Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Thema Coronavirus

Coronavirus reden tot werktijdverkorting

Nu de onrust rondom het coronavirus aanhoudt (en uitbreidt) melden steeds meer bedrijven en branches dat hun productie moeilijk of zelfs onmogelijk is geworden wegens ontbrekende onderdelen. Of de afzet stagneert vanwege leeg rakende voorraadmagazijnen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het coronavirus bestempeld als reden tot werktijdverkorting.

Werktijdverkorting wordt door de werkgever aangevraagd en moet voldoen aan een aantal voorwaarden om ook te worden toegestaan.

 

Wat merk jij van werktijdverkorting?
         1. jouw werk, jouw baan blijft bestaan omdat de onderneming werktijdverkorting
              kan aanvragen
          2. jouw salaris wordt in dat geval gedeeltelijk betaald door het UWV. Let op, jouw
              werkgever moet jou het loon en WTV-uitkering uitbetalen en krijgt dit zelf
              terug van het UWV. In de regel is het totale maandinkomen gelijk aan jouw
              normale maandinkomen.

          (n.b. Een toegekende WTV-regeling heeft op langere termijn wel gevolg voor een
          eventuele WW-uitkering. Doordat het ministerie jou formeel registreert als
          (gedeeltelijk) werkloze bouw je iets minder WW-recht op. Dat kun je merken
          mocht je later ooit ‘echt’ werkloos raken en aangewezen zijn op een WW-
          uitkering. Dat recht wordt overigens gerepareerd zodra je weer een normaal
          werkpatroon hebt.)

 

Over werktijdverkorting:

Bedrijven mogen onder bijzondere omstandigheden de werktijd van hun personeel verkorten. Dit mag alleen als een bedrijf gedurende 2 (en maximaal 24) weken minstens 20% minder werk heeft door oorzaken anders dan een normaal ondernemersrisico. Het coronavirus wordt dus door het ministerie als abnormaal ondernemersrisico gezien.
 

Werktijdverkorting heeft voor werknemers tot gevolg dat zij minder uren werken en minder loon van hun werkgever ontvangen. De werkgever vraagt bij het UWV de aanvullende WW-uitkering aan voor de werknemers. Jij hoeft zelf als werknemer dus niets te doen.

Meld het ons
Maar het is wel verstandig om direct met ons, CNV Vakmensen, contact op te nemen als  dit in jouw bedrijf aan de hand is. Meld daarom als jouw bedrijf werktijdverkorting aanvraagt bij CNV Vakmensen: info@cnv.nl of 030-751 1007.
CNV Vakmensen wil namelijk, samen met de betrokken leden en kaderleden binnen het bedrijf goede afspraken maken over een eventuele werktijdverkorting! Want in de cao of arbeidsovereenkomst kunnen aanvullende afspraken over loondoorbetaling staan. Bovendien, als je contact opneemt dan kan jouw bestuurder snel eventuele vragen beantwoorden.
 
Hoe lang duurt WTV?
De werktijdverkorting mag maximaal 6 weken duren. Over eventuele verlenging moeten nieuwe afspraken worden gemaakt tussen overheid, vakbonden en werkgevers. Tijdens eerder grote economische crises door ongewone omstandigheden is dit ook gebeurd. Die verlenging mag tot maximaal 24 weken duren (bijna een half jaar).

 

Niet voor oproep- en uitzendkrachten!
Maar let op! De WTV-regeling geldt niet voor oproepkrachten met een zogenaamd nul-urencontract en voor uitzendkrachten. In die gevallen moet dus de cao uitkomst bieden of je kunt blijven werken of niet. In veel gevallen zal een werkgevers deze werknemers ontslaan. Vandaar dat CNV Vakmensen al heel lang pleit voor vaste arbeidscontracten. Die zijn, zo blijkt nu wel, best heel flexibel voor werkgevers als de nood aan de man is.

Serieuze erkenning
De overheid heeft de verspreiding van het coronavirus vergelijkbaar verklaard met de verspreiding van het SARS- en Ebola-virus jaren geleden. Dit betekent dat de gevolgen voor ondernemingen worden herkend en dus ruimte bieden voor WTV, als aan de hiervoor genoemde voorwaarden wordt voldaan.

Tevreden
CNV Vakmensen is tevreden over de vroegtijdige erkenning door het ministerie van de grote problemen op de wereldwijde handelsmarkt. Door de WTV-regeling open te zetten wordt voorkomen dat werkenden nadelen ondervinden van onvoorziene grote problemen dichtbij of zelfs ver weg.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

Word nu lid van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen 
  • Rechtshulp voor werk en privé 
  • Hulp bij je belastingaangifte 
  • Korting op verzekeringen 
  • Informatie en advies bij ziekte

 

Word lid met 50% korting