Detachering

Wat is het?

Detachering betekent het uitlenen van werknemers aan een derde partij. Bedrijven kunnen werknemers inhuren die in dienst zijn van een detacheringsbureau. Die werknemers staan dus niet op de loonlijst van het bedrijf dat ze inhuurt, maar van het detacheringsbureau.

Wanneer is er sprake van detachering?

Detachering wordt in verschillende situaties gebruikt, bijvoorbeeld:

  1. bij tijdelijke vervanging van een medewerker, zoals ziekte of zwangerschapsverlof
  2. als er extra capaciteit nodig is bij een onverwachte piek in de werkzaamheden
  3. bij projecten waarbij werknemers met specifieke kennis of vaardigheden vereist zijn
  4. voor traineeships
  5. als extra flexibele schil voor een bedrijf

Het verschil tussen detacheren en uitzenden

In feite is detachering een vorm van uitzenden, maar dan met van tevoren vastgelegde werkuren en een einddatum. In tegenstelling tot een uitzendbureau heeft een detacheringsbureau zijn mensen meestal echt in dienst. Vaak tijdelijk, maar soms ook vast. Dit betekent dat je wel wordt uitbetaald als er tijdelijk geen opdracht voor je is.

Detacheren en concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een verbod voor de werknemer om hetzelfde of vergelijkbaar werk te doen bij een ander bedrijf. In de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) is het belemmeringsverbod opgenomen. Hierbij mag het een werknemer niet worden verboden om aan het eind van de detacheringsovereenkomst bij dezelfde werkgever aan de slag te gaan. Het concurrentiebeding is daarmee in veel gevallen (gedeeltelijk) niet geldig.

Ben jij gedetacheerd en heb je problemen vanwege concurrentiebeding?

Ben jij gedetacheerd en belemmert jouw werkgever een overstap vanwege een concurrentiebeding? Stuur een email naar bestuurder Roderik Mol.

Stuur een email

Gelijke beloning voor gedetacheerden

Een gedetacheerde heeft recht op dezelfde salarisschaal als de werknemer binnen het bedrijf met dezelfde functie.  Maar ook op vergoedingen, zoals toeslag voor overwerk en reiskosten. Dit heet de inlenersbeloning. Dit is geregeld in de Wet WAADI en de uitzendcao’s.  Toch zien we gedetacheerden die te weinig betaald krijgen. CNV Vakmensen biedt hiervoor een Quick Scan aan.

Gratis looncontrole voor gedetacheerden

Word jij gedetacheerd en twijfel je of je voldoende salaris krijgt? Dan kun je bij ons een gratis looncontrole laten doen. Hiervoor hoef je geen lid te zijn. We controleren een paar zaken om te zien of jouw betaling klopt. Dat scheelt je later veel gedoe en je weet waar je recht op hebt. Als blijkt dat je wordt onderbetaald, dan kun je tot 5 jaar terugvorderen. Dit kan al snel honderden, tot soms wel duizenden euro’s opleveren.

Hoe het werkt

Detachering bij re-integratie

Als je werkgever bij terugkeer na ziekte geen passend werk voor je heeft, dan kan je worden gedetacheerd. Je blijft in dienst bij je oude werkgever en kijkt in overleg naar een geschikte opdracht. Er verandert dus niets aan de arbeidsvoorwaarden. Toch kunnen er in de praktijk problemen ontstaan, zoals:

  • De werknemer ontvangt minder loon
  • De onkostenvergoeding wordt niet betaald
  • De leaseauto moet worden ingeleverd
  • De werknemer wordt ingedeeld in een lagere functie bij terugkomst