Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Mantelzorg en werk

Wat is een mantelzorgmakelaar?

Een mantelzorgmakelaar is een onafhankelijke professional, die op de hoogte is van de laatste wetten en regelgeving rondom mantelzorg en geeft ondersteuning op het gebied van Zorg, Wonen, Welzijn, Inkomen en Arbeid. De mantelzorger heeft actuele kennis van de 5 zorgwetten (WMO, WLZ, ZvW, Jeugdwet en Participatiewet) en is gecertificeerd en aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Mantelzorgmakelaars.

Waarom zou je een mantelzorgmakelaar inschakelen?

Een mantelzorgmakelaar kan de mantelzorger met een zorgvraag of probleem ondersteunen en ontlasten. Niet door verantwoordelijkheden van de mantelzorger over te nemen maar juist door naast de mantelzorger te gaan staan en als gids de mantelzorger door het ingewikkelde speelveld van wetgeving en zorg te leiden en het vinden van de kortste weg naar het juiste loket. Dat doet de mantelzorgmakelaar door de taken van de mantelzorger in kaart te brengen, de situatie te analyseren en te informeren over de mogelijkheden op basis waarvan de mantelzorger zelf keuzes kan maken. Vervolgens kan de mantelzorgmakelaar in overleg met de mantelzorger regeltaken overnemen zodat de mantelzorger zich kan blijven concentreren op de zorgtaken, gezin en werk om overbelasting te voorkomen. De regie blijft altijd bij de mantelzorger.

Kan iedereen een mantelzorgmakelaar inschakelen?


Ja, als het voor jou als mantelzorger allemaal te ingewikkeld wordt, dan kan het inschakelen van een mantelzorgmakelaar handig zijn. Het advies is altijd wel, zoek een gecertificeerde mantelzorgmakelaar, aangesloten bij de Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars (BMZM).

Check ook even je zorgverzekering. In veel aanvullende pakketten van zorgverzekeringen zijn vergoedingen voor mantelzorg opgenomen. Zo vind je vaak een vergoeding voor het inschakelen van een mantelzorgmakelaar.

Bekijk het overzicht vergoeding mantelzorgmakelaar >