Wat je moet weten over de opzegtermijn

Heb je een nieuwe baan gevonden? Of zit je niet op je plek bij het bedrijf? Dan wil je waarschijnlijk je contract opzeggen. Er zijn vaste regels voor het opzeggen van je arbeidsovereenkomst. Je moet bijvoorbeeld rekening houden met een opzegtermijn. De opzegtermijn hangt af van de tijdsduur van je arbeidsovereenkomst en het soort contract. Benieuwd welke regels voor jou en je werkgever gelden? We leggen het uit.

De (wettelijke) opzegtermijn: wat houdt het in?

De opzegtermijn is de periode tussen het opzeggen van je contract en de laatste dag waarop je officieel in dienst bent. Jij en je werkgever moeten rekening houden met de opzegtermijn. Vaak geldt bij beëindiging van het contract voor beide een andere opzegtermijn. In de cao of je contract staat hoelang deze is. Is er geen termijn afgesproken? Dan geldt de wettelijke opzegtermijn.

Opzegtermijn voor de werknemer

De wettelijke opzegtermijn voor jou als werknemer is 1 maand. Je kunt met je werkgever een langere opzegtermijn afspreken. Dit moet dan in je contract worden gezet. Is jouw opzegtermijn langer dan 1 maand? Dan moet de opzegtermijn van je werkgever 2 keer zo lang zijn. Bijvoorbeeld: is de opzegtermijn voor jou 2 maanden, dan is die van je werkgever 4 maanden. Ook mag je een kortere opzegtermijn afspreken als dit in de cao staat. Dit hoeft niet in je contract gezet te worden.

Opzegtermijn bij een tijdelijk contract

Een tijdelijk contract eindigt automatisch op de laatste dag van de afgesproken duur. Er geldt dus geen opzegtermijn. Als je een tijdelijk contract tussentijds opzegt, geldt er wel een opzegtermijn. Maar een tijdelijk contract kun je alleen eerder opzeggen als dat duidelijk in je contract staat.

De aanzegtermijn bij een tijdelijk contract

Minstens een maand voor het aflopen van je tijdelijke contract moet je werkgever laten weten of je een nieuw contract krijgt. Dit wordt de aanzegtermijn genoemd. Doet de werkgever dat te laat of helemaal niet, dan is hij schadeplichtig. De aanzegtermijn geldt niet voor contracten die korter dan 6 maanden duren. Is je arbeidsovereenkomst afgelopen, heeft je werkgever niets gezegd en werk jij gewoon door? Dan is er sprake van een stilzwijgend verlengen. Je werkt door met dezelfde voorwaarden als je vorige contract voor bepaalde tijd, met een maximum van 1 jaar.

De opzegtermijn bij een vast contract

Als werknemer heb je standaard een opzegtermijn van 1 maand. Behalve als anders in je cao of contract is afgesproken. Je werkgever kan een vast contract op 2 manieren opzeggen: via de kantonrechter bij slecht functioneren of via het UWV bij een reorganisatie. Krijgt je werkgever toestemming? Dan moet hij zich houden aan de volgende opzegtermijnen, behalve als het anders in de cao staat:

  • Minder dan 5 jaar in dienst: 1 maand opzegtermijn
  • 5 tot 10 jaar in dienst: 2 maanden opzegtermijn
  • 10 tot 15 jaar in dienst: 3 maanden opzegtermijn
  • 15 jaar of langer in dienst: 4 maanden opzegtermijn

Goed om te weten: het gaat hier om de totale lengte van het dienstverband. Dus tijdelijke contracten met tussenperiodes van minder dan 6 maanden tellen mee. De duur van de tussenperiodes wordt ook meegerekend.

De opzegtermijn bij een min-maxcontract

Bij een min-maxcontract geldt dezelfde opzegtermijn als bij andere overeenkomsten. Dat betekent dat de opzegtermijn voor jou als werknemer 1 maand is, behalve als anders is afgesproken. Voor de werkgever hangt de opzegtermijn af van de lengte van het dienstverband, net als bij een vast contract.

De opzegtermijn bij een nulurencontract of uitzendovereenkomst

Bij andere oproepcontracten, zoals het nulurencontract, en uitzendovereenkomsten gelden andere opzegtermijnen. De opzegtermijn voor jou als werknemer bij een oproepcontract heeft dezelfde lengte als de oproeptermijn: 4 dagen. De opzegtermijn kan korter zijn wanneer dit is afgesproken in de cao. Voor je werkgever geldt vaak een wettelijke opzegtermijn van 1 maand. Behalve als je dienstverband langer dan 5 jaar is. Voor uitzendcontracten gelden afwijkende opzegtermijnen. Dit staat in de cao en hangt af van de fase waar het contract inzit.

Geen opzegtermijn bij proeftijd of ontslag op staande voet

Wanneer je nog in de proeftijd zit, is er geen opzegtermijn. Dit geldt voor jou en voor je werkgever. Wordt je op staande voet ontslagen? Ook dan geldt er geen opzegtermijn.

Wat te doen als je werkgever zich niet aan de opzegtermijn houdt?

Houdt je werkgever zich niet aan de opzegtermijn bij ontslag? Of twijfel je wat je eigen opzegtermijn is? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag met al je vragen.

Neem contact met ons op

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

  • Hulp bij je belastingaangiftes
  • Advies bij vragen over je werk en inkomen
  • Ondersteuning bij een arbeidsconflict