Wat je moet weten over tijdelijke en vaste contracten

Als je werkt en loon ontvangt, ga je een arbeidsovereenkomst aan. Oftewel: je tekent een contract tussen jou en je werkgever. In dit contract staan afspraken over bijvoorbeeld de hoogte van je loon en de duur van het contract. Vaak is het een tijdelijk of vast contract.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: een tijdelijk contract

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een contract dat je voor een specifieke periode met een werkgever afsluit. Bijvoorbeeld voor negen maanden of een jaar. Dit heet ook wel een tijdelijk contract. Het loopt af na die afgesproken periode, tenzij je werkgever je contract verlengt. Start je met een nieuwe baan? Dan begin je vaak met een tijdelijk contract.

Wat is het maximum aantal tijdelijke contracten?

Loopt je tijdelijke contract bijna af? En had je een contract dat langer duurde dan 6 maanden? Dan moet je werkgever uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst laten weten of je een nieuw contract krijgt. Doet hij dat niet, dan heb je recht op een vergoeding. Je werkgever heeft het recht om in totaal 3 opeenvolgende tijdelijke contracten aan te bieden. Als er meer dan 6 maanden tussen de tijdelijke contracten zit, begint de telling opnieuw.

Na 3 tijdelijke contracten heb je recht op een vast contract

Heeft je werkgever gebruik gemaakt van 3 tijdelijke contracten zonder pauze van minimaal 6 maanden? Of ben je meer dan 3 jaar in dienst zonder tussenperiodes van langer dan 6 maanden? Dan moet het vierde of volgende contract een contract voor onbepaalde tijd zijn. Dit valt onder de ketenbepaling en is vastgelegd in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Uitzonderingen zijn er altijd - in sommige cao’s geldt een maximum van 6 tijdelijke contracten.

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: een vast contract

Vaak start je op basis van een of meerdere tijdelijke contracten. Is je werkgever tevreden en zit jij op je plek? Een vast contract is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het geeft zekerheid. Bijvoorbeeld bij het kopen van een huis. Dit contract loopt door totdat jij of je werkgever het beëindigt. Daar zijn natuurlijk enkele regels aan verbonden. Zo heb je als werknemer een opzegtermijn en kan je werkgever het contract niet zomaar opzeggen.

Voorbeeld van een arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst staan in ieder geval de volgende belangrijke zaken. Ook wel de primaire arbeidsvoorwaarden:

  • Looptijd van het contract
  • Werktijden en werkzaamheden
  • Loon
  • Overwerk
  • Vakantiedagen en -geld
  • Pensioen

Daarnaast staan er vaak ook afspraken in over bijvoorbeeld werkkleding, hulpmiddelen om te werken zoals een laptop of een eventuele bonus. Dit noemen we secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook kunnen er andere afspraken in staan zoals over de proeftijd, het concurrentiebeding en het geheimhoudingsbeding.

Twijfel over je recht op een vast contract

Verwachtte je een vast contract in plaats van (opnieuw) een tijdelijk contract? Of ontbreekt er iets in je contract en kom je er niet uit? Neem contact met ons op. Dan zoeken we het samen uit.

Neem contact op

Veelgestelde vragen en antwoorden

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

  • Hulp bij je belastingaangiftes
  • Advies bij vragen over je werk en inkomen
  • Ondersteuning bij een arbeidsconflict