Ouwelullendagen: heb ik extra rechten als 50-plusser?

En welke afspraken zijn er?

Je bent 50-plusser. Heb je dan extra rechten op je werk? Mag je misschien bepaald werk weigeren vanwege je leeftijd? Of krijg je extra vrije dagen?

Seniorendagen, leeftijdsdagen of ouwelullendagen... 

Seniorendagen, ouderendagen, seniorenverlof, leeftijdsdagen of ouwelullendagen. In sommige cao’s en beroepen gelden speciale afspraken en regels voor werknemers die 50 jaar of ouder zijn. Je krijgt extra vrije dagen bijvoorbeeld. Of je kunt niet meer verplicht worden tot overwerk of een consignatiedienst. Bij iedere werkgever zijn de afspraken anders.

Hoe weet ik waar ik recht op heb? 

In de wet zijn extra vrije dagen voor oudere werknemers niet geregeld. Ook is in de wet niet bepaald dat je vanaf een bepaalde leeftijd geen overwerk, nachtdienst of consignatie meer hoeft te doen. Dat betekent dus dat je vanwege jouw hogere leeftijd niet zomaar extra rechten hebt. Dit wordt bepaald door: 

 • jouw leeftijd;
 • jouw cao, contract of personeelshandboek en de mogelijke afspraken voor oudere werknemers;
 • de leeftijd waarvoor deze afspraken gelden.  

Welke afspraken zijn er voor oudere werknemers? 

De mogelijke afspraken voor oudere werknemers verschillen per werkgever, cao of contract. Waar je aan kunt denken? Bijvoorbeeld:  

 • geen nachtdienst, consignatiedienst, ploegendienst of overwerk  
 • een aangepast rooster
 • een 4-daagse werkweek
 • 80-90-100 regeling 
 • extra vakantiedagen
 • sparen voor verlof

De precieze invulling van een afspraak verschilt per werkgever. Kijk je in je cao, contract of personeelshandboek om te zien waar jij gebruik van kunt maken en voor welke leeftijden een afspraak geldt.      

Voorbeelden van afspraken in cao’s 

CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT)

 • Extra vrije dagen vanaf 50 jaar. Geldt voor werknemers die eind december 2011 tussen 50 en 55 jaar oud waren.
 • Eind december 2011 55 jaar of ouder? Dan heeft de werknemer recht op nog meer extra vrije dagen.

Metaal en techniek (A-deel van cao)

 • Vanaf 1 januari 2020 extra vrije dagen voor werknemers van 54 jaar en ouder. 
 • Extra overgangsregels voor werknemers van 50 jaar en ouder die op 31 december 2016 recht hadden op extra vakantie-uren. 
 • 80-90-100 regeling vanaf 60 jaar en 70-85-100 of 60-80-100 vanaf 62 jaar.

Beroepsgoederenvervoer (TLN)

Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen niet verplicht worden tot ploegendienst, nachtwerk en het maken van overuren.

Afbouw

Let op: voor medewerkers natuursteen gelden andere regels.

Onder andere:

 • 1 extra verlofdag (seniorendag) via de 80-90-100 regeling voor werknemers vanaf 57 jaar.
 • Extra overgangsregeling voor werknemers die op 31 december 2011 55 jaar of ouder waren. 
 • Een andere extra overgangsregeling voor werknemers die op 31 december 2011 57 jaar of ouder waren.

Beveiliging particulier

 • Vanaf 55 jaar niet meer dan 8 uur per dag en 38 uur per week werken. Daarnaast niet verplicht werken op een vooraf vastgestelde vrije dag.
 • Extra vrije dagen (ATV) vanaf 57 jaar; dit wordt uitgerold naar 80-90-100.
 • Geen verplichte nachtdiensten vanaf 60 jaar.
 • In 2020 gestart met 80-90-100 regeling voor mensen die 1 jaar voor AOW-leeftijd zitten.

Meubelindustrie

 • Vanaf 55 jaar de mogelijkheid tot 4 dagen werken.
 • Vanaf 58 jaar de mogelijkheid om mee te doen aan de 80-90-100-regeling.

Let op: in dit schema staan een paar korte omschrijvingen van de afspraken. Kijk in de cao's zelf om te zien wat de actuele en precieze afspraken zijn.     

De 80-90-100-regeling. Wat is dat? 

De 80-90-100-regeling is een stel afspraken waarmee je minder kunt gaan werken. Je werkt 80% van je normale arbeidsuren en krijgt daarvoor 90% van je oude loon betaald. Je pensioen blijf je voor 100% opbouwen. Bij sommige werkgevers zien die procenten er anders uit. 70% werk, 85% loon en 100% pensioenopbouw bijvoorbeeld.

Je kunt alleen meedoen met de regeling als dit in jouw cao is afgesproken. Daarin staat ook hoe de regeling er bij jouw werkgever precies uitziet en welke voorwaarden er gelden. Vanaf welke leeftijd je er gebruik van kunt maken bijvoorbeeld. Wil je meedoen? Dan kun je dit zelf aanvragen bij je werkgever. Deelname is niet verplicht.

Geen afspraken in je contract of cao? Praat met je werkgever 

Je pensioen haal je het liefst zo gezond mogelijk. Daarom is het goed om met je werkgever te praten. Ook als er geen speciale afspraken in jouw cao of contract staan. Merk je dat je werk te zwaar wordt? Of wil je voorkomen dat het te zwaar wordt? Ga in gesprek en kijk of jullie samen afspraken kunnen maken. Bijvoorbeeld over:

 • het aanpassen van je werkplek
 • het aanpassen van je werkzaamheden
 • (om)scholing
 • sparen voor extra verlof
 • thuiswerken
 • flexibele uren
 • vakantiedagen bijkopen

Je werkgever hoort ervoor te zorgen dat jij je werk op een gezonde manier kunt doen. Dat valt onder goed werkgeverschap. Wees daarom niet bang om te vragen welke mogelijkheden er zijn.

Elke situatie is anders. Deze tekst is een algemene voorlichting en geen persoonlijk advies. Voor persoonlijk advies en rechtshulp kun je terecht bij onze deskundige juristen.