Flexwerken

Uitzendkrachten, gedetacheerden en payrollers zijn allemaal flexwerkers, maar wat is precies het verschil? En wat is het verschil met een werknemer in vaste dienst? We leggen het aan je uit.

Verschillende vormen van flexwerken

Het belangrijkste kenmerk bij flexwerken is het ontbreken van een vast arbeidscontract met daarin een vast aantal uren. Dus eigenlijk is iedere werknemer zonder een vast contract met daarin een vast aantal uren een flexwerker. Toch zijn er verschillende vormen van flexwerken. Sommige lijken op elkaar, maar zijn toch net weer anders.

Uitzendkracht

Een uitzendkracht is een werknemer die in dienst is van een uitzendbureau en op tijdelijke basis wordt uitgeleend aan een ander bedrijf.

Gedetacheerde

Een gedetacheerde is een werknemer die tijdelijk wordt uitgeleend aan een ander bedrijf, waarbij van te voren de werkuren en einddatum worden vastgelegd.

Payroller

Een payroller werkt voor een bedrijf, maar is op papier in dienst bij een payrollbedrijf. Dit is een bedrijf dat de administratie en uitbetaling regelt.

Seizoenarbeider

Een seizoenarbeider is iemand die werk doet dat maar in één seizoen gedaan kan worden.

Arbeidsmigrant

Een arbeidsmigrant verhuist naar een ander land met het doel om daar te gaan werken.

Contracting

Bij contracting is het een contractor die leiding geeft en toezicht houdt op de werknemers. Dit doet de opdrachtgever dus niet zelf.

Werknemer met een nulurencontract

Een werknemer met een nulurencontract heeft een contract zonder een vast aantal uren. De werknemer kan door de werkgever worden opgeroepen. Dit kan voor een paar uur zijn, maar ook voor een paar dagen. Je krijgt geen vast maandloon maar wordt betaald voor elk uur dat je daadwerkelijk werkt. Het kan zijn dat er wel een vast aantal minimaal en maximaal te werken uren wordt afgesproken. In dat geval is er sprake van een min-maxcontract.

Zzp’ers

Een zzp’er is een zelfstandige zonder personeel; iemand die geld verdient door het aanbieden van diensten, maar geen vaste werkgever of inkomen heeft. Wel is er sprake van opdrachtgevers. We noemen zzp'ers ook wel zelfstandig professionals of freelancers.

Verschil tussen flexwerkers en vaste werknemers

Een vaste werknemer heeft een contract voor onbepaalde tijd. Een flexwerker heeft dit niet. Het grote verschil is de rechtspositie. Vaste werknemers met een contract voor onbepaalde tijd, hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexwerkers.

Feiten en cijfers over flexwerken

De afgelopen jaren is de arbeidsmarkt een stuk flexibeler geworden. Het aantal flexibele contracten is flink gestegen en het aantal werknemers met een oproepcontract verdubbelde. Het aantal uitzendkrachten steeg met 28%. Ook het aantal zzp'ers groeide met 56% fors in de afgelopen jaren. De verwachting is dat het totale aantal flexwerkers in de komende jaren zal blijven groeien. Daarbij is het niet onwaarschijnlijk dat er nieuwe vormen van flexibele arbeid ontstaan.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Sinds 1 januari 2020 zijn veel regels rondom contract en ontslag aangepast. Dit is het gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB). De wet maakt het voor werkgevers bijvoorbeeld aantrekkelijker om werknemers een vast contract aan te bieden. Ook hebben payrollers en oproepkrachten meer zekerheid gekregen. Op deze manier moet de kloof tussen het aantal vaste werknemers en flexwerkers de komende jaren worden verkleind.

De WAB in het kort:

  • Het is voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers een vast contract aan te bieden.
  • Een werkgever mag met een werknemer in 3 jaar maximaal 3 tijdelijke contracten aangaan.
  • Payrollwerknemers krijgen minimaal de gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als vaste werknemers.
  • Oproepkrachten hebben na 12 maanden dienstverband recht op een aanbieding voor een vaste aanstelling.

Ben je flexwerker en wil je juridisch advies?

Wat zijn jouw rechten en plichten als flexwerker? Wij helpen je graag.

Neem contact met ons op

Word lid van CNV Vakmensen

Als lid van CNV Vakmensen maak je deel uit van een beweging die zich inzet voor goede werk- en salarisafspraken. Die in Den Haag opkomt voor jouw belangen. Een vereniging met experts bij wie je altijd en onbeperkt terecht kunt met al je vragen over werk en inkomen. En die voor elke levensfase een passende dienstverlening voor jou heeft.

  • Deskundig advies
  • Rechtshulp voor werk en privé
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte