heroriënteren op baankansen en daarvoor zo nodig (online) scholing volgen. Dit crisispakket heeft een looptijd van juli tot en met december 2020. Nadere informatie en voorlichting hierover volgt. 
 • Hoe controleer je werkgevers op deze inspanningsverlichting

  Hoe wordt geborgd dat werkgevers werknemers stimuleren tot een ontwikkeladvies en/of scholing?

  Werkgevers die gebruikmaken van NOW zijn verplicht om hun OR te informeren over het feit dat zij deelnemen aan NOW. Mochten werkgevers niet uit zich zelf aandacht geven aan loopbaanontwikkeling en scholing, dan kan de OR of personeelsvertegenwoordiging de vinger aan de pols houden en de werkgever hierop aanspreken.