Uitzendkracht

Wat is het?

Een uitzendkracht is een werknemer in dienst van een uitzendbureau. De werknemer wordt op tijdelijke basis uitgeleend aan een ander bedrijf. Meestal huren bedrijven uitzendkrachten in bij vervanging van een zieke werknemer. Of als er door drukte behoefte is aan extra werkkracht.

Verschillende soorten uitzendovereenkomsten

Als je gaat werken voor een uitzendbureau, dan teken je een contract. Dit heet de uitzendovereenkomst. Deze overeenkomst kan 2 vormen hebben.

Uitzendovereenkomst met uitzendbeding

Een uitzendovereenkomst met uitzendbeding betekent dat je een contract hebt en dus loon krijgt zolang je werkt. Word je ziek, dan eindigt het contract per direct. Ook als de opdrachtgever je niet meer nodig heeft. In dit laatste geval moet het uitzendbureau jou dit wel op tijd laten weten. Zelf mag je als uitzendkracht je contract tussentijds met onmiddellijke ingang opzeggen.

Detacheringsovereenkomst

Een detacheringsovereenkomst is ook een uitzendcontract. Deze contractvorm komt steeds vaker voor. Een detacheringsovereenkomst kan gelden voor één dag, één week, voor onbepaalde tijd en voor alles daar tussenin.

Het fasensysteem van ABU en NBBU

In de uitzendbranche gelden 2 cao's: de ABU en de NBBU. De uitzend-cao's werken met fases: hoe langer je werkt, hoe verder je komt in het fasensysteem. Elke stap in het fasensysteem betekent meer zekerheid van werk en inkomen. Beide cao's kennen verschillende fases, die onderling met elkaar te vergelijken zijn.

Fasesysteem

ABU-cao NBBU-cao
Fase A - Duurt max. 78 (voor het uitzendbureau) gewerkte weken Fase 1 & 2 - Duurt vanaf 1 juli 2016 max. 78 (voor het uitzendbureau) gewerkte weken
Fase B - Duurt vanaf 1 juli 2016 max. 4 jaar of 6 contracten Fase 3 - Duurt vanaf 1 juli 2016 max. 4 jaar of 6 contracten
Fase C - Contract voor onbepaalde tijd bij het uitzendbureau Fase 4 - Contract voor onbepaalde tijd bij het uitzendbureau