NOW-regeling (noodfonds coronacrisis): hoe werkt dat?

Banen en inkomen van werknemers behouden. Dat is het doel van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze tijdelijke noodmaatregel vervangt per direct de regeling voor werktijdverkorting. Dat is goed nieuws, niet alleen voor vaste werknemers, maar ook voor flexkrachten en uitzendkrachten.

Wat houdt de noodmaatregel in?

Veel bedrijven hebben vanwege de coronacrisis plotseling te maken met veel minder werk of zelfs helemaal geen werk. Als er sprake is van minimaal 20% verwacht omzetverlies, mag je werkgever een beroep doen op het Noodfonds NOW. Dat betekent dat de overheid financieel bijspringt, zodat in deze crisistijd toch iedereen in dienst kan blijven en zijn inkomen houdt.

De regeling geldt voor een periode van 3 maanden en gaat per maandag 6 april 2020 in. De meting heeft betrekking op de loondoorbetaling en omzetdaling vanaf 1 maart 2020. Dus met terugwerkende kracht. Mogelijk kan je werkgever na deze 3 maanden om een verlenging vragen van nog eens 3 maanden.

Aanvullende informatie over het Noodfonds vind je op Rijksoverheid.nl.

 

Veelgestelde vragen over het noodfonds NOW

(Laatste update: donderdag 2 april 2020 13.45 uur)

 

Wie kan gebruikmaken van de NOW?

 • Welke bedrijven kunnen aanspraak maken op de regeling?

  Welke bedrijven kunnen aanspraak maken op de regeling?

  • Bedrijven die uit voorzorg de deuren sluiten vanwege het coronavirus

  • Bedrijven die, als gevolg van de 1,5 meter afstandseis, dichtgaan omdat de veiligheid in gedrang komt, bijvoorbeeld bij kappers of rijinstructeurs.

  • Bedrijven die geopend zijn, maar minder toeloop krijgen, bijvoorbeeld kledingwinkels of campinghouders.

  • Sportclubs en kerkgenootschappen met werknemers, als zij minimaal 20% omzetverlies leiden.

 • Voor welke werknemers geldt deze regeling?

  Voor welke werknemers geldt deze regeling?

  Voor alle werknemers waarvoor loonaangifte wordt gedaan en die zijn verzekerd voor WW, ZW of WIA. Dus ook werknemers met een tijdelijk contract, oproepkrachten, mensen met een nul-urencontract, payrollers en uitzendkrachten.
 • Is de NOW ook voor mijn werkgever die minder werk heeft?

  Mijn werkgever heeft minder werk en ik vrees voor mijn baan. Zijn er regelingen waar hij aanspraak op kan maken?

  Je werkgever kan beroep doen op de aangekondigde nieuwe regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De aanvragen kunnen waarschijnlijk met ingang van 6 april a.s. worden ingediend bij het UWV. De regeling geldt met terugwerkende kracht voor het loon vanaf 1 maart. Mocht jouw werkgever al werktijdverkorting hebben aangevraagd, dan valt deze onder de nieuwe regeling. 

  Het is goed om te weten dat, zolang jouw werkgever geld krijgt uit deze regeling, jij niet ontslagen kunt worden en je je volledige loon krijgt doorbetaald. Daarnaast snoep je niks af van je WW-rechten. Dit geldt ook als je een flexibel contract hebt of werkt voor een uitzendbureau werk.
 • Is de NOW ook voor flexcontracten?

  Geldt het nieuwe noodpakket ook voor werknemers met een flexibel contract, zoals oproep- en uitzendkrachten?

  Ja, de nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op werknemers met een flexibel contract. Denk bijvoorbeeld aan werknemers met een oproepcontract, maar ook uitzendkrachten en payrollers. In het geval van uitzendkrachten moet het uitzendbureau een beroep doen op de regeling en niet het bedrijf waar de uitzendkracht werkt. Om hier aanspraak op te kunnen maken moet je als werknemer wel in dienst blijven bij het uitzendbureau. En dient het uitzendbureau de werknemer het salaris door te blijven betalen. Het kabinet roept werkgevers samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties expliciet op om, indien mogelijk, flexwerkers door te betalen.
 • Kan ik als stagiair of BBL-er ook aanspraak maken op de regeling?

