Noodfonds vervangt werktijdverkorting: wat betekent dat voor jou?

En wat moet je weten?

Je baas heeft door het coronavirus minder of geen werk voor je. Hij kan geen werktijdverkorting meer aanvragen, maar vraagt om hulp bij het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Wat dat voor jou betekent? Je leest het in deze blog.

Werktijdverkorting vervangen door noodfonds 

Het coronavirus zorgt bij veel werkgevers voor problemen. Door de crisis heeft je baas misschien wel minder of helemaal geen werk voor je. Net als veel andere werkgevers heeft jouw baas misschien wel werktijdverkorting voor je aangevraagd. De gevolgen van het virus zijn alleen zo groot, dat die regeling niet zo goed past. Daarom is de werktijdverkorting ingetrokken en vervangen door het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid.

Wat is het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid? 

Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is een tijdelijke noodmaatregel. Het doel? De banen en het inkomen van jou en andere werknemers in deze crisistijd behouden. Met hulp van het noodfonds kan je werkgever je loon gewoon doorbetalen. Ook als de deuren van jouw werk helemaal zijn gesloten.

Hoe werkt het precies? 

Dat is nog niet helemaal duidelijk. De regeling wordt op dit moment nog uitgewerkt. Het volgende is wel bekend:

  • Je baas kan om hulp vragen als hij door de crisis minstens 20% verlies aan inkomsten verwacht. Hij doet dit door een aanvraag te doen bij het UWV.
  • Het NOW geeft financiële steun: het UWV schiet geld voor waarmee je baas jouw loon kan doorbetalen.
  • Je baas krijgt tot maximaal 90% van de loonkosten vergoed. De rest van het loon vult hij zelf aan.
  • De vergoeding kan worden aangevraagd voor het verlies aan inkomsten vanaf 1 maart 2020.
  • De regeling geldt voor drie maanden, met een mogelijkheid tot drie maanden verlenging.

Voor wie geldt het noodfonds? 

De noodmaatregel geldt voor werknemers met een vast contract, voor flexwerkers en voor uitzendkrachten. Dat is anders dan de werktijdverkorting, die alleen voor werknemers met een vast contract kon worden aangevraagd.

Wat betekent dit noodfonds voor mij? 

  • Je baas houdt je in dienst zolang hij de financiële hulp ontvangt. Je kunt in die tijd dus niet ontslagen worden.
  • Je krijgt je volledige loon uitbetaald.
  • Je maakt geen gebruik van je WW-rechten: het noodfonds vraagt niet om een bijdrage uit jouw WW-uitkering. Anders dan de oude werktijdverkorting staat de nieuwe regeling los van de Werkloosheidswet.
  • Je maakt samen met je baas afspraken over het werk dat je wel of niet kunt doen.

Ondanks de crisis hoort je baas ook je vakantiegeld gewoon uit te betalen. Lees er meer over op CNV Vakmensen →

Wat als ik al werktijdverkorting krijg? 

Had jouw baas al werktijdverkorting voor je aangevraagd én gekregen? Dan mag hij dit gewoon houden. Een vergunning voor werktijdverkorting is maximaal zes weken geldig. Heeft je baas daarna nog hulp nodig, dan maakt hij gebruik van het noodfonds. 

Minder werk, maar niet door corona. En dan? 

Je baas kan ook een tijd minder of geen werk hebben door iets anders dan het coronavirus. Een andere onverwachte omstandigheid die je baas opeens dwingt om werkzaamheden stil te leggen. Brand of een overstroming bijvoorbeeld. Zorgt dit voor een verlies van minstens 20% aan inkomsten? Ook dan kan je baas hulp vragen aan het noodfonds.

Elke situatie is anders. Deze tekst is een algemene voorlichting en geen persoonlijk advies. Voor persoonlijk advies en rechtshulp kun je terecht bij onze deskundige juristen.