Contracting

Wat is het?

Bij contracting worden de werkzaamheden of werkprocessen door een opdrachtgever uitbesteed aan een andere organisatie. Contracting lijkt in dat opzicht veel op uitzendwerk. Toch is het wat anders. Het grootste verschil is dat de opdrachtgever zelf geen leiding geeft en toezicht houdt, maar dat de opdrachtnemer dit doet. Deze opdrachtnemer, de contractor, houdt toezicht op het werk dat gedaan moet worden. En hij zet daarvoor zijn eigen personeel in.

Bij contracting geen cao

Bij contracting vallen de werknemers onder geen enkele cao (dus ook niet de uitzend-cao’s), omdat er juridisch gezien sprake is van aanneming van werk. De contractor kan arbeidskrachten in dienst nemen tegen minimale arbeidsvoorwaarden, zoals het minimumloon en het minimum aantal vakantiedagen.

Contracting gebruikt als schijnconstructie

Contracting wordt ook wel gezien als een schijnconstructie. Dit is omdat werkgevers vaak misbruik maken van contracting om de cao te ontlopen. Dit werkt als volgt:

  • Een bedrijf ontslaat eerst zijn werknemers die meestal onder een cao vallen
  • Dit bedrijf besteedt (een deel van) de productie uit aan een contractor, vaak een dochter van een uitzendbureau
  • Dit levert het bedrijf een enorm voordeel op, bijvoorbeeld een besparing op de sociale lasten.
  • De werknemers zijn hiervan de dupe, want zij vallen niet meer onder de cao van de opdrachtgever en ook niet onder één van de uitzend-cao’s.

Op deze manier komt het helaas vaak voor dat werknemers via contracting hetzelfde werk doen als de vaste werknemers of uitzendkrachten. Maar dit doen zij voor minder loon en tegen slechtere arbeidsvoorwaarden.