  Kan ik als stagiair of BBL-er ook aanspraak maken op de regeling?

  Ja dat kan, mits je een arbeidsovereenkomst hebt. Een BBL-er heeft, naast een leerwerkovereenkomst, altijd een arbeidsovereenkomst. Voor hen geldt de NOW-regeling dus per definitie. Ontvang je als stagiair wel een stagevergoeding, maar heb je geen arbeidsovereenkomst getekend, dan kun je geen gebruik maken van de regeling.
 • Ik werk wel nog mijn normale uren, kan mijn werkgever een tegemoetkoming krijgen?

  Ik werk wel nog mijn normale uren, kan mijn werkgever een tegemoetkoming krijgen?

  Ja, deze regeling is gebaseerd op omzetverlies, niet op urenverlies. Een voorbeeld: als je in een kledingwinkel werkt kan je werkgever je vragen je gewone uren te komen werken. Maar de winkel heeft veel minder klanten en draait daardoor ook veel minder omzet. Je werkgever kan dan alsnog een deel van je loon vergoedt krijgen.
 • Wat kan ik als werknemer zelf doen om onder de NOW te vallen?

  Wat kan ik als werknemer zelf doen om onder de NOW te vallen?

  Wanneer jouw werkgever aan de voorwaarden voldoet, biedt de NOW hem tegemoetkoming in loonkosten. Zelf hoef je dus niets te ondernemen. Dit staat los van je recht op loon.
 • Hoe weet ik of mijn werkgever een tegemoetkoming heeft aangevraagd?

  Hoe weet ik of mijn werkgever een tegemoetkoming heeft aangevraagd?

  Je werkgever is verplicht de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging te informeren als er een tegemoetkoming wordt verleend. Bij het ontbreken hiervan moet hij de werknemers rechtstreeks hierover informeren.

 

Hoe werkt de NOW-regeling?

 • Hoe werkt de NOW-regeling?

  Zo werkt de NOW-regeling

  • Bij de aanvraag committeert je werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor werknemers over de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

  • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies;

  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden;

  • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;

  • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
   - indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
   - indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
   - indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

  • Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
  • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
  • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.
  • Werkgevers betalen het loon aan betrokkenen werknemers 100% door als zij gebruik maken van de tegemoetkomingsregeling.
 • Moet ik, gedurende de tegemoetkoming van de NOW, stoppen met werken?

  Moet ik, gedurende de tegemoetkoming van de NOW, stoppen met werken?

  Nee. Voor jou geldt dat je gewoon kunt blijven werken als er werk is. Je werkgever dient noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen voor een veilige werkomgeving. Ben je ziek of moet je volgens de RIVM-richtlijnen thuiswerken terwijl dit niet kan, dan hoef je niet te werken. Je hebt recht op loon. Dit geldt altijd, ook wanneer je werkgever geen NOW-toekenning ontvangt.
 • Wat betekent de nieuwe regeling voor werkgevers?

  Wat betekent de nieuwe regeling voor werkgevers?

  Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom). Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming van de loonkosten. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Deze periode kan éénmalig worden verlengd met 3 maanden. Aan deze verlenging kunnen wel voorwaarden worden verbonden. Als dat zo is, wordt dat later bekend gemaakt.
 • Mijn werkgever zou nu juist een topomzet draaien, wordt daar nog rekening mee gehouden?

  Mijn werkgever zou nu juist een topomzet draaien, wordt daar nog rekening mee gehouden?

  Vanwege de snelheid waarmee het noodpakket moet worden ingevoerd is er helaas geen ruimte voor maatwerk. Bijvoorbeeld voor een sector die juist in deze periode een topomzet zou draaien. Denk aan bepaalde horecazaken of seizoensbedrijven. De omzet wordt vergeleken met 25% van de omzet van 2019.

 

Hoe zit het met mijn salaris?

 • Krijg ik mijn normale salaris en kan ik worden ontslagen

  Krijg ik mijn normale salaris en kan ik worden ontslagen?

  Het doel van de regeling is dat zoveel mogelijk mensen hun baan behouden en hun gewone salaris krijgen. Daarom kent de regeling twee aanvullende voorwaarden. Je werkgever moet zijn medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen. En je werkgever mag tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

 • Wordt mijn loon doorbetaald als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

  Wordt mijn loon doorbetaald als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

  Ja, jouw loon wordt gewoon doorbetaald. Als je in dienst bent bij je werkgever, dan heb je recht op 100% doorbetaling, zolang het dienstverband duurt. Dit geldt ook wanneer je grotendeels niet werkt. Het recht op loondoorbetaling bestaat, zolang de arbeidsovereenkomst duurt, ook als je werkgever geen NOW-ontvangt.

 • Krijg ik 90% of 100% van mijn salaris?

  Mijn werkgever zegt dat ik onder de NOW-maatregel val en dus maar 90% van mijn loon krijgt. Die laatste 10% wil hij niet betalen. Mag dat?

  Jouw werkgever moet die laatste 10% betalen. De NOW-maatregel is juist bedacht om mensen aan het werk te houden én hun volledige salaris te behouden, zodat ze in staat blijven om hun (woon)lasten te betalen.
 • Krijg ik ook een tegemoetkoming als ik extra uren werk?

  Ik heb een contract voor 10 uur per week, maar werk altijd veel meer. Ik werk elke week wel 24 uur. Kan mijn werkgever nu voor 24 uur een tegemoetkoming vragen?

  Ja, de NOW voorziet ook in tegemoetkoming in de loonkosten van werkgevers wanneer zij meer loon betalen aan de werknemers met een flexibele arbeidsomvang dan waar zij wettelijk toe verplicht zijn. De NOW stimuleert de werkgever daarmee om in de situatie waar geen loondoorbetalingsverplichting bestaat op grond van de wet, toch coulance-halve het loon door te betalen.

 • Zit er een maximum aan de hoogte van het loon dat wordt vergoed?

  Zit er een maximum aan de hoogte van het loon dat wordt vergoed?

  Er zit een maximum aan het loon per werknemer van 9538,- bruto euro per maand. Werkgevers krijgen tot maximaal 90% van dit bedrag vergoed. Loon boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5 procent van de werkenden valt onder dit maximum.

 

Krijg ik nog vakantiegeld en reiskosten?

 • Wordt mijn vakantiegeld doorbetaald als met werkgever een NOW-toekenning heeft?

  Wordt mijn vakantiegeld doorbetaald als met werkgever een NOW-toekenning heeft?

  De werkgever ontvangt met de subsidie ook een compensatie voor de opbouw van de vakantiebijslag over de maanden maart, april en mei. Dit zijn ook de 3 maanden dat de regeling van kracht is. Het overige deel van je vakantiegeld wordt niet gesubsidieerd, maar behoor je natuurlijk wel gewoon te krijgen. Voor de vraag hoe en wanneer de werkgever het vakantiegeld uitbetaalt, geldt de wettelijke regel dat de opgebouwde vakantiebijslag over de periode juni 2019 t/m mei 2020 in de maand juni 2020 moet zijn uitbetaald. In de regel betaald de werkgever je vakantiegeld uit in mei met het loon van die maand, maar dan kan van worden afgeweken in uitzondering. Van dit tijdstip kan worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst, bijvoorbeeld een cao of arbeidsovereenkomst.
 • Krijg ik reiskosten doorbetaald als ik onder de NOW val?

  Krijg ik reiskosten doorbetaald als ik onder de NOW val?

  Als je, op basis van je contract, recht hebt op reiskostenvergoeding, dan heb je recht op doorbetaling hiervan, zolang jouw arbeidsovereenkomst duurt. Dit kan mogelijk anders zijn, wanneer je door de coronacrisis niet werkt en geen reiskosten maakt.

 

Houd ik mijn baan en WW-rechten?

 • Wat gebeurt er als mijn werkgever mij toch ontslaat, als hij een NOW-aanvraag heeft ingediend?

  Wat gebeurt er als mijn werkgever mij toch ontslaat, als hij een NOW-aanvraag heeft ingediend?

  Je werkgever mag in de periode van 18 maart tot 31 mei a.s. geen ontslagvergunning om bedrijfseconomische redenen voor jou aanvragen bij het UWV. Doet hij dit toch, dan wordt jouw loon plus 50% afgetrokken van het bedrag waar de tegemoetkoming op is gebaseerd. Je werkgever krijgt daarmee dus in feite een geldboete. Let op: een ontslag om een andere reden kan in deze periode wel gewoon doorgaan.

 • Hoe zit het met mijn WW-rechten?

  Hoe zit het met mijn WW-rechten?

  In tegenstelling tot de ‘normale’ regeling werktijdverkorting (wtv) gaat deze regeling niet ten koste van je WW-rechten. Mocht je binnenkort toch je baan verliezen, dan maak je aanspraak op je volledige WW-duur.

 

Mijn werkgever heeft een tegemoetkoming aangevraagd. Wat nu?

 • Wanneer krijgt mijn werkgever deze tegemoetkoming uitbetaald?

  Wanneer krijgt mijn werkgever deze tegemoetkoming uitbetaald?

  Het UWV streeft ernaar het noodloket voor de aanvragen per 6 april a.s. te openen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen 2 tot 4 weken een voorschot ontvangen. Het voorschot bedraagt 80% van de tegemoetkoming.

 • Kan mijn werkgever een voorschot krijgen?

  Mijn werkgever draait groot omzetverlies. Ik ben bang dat hij in financiële nood komt. Kan hij een voorschot krijgen?

  Ja, zodra de aanvraag is ingediend en door het UWV beoordeeld, kan er een voorschot worden gegeven van 80%, verdeeld in 3 termijnen. De eerste betaling zal binnen 2-4 weken worden overgemaakt aan de werkgever.

 • Mag mijn werkgever de tegemoetkoming voor iets anders gebruiken?

  Mag mijn werkgever de tegemoetkoming voor iets anders gebruiken?

  Nee, in de regeling is expliciet opgenomen dat je werkgever de tegemoetkoming alleen mag gebruiken voor de betaling van het loon.

 • Wordt mijn werkgever nog gecontroleerd?

  Wordt mijn werkgever nog gecontroleerd?

  Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de tegemoetkoming is toegekend, dient je werkgever definitieve vaststelling van de tegemoetkoming aan te vragen. Hij zal hierbij onder andere een accountantsverklaring moeten laten zien. Ook moet je werkgever een goede administratie voeren, zodat de tegemoetkoming kan worden vastgesteld en gecontroleerd.

 • Wat als mijn werkgever ondanks de noodmaatregelen toch failliet gaat?

  Wat als mijn werkgever ondanks de noodmaatregelen toch failliet gaat?

  Dan gelden de gebruikelijke regels rond faillissement. De curator zegt de arbeidsovereenkomst op. Je hebt dan recht op een faillisementsuitkering via het UWV.

  UWV betaalt dan het volgende:

  • Je loon over maximaal 13 weken, voordat je ontslag hebt gekregen. Onder loon valt ook prestatietoeslag, dienstjarentoeslag, ploegentoeslag, overige toeslagen, overwerk, spaarregelingen, reisuren, kilometervergoeding en andere cao-vergoedingen.
  • Je loon vanaf de faillisementsdatum tot aan het einde van de opzegtermijn (maximaal 6 weken).
  • Je vakantiegeld, openstaande vakantiedagen en pensioenafdracht (maximaal 12 maanden voordat je ontslag hebt gekregen).

 

Waarom vervangt de NOW de werktijdverkorting?

 • Waarom wordt de regeling werktijdverkorting vervangen?

  Waarom wordt de regeling werktijdverkorting vervangen?

  De coronacrisis heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling van werktijdverkorting (wtv). Het is gebleken dat deze daar niet op berekend is en zal daarom worden vervangen door een nieuwe Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).
 • Wat verandert er met de NOW?

  Wat is het verschil tussen de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid en Werktijdverkorting? Wat verandert er precies?

  De NOW kent andere voorwaarden dan de regeling werktijdverkorting (wtv-regeling). Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoet komen en wil dit sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling. Werkgevers kunnen onder de NOW een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Bij de wtv-regeling werd de werkgever achteraf gecompenseerd.

  Het aanvraagproces is door loskoppeling van de wtv en WW sterk vereenvoudigd, en er worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd. Daarnaast wordt in plaats van werkvermindering omzetverlies als criterium gebruikt. En om werkgevers snel duidelijkheid en zekerheid te bieden, hoeft onder de nieuwe regeling niet te worden aangetoond in welke mate de buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen tot het omzetverlies.