Oproepkracht met een min-maxcontract? Dit zijn je rechten

De regels voor een min-maxcontract zijn soms best verwarrend. Weet jij welke uren je baas altijd moet uitbetalen? Of je vakantiegeld krijgt? En hoe zit dat met ontslag? Dit zijn je rechten.

Wat is een min-maxcontract? 

Je hebt een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd. Daarin staat een minimaal aantal uren dat je per week of per maand werkt: de garantie-uren. In datzelfde contract staat ook een afspraak voor het maximaal aantal uren dat je werkt: de bovenminimale uren. Je bent verplicht om tot het maximaal aantal uren in je contract te werken.   

Dit zijn de plichten van je baas

  • Je baas moet je minimaal vier dagen van tevoren oproepen, mondeling of schriftelijk. Dit is een nieuwe regel die op 1 januari 2020 ingaat. Houdt je baas zich niet aan die dagen? Dan ben je niet verplicht om te komen. Let wel op: in jouw cao kan een kortere periode staan. 
  • Ben je opgeroepen en zegt je baas je 4 dagen van te voren af? Of nog korter? Dan moet hij de opgeroepen uren alsnog uitbetalen. 
  • Je baas mag je niet verplichten om meer uren te werken dan dat maximaal aantal uren. Wil jij die extra uren wel werken? Dan kan dat.
  • Je baas mag je niet verplichten om de uren die je niet gewerkt hebt later in te halen.
  • Je baas moet jou oproepen als hij werk heeft waar jij geschikt voor bent. Hij mag geen uitzendkracht inzetten.

Loon en uitbetaling 

Je hebt recht op minimaal het minimumloon of het cao-loon. Je krijgt loon uitbetaald voor het totaal aantal uren dat je werkt.

Garantie-uren altijd uitbetaald 

Je krijgt de garantie-uren in je min-maxcontract altijd uitbetaald. Ook als je werkgever je niet voor dat aantal uren heeft opgeroepen. 

Heb je minder dan 15 garantie-uren per week? En heb je geen vaste werktijden? Dan moet je baas je bij elke oproep minimaal 3 uur uitbetalen. Ook als je maar 1 uur werkt.

Uitbetaling bovenminimale uren 

  • De eerste 6 maanden krijg je alleen de bovenminimale uren uitbetaald die je gewerkt hebt. Staan er bovenminimale uren ingepland, maar hoef je uiteindelijk toch niet naar je werk te komen? Dan word je voor die uren niet betaald.
  • Na 6 maanden moet je baas de bovenminimale uren die hij heeft ingeroosterd altijd uitbetalen. Ook als je die uren toch niet hoeft te werken. Let wel op: in jouw cao kunnen andere regels over doorbetaling staan.

Doorbetaling loon bij ziekte 

Ben je ziek? Dan krijg je met een min-maxcontract het loon over je garantie-uren altijd doorbetaald. Ook als je werkgever je niet heeft ingeroosterd voor die garantie-uren. Je hebt recht op minstens 70% van je loon. Is dat bedrag lager dan het minimumloon? Dan krijg je het minimumloon uitbetaald.

Ben je ziek en zijn er bovenminimale uren ingeroosterd? Dan krijg je deze uren uitbetaald. Voor die uren krijg je minstens 70% van je loon doorbetaald. Voor de uren die niet zijn ingepland krijg je niets.   

Vakantiedagen en vakantiegeld 

Met een min-maxcontract heb je recht op vakantiedagen en vakantiegeld. Het vakantiegeld is 8% van je brutoloon.

Voor de vakantiedagen geldt: je hebt recht op 4 keer het aantal uren dat je wekelijks werkt. Bij veel werkgevers bouw je per uur een bepaald percentage aan vakantiedagen op. Wil je weten hoe de opbouw bij jou gaat? Je kunt het aan je baas vragen of je cao bekijken. 

Proeftijd

Een min-maxcontract van 6 maanden mag geen proeftijd hebben. Heb je een contract van 6 maanden tot 2 jaar? Dan mag er 1 maand proeftijd in staan.

Ontslagrecht en opzegtermijn 

Net als medewerkers met vaste uren mag je niet zomaar ontslagen worden. Je werkgever kan je werk niet stoppen door je niet meer op te roepen. Ook bij een min-maxcontract geldt er een opzegtermijn en moet je baas zich aan de regels van het ontslagrecht houden. 

  • Een min-maxcontract voor onbepaalde tijd moet worden opgezegd via de regels van het ontslagrecht
  • Een tijdelijk min-maxcontract stopt op de einddatum die in het contract staat.
  • Wil je zelf je contract opzeggen? Vanaf 1 januari 2020 geldt er voor jou een opzegtermijn van 4 dagen. 

Recht op een contract met vaste uren

Heb je een jaar als oproepkracht gewerkt? Dan moet je werkgever je een contract aanbieden met een vast aantal uren. Je baas moet zich vanaf 1 januari 2020 aan deze nieuwe regel houden. Het aantal uren wordt bepaald door het aantal uren dat je in het afgelopen jaar hebt gewerkt. Jij bent niet verplicht om het contract te ondertekenen. 

Andere regels voor seizoensmedewerkers

Voor seizoensmedewerkers gelden er iets andere regels. Je baas hoeft je na een jaar werken bijvoorbeeld geen contract met een vast aantal uren te bieden. Ook kan er voor jou een andere oproepperiode gelden. Kijk in je cao of arbeidsvoorwaarden om te zien welke afspraken er voor seizoensmedewerkers gemaakt zijn. 

Elke situatie is anders. Deze tekst is een algemene voorlichting en geen persoonlijk advies. Voor persoonlijk advies en rechtshulp kun je terecht bij onze deskundige juristen