basisinkomen
Basisinkomen: doen of niet doen?
Ik ben solidair!

Ik ben solidair: het basisinkomen

Basisinkomen is een vast inkomen zonder tegenprestatie voor alle volwassen Nederlanders. Wat vind jij van het basisinkomen? Hoe organiseren we een zinvolle deelname aan de maatschappij naast betaald werk? Daarover ging CNV Vakmensen in gesprek tijdens 17 bijeenkomsten voor leden en niet-leden.

Meer robots, minder arbeidsplaatsen

Waarom is dit ineens actueel? We zien robotisering om ons heen: meer robots, minder arbeidsplaatsen/werknemers. Kortom, een vervanging en een verandering tegelijk. De economie groeit nog steeds, het aantal arbeidsplaatsen niet. 

Onbetaald werk wordt belangrijker

We accepteren dat niet iedereen meer werkt of kan werken. Naast betaald werken is onbetaald werk steeds belangrijker aan het worden. Denk aan mantelzorg, noaberhulp, vrijwilligerswerk en dergelijke. 

Wat zijn jouw argumenten?

Onderaan deze pagina vind je een reeks dilemma’s over het basisinkomen op een rij. Het is heel goed mogelijk dat jij nog andere argumenten hebt om vóór, of juist tegen invoering van een basisinkomen te zijn. Uit eigenbelang, of uit oogpunt van de belangen van hele groepen mensen.

Je kunt nog meediscussiëren op Je Achterban

basisinkomen

 

Experimenten met basisinkomen hard nodig

CNV Vakmensen vindt experimenten rondom herverdeling van werk en inkomen hard nodig.

Lees het opiniestuk

Het basisinkomen: 6 dilemma's

 • 1. Activiteit of luiheid?

  Als iedereen ‘gratis’ geld krijgt, dan wil niemand er meer voor werken.

  Luiheid ligt op de loer. Of juist omgekeerd. Met basisgeld op de bankrekening ontstaat veel meer ruimte om na te denken over wat je écht wilt doen; en dat ook te gáán doen. Je boterham is immers al (dun) belegd.
 • 2. Is het wel te betalen?

  Basisinkomen kost vele miljarden, maar dat kosten uitkeringen ook.

  Basisinkomen wordt verzameld via belasting en daarna weer verdeeld over iedereen. Maar het is ook nu al zo dat iedereen meebetaalt aan uitkeringen, toeslagen, heffingskortingen en studiefinanciering; én alle bureaucratie die nodig is om deze regelingen uit te voeren.
 • 3. Noemen we alleen dingen die geld opleveren werk?

  Nu wordt iedereen geacht met werken geld te verdienen.

  Het uitgangspunt is min of meer dat je voor de kost zult moeten werken. Met een basisinkomen kun je ook werken zonder vergoeding. Je basislevensonderhoud is al geregeld. Ruimte ontstaat voor zorgen voor de ander, voor onbetaalde tijdsbesteding. En die tijdsbesteding wordt niet langer als tweederangs gezien.
 • 4. Solidariteit

  Introductie van het basisinkomen vraagt om een nieuwe invulling van de solidariteit.

  Basisinkomen geeft een vloer voor iedereen. Sterkere financiële schouders zullen meer bijdragen dan de zwakkeren. Een basisinkomen kent geen controle en voorwaarden. Dit levert tegelijk de vraag op voor welke groepen het ter beschikking komt. Geldt het ook voor mensen die uit het buitenland naar Nederland komen voor werk of studie?
 • 5. Kind of badwater?

  Gooi je met de introductie van het basisinkomen niet onbedoeld iets weg wat je eigenlijk beter kunt behouden?

  Waarom zou je een basisinkomen instellen als je nu al een (fijnmazig) stelsel hebt van uitkeringen en toeslagen? Daarbij wordt immers gestreefd naar maatwerk.
 • 6. De arbeidsmarkt en het basisinkomen

  Robots leiden tot een andere verdeling van banen tussen mens en machine.

  Sommigen zeggen dat robots heel veel nieuwe banen opleveren. Anderen zeggen dat het veel werklozen zal betekenen. Basisinkomen ligt voor de hand als je ervan uitgaat dat er vooral veel werklozen zullen komen door de inzet van robots.

  Wat doet basisinkomen dan met de prijs van arbeid? Trekt de werkgever het basisinkomen af van het werkinkomen? Of krijgt de werknemer er – bijvoorbeeld – € 1.000 bij? In beide scenario’s is de impact op de arbeidsmarkt groot.

  Een basisinkomen zou voor zzp’ers en flexkrachten een mooie aanvulling zijn op het lagere of sterk wisselende inkomen. Anderen stellen dat juist door een basisinkomen de prijs per gewerkt uur van een zzp’er nooit omhoog zal kunnen. Het blijft dan sappelen voor die groep werkenden.

  Met een basisinkomen is het niet denkbeeldig dat je arbeid verdringt. Als je bijvoorbeeld mensen onbetaald kunnen zorgen voor de ander, dan vervalt een betaalde zorgtaak